New Yorské Listy - edice


knižní edice

stejnojmenného listu (viz), vydávaného v New Yorku 1886-1966.


Vojta Beneš: Poslání čs. krajanů v Americe, soubor novinářských kapitol. Duben 1950, 55 s. - pdf-ocr