Kruh (Richmond)

Nezávislý časopis pro kulturu a civilizaci.


*     Richmond     *     1970 - 1972     *     nepravidelně     *


Kulturně-politickou a literární revue vydával Matěj Šmíd (vl. jm. Václav Starý). První číslo vyšlo v prosinci 1970 a podle údajů v tiráži měl časopis vycházet dvakrát ročně. Nakonec vyšlo již jen druhé číslo (podle tiráže v červnu 1972 s redakční uzávěrkou v červnu 1971). Oba svazky, redigované Matějem Šmídem, přinášejí různorodé literární, filozofické a politologické příspěvky, většinou přejaté z jiných zdrojů (Antonín Brousek, Otokar Březina, Ivan Diviš, Jaroslav Durych, Josef Forbelský, Gertruda Goepfertová, Jan Hanč, Vladimír Holan, Franz Kafka, Václav Klaus, Karel Kosík, Josef Kreuter, Josef Kudrna, Jakub Kuchtík, T. G. Masaryk, Jiří Orten, Rio Preisner, Ivan Sviták) a četné překlady (A. Breton, S. Dalí, F. García Lorca, E. Lasker-Schülerová, H. Michaux, J. Ortega y Gasset, A. Solženicyn, P. A. Sorokin aj.). Titul je rozdělen na dvě barevně odlišené části se samostatnou paginaci. Časopis doprovázel Věstník Kruhu, poskytující informace o jednotlivých autorech a zdrojích převzatých textů. Vydavatel založil rovněž cyklostylovou samizdatovou edici Kruhu, v niž pravděpodobně vyšel jediný svazek, Kniha prezence Ivana Svitáka.

Kruh: Nezávislý časopis pro kulturu a civilizaci / Matěj Šmíd. Richmond: Matěj Šmíd. - 26 × 21 cm, 85-102 s. Matěj Šmíd vl. jm. Václav Starý.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


KOMPLETNÍ

1970

1 - pdf-ocr

1972

2 - pdf-ocr