Pevná hráz

Informativní bulletin Západočeského kraje


*     Plzeň     *     1989     *     dvouměsíčně     *


„Nechceme nadávat či pomlouvat, odmítáme nálepky jako ,protistátní' nebo ,protisocialistické', chceme pouze věcně a co možná nejpravdivěji informovat o dění kolem nás, o kterém se čtenář dovídá většinou zkresleně anebo vůbec ne. Berme to i jako pokus odstranit další cihlu z oněch ,pevných hrází', kterými jsme již po léta obklopeni." (nulté číslo)

Na jeho podobě se podílela skupina mladých Plzeňáků kolem Charty 77, Demokratické iniciativy a dalších Jan Rampich, Martin Svoboda, Vladimír Líbal, Ladislav Vyskočil, Jan Jelínek, Ivan Jáchim. Přispívali do něj i další autoři, např. Jiří Šašek, Jaromír Mergl, Miroslav Svoboda , František Řezáč, Viola Procházková a další. 

PH se zabývá zejména konkrétními občanskými aktivitami na Plzeňsku a solidaritou s vězněnými:


č. 0

 • Zpráva o dění kolem, i přes zákaz a manévry StB i VB nakonec úspěšné (1000 osob), Manifestace k uctění památky padlých amerických vojáků při osvobozování Československa na náměstí Míru v Plzni 6. 5. 1989 - oznámení, pozvání amerického velvyslance, zákaz, nepronesený projev Jiřího Šaška, jenž byl toho času zadržen StB; odpověď amerického velvyslance (!) na pozvání;
 • Vzpomínková akce v Plzni - Liticích dne 20. 5. 1989 za účasti velvyslance USA Niemczyka;
 • Dvě fóra aktivistů a příznivců občanských iniciativ z různých míst Západočeského kraje;
 • Dvě petice zaslané Velvyslanectví ČLR a českým státním orgánům, protestující proti brutálnímu potlačování lidských práv v Číně;
 • Pouť ke sv. Janu Nepomuku Neumannovi v Českých Budějovicích a Prachaticích a Dny víry v Plzni [Miroslav Svoboda];
 • Zpráva o výtvarné výstavě v soukromém bytě, překažené a zabavené StB;
 • Zpráva o výstavě kreseb Dany Raunerové;
 • Souhrnná zpráva o koncertech nezávislých kapel v Plzni a okolí;
 • Ze soudních síní, předsíní a prokuratury - popis konkrétních případů vězňů svědomí  - Antonín Pernický, Stanislav Devátý, Ing.Petr Hauptmann, Viktor Dedera, Ondřej Hoch, Dušan Skála, Petr Cibulka, Ivan Martin Jirous, František Stárek, Otakar Veverka, Jana Petrová, Tomáš Dvořák, JUDr. Hana Marvanová; Výzva k obrácení se v případě nespravedlivého stíhání či perzekucí na vybrané členy VONS z Prahy či Brna nebo přímo na západočeské aktivisty J. Konečného, J. Pirasovou, Mir. Svobodu, V. Líbala, J. Rampicha s uvedením adres a telef. čísel.

Jakékoliv vaše zprávy posílat doporučeně na doručenku,ale nejlépe donést osobně. Samozřejmě i příspěvky do našeho Bulletinu posílat stejnou cestou, jakou se k vám bulletin dostal.


č. 1

 • K výročí okupace Československa Varšavskou smlouvou 1968;
 • citace dokumentu vídeňské následné schůzky KBSE;
 • Solidarita s Františkem Stárkem a Ivou Vojtkovou, odsouzené za vydávání Vokna a Voknovin;
 • Československý týden 20. - 29. 8. 1968;
 • text Moskevského protokolu
 • Prohlášení HOS a DI k 21. srpnu
 • Otevřený dopis stoupencům Mírového klubu Johna Lennona
 • Od Jiljího (souznění manifestace 21. 8. na Václavském nám. a mše svaté) - Miroslav Svoboda
 • tichá demonstrace na náměstí Republiky v Plzni dne 21. 8. 1989 a ohlasy dvou čtenářů na ni;
 • Vaculíkovy Dva tisíce slov z června 1968;
 • text petice Několik vět;
 • dopis J. Šaška šéfredaktorovi Pravdy
 • 2 str. ilustrace V. Líbala
 • dopis zč HOS a zč DI Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva na obranu J. Čarnogurského, M. Kusého, H. Ponické, A. Seleckého a V. Maňáka - obviněni z pobuřování a podvracení republiky za to, že vyzvali k uctění památky obětí přepadu a okupace v srpnu 1968
 • Z říše pohádek - dr. Řehoř
 • zprávy o hudebních vystoupeních a reakce na ně - Abiturientský večírek, Rock u Temelína, Rocková svatba, Bohemia Rocquel aneb Jak jsme dobývali Prahu
 • Perzekuce za účast na manifestaci k uctění památky amerických vojáků padlých při osvobození Plzně v květnu 1945 a poučení
 • Perzekuce kvůli demonstraci 21. 8.  na náměstí v Plzni

část výslechu Martina Svobody na odd. VB ve Školské ul. v Praze:
MS: Proč jsem zadržen?
podpor. Valenta: Jste tady z toho důvodu, že jste se měl zúčastnit tiché demonstrace na pěší zóně.
MS: Sice to není žádný důvod k zadržení, ale budiž. A dále se otázal: Jak se projevila moje údajná účast na tiché demonstraci ?
podpor. Valenta: Jestliže je demonstrace, manifestace nebo jak se tomu říká, tichá, tak se účast nijak neprojevuje.

 • schůzka členů a sympatizantů Demokratické iniciativy 4.9. 1989, při níž bylo zadrženo asi dvacet osob; 
 • obvinění z přečinu Jana Rampicha za rozšiřování ‚Několika vět' překvalifikováno na trestný čin dle § 100 tr. zák.
 • Solidarita s Renatou Pánovou, odsouzené v Táboře k 6 měsícům nepodmíněně za to, že rozšiřovala letáky o shromáždění 21. 8. v Praze a že 1. 5. vztyčila před tribunou transparent a nápisem ‚Dialog, ne obušky a cely věznic V. Marek, I. M. Jirous, J. Petrová, H. Marvanová, T. Dvořák.'

úryvek ze Solženicynova Souostroví Gulag: "Proudy tečou pod zemí, potrubím a podmiňují kvetoucí život na povrchu. Právě v oné době byl podniknut významný krok k všelidové účasti na kanalizaci, k všelidové dělbě odpovědnosti za ni: ti, kteří svým tělem ještě nespadli do otvoru kanálu a kteří ještě nebyli zaneseni potrubím na ostrovy Gulag, musí nahoře pochodovat s prapory, oslavovat soudy a jásat nad rozsudky. Je to velice prozíravé: Uplynou desetiletí, dějiny se vzpamatují - a pak se ukáže, že vyšetřovatelé, soudci a prokurátoři nemají větší vinu než my všichni, milí spoluobčané."

 • Akční program DI

č. 2

 • úvodník Jak to s námi myslí - redakce
 • citace dokumentu vídeňské následné schůzky KBSE;
 • přehled událostí 1914-20
 • interview T. Pavla s předsedou Sdružení TGM F. Podaným z Plzně
 • říjen 1917 - pion
 • Kdo se k nim hlásí ? - Václav Žufan
 • Svědomí má čisté, nepoužité [B. Reicin] - Špork
 • Právo a právo - J. Šašek
 • Výzva prezidentovi k amnestii pro politické vězně - J. Šašek
 • O socialistickém humanismu trochu jinak - č
 • PODEPSAL JSI JIŽ NĚKOLIK VĚT ?
 • Nové občanské iniciativy: Zelený klub, Čs. anarchistické sdružení, Pro všechny přátele dětského úsměvu;
 • reakce na článek zástupce šéfredaktora deníku Pravda Františka Hykeše 'V jaké žijeme vlasti?' z 27. 10. 1989 - Pravďáček;
 • zprávy o koncertech: Irský Katapult v plzeňském Domě kultury, Svornost 24. 9. 1989, Z nouze ctnost, Rozhovor s Cainem
 • George Orwell v Plzni - č
 • Á, pan Vaněk, pojďte dál - č
 • Kratičká zpráva o koncertě v Letkově u Plzně - č
 • dva podněty k soudnímu přezkumu rozhodnutí o zákazu manifestace 6. 5. 1989, podané J. Šaškem a J. Rampichem;
 • domovní prohlídka u Vladimíra Líbala 25. a 26. 9. ;
 • postihy za účast na manifestaci 6. 5. 1989;
 • seznam třinácti osob, které strávily 28. říjen 1989 v CPZ, M. Svoboda na výslechu se dvěma malými syny; 
 • Jak proběhla oslava 71. výročí vzniku republiky v našem kraji - J. Šašek

Milý čtenáři a daňový poplatníku, jak jistě uznáš, byly to oslavy jako řemen ! Však soudruzi nikoho a na ničem nešetřili !!

 • výzva k obracení se na konkrétní lidi při politických perzekucích
 • text písně Ivana Hoffmana Nech mi nehovoria.

Nech mi nehovoria, že mám vraviet hlasno | tí, čo tichým včera rozbíjali ústa
nech mi nehovoria, že už v tom majú jasno | tí, čo s velkou slávou a za moje dane objavili chrústa.
Nech ma neblbnú, že dnes sa pravda zjaví | tá tu žije s námi od stvorenia sveta
nech mi neradia čo viem aj z vlastnej hlavy | tí, co eště včera nevraživo pravdě zakládali puta !
Nech si nemyslia, že dovolia mi srdce | tí, čo lásku krute pribíjali k drevu
nech mi nedvíhajů drze k nebu palec | eště ich vidím ako svoje tupé hesla ulicami revú.
Len zbalte svoje strategické mapy | škoda polopravdy vracať do čítanky
Je smiešne dúfať, že sme všetci slepí | a že nevieme, že stoja za tým všetkým vaše rakety a tanky.
Mna si nekupíte za prémii k platu | a tí, čo kradli kradnúť budu ako prv
sotva zabudnem jak do súsedného štátu | v konzervách od protlaku pašovali krv - našu darovanu krv.
Nech mi netvrdia, že prebudujú svet | tí, čo rozvrátili všetko čo sa dalo
takého prestrojenia v tejto zemi niet | ktoré zakrylo by zlo, čo sa tu celé roky z vašej moci dialo.
Nech mi nehovoria, že mám vraviet hlasno | tí, čo tichým včera rozbíjali ústa

Přílohou č. 2 je plakát 51 × 35 cm - černý obušek v červeném výstražném trojúhelníku, pod ním nápis „Hlavní město Praha vás vítá" (signováno design red & blue) - autor Miroslav Hora.   jpg


Celkem vyšla tři čísla: nulté bez pevných desek i grafické úpravy a č. 1. a 2. s pevnými deskami v barevném grafickém provedení Vladimíra Líbala (č. 1) a Jana Jelínka (č. 2). Rozsah 16 - 34 stran A4. Náklad asi 60 ks.

PH tiskl Martin Svoboda a Jan Rampich v půjčeném domku v Plzni - Lobzích, další členové redakce o místě výroby záměrně nevěděli. Tištěn byl na sítotiskových rámečcích, věnovaných od karlovarského StresuDemokratické iniciativy a Ivana LamperaRevolver Revue.

Pevná hráz je ve fondech knihovny Libri prohibiti, Západočeského muzea, Archivu města Plzně i v soukromých archivech.


KOMPLETNÍ

1989

0 - květen - pdf-ocr    pdf-txt

1pdf    pdf-txt

2pdf    pdf-txt