Zpravodaj Mladých křesťanských demokratů


*     Praha     *     1990 – ?     *     týdně     *


Vydávala Místní organizace Mladých křesťanských demokratů. V redakci se obměňovali Marek, Marta, Patrik a Martin Bendovi, Vašek Dvořák, Dominik a Martin Freiovi, Petr Hoffmann, Tomáš Hornof, Hynek Krátký, Tomáš Svoboda, Karel a Pavel Vlasákovi.


1990

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr