Špunt M.

Časopis české mládeže ve Švýcarsku.

 

*     Curych     *     1985-7     *     čtvrtletně     *

 

Čtvrtletník České katolické misie (uváděna též jako Katolická misie pro Čechy) určený exilové mládeži vycházel v nákladu 100-200 ks. Bez bližších informací.

Špunt M.: Časopis české mládeže ve Švýcarsku. Zurich: Katolická misie pro Čechy: Kalholische mission fur Tschechen. 21 x 15 cm, 24 s. Zřejmé průběžné číslováni.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

 

1985

2 - pdf-ocr