Velehrad - Alcazar

Revista de los católicos Checoslovacos en la República Argentina (1945)

Revista mensual para Checos y Eslovacos en la Argentina, Kulturně náboženský časopis pro Čechoslováky v Argentině (od 1957)

Časopis českých protikomunistických exulantů


*     Buenos Aires, Glew     *     1939 – 1947, 1957 – 1959     *     měsíčně, později dvouměsíčně     *


Časopis vycházel nejprve ve čtyřicátých letech a přinášel náboženské texty, zprávy z domova, z čs. vyslanectví a z krajanských organizací, dále obsahoval některé zřejmě pravidelné rubriky (Hlídka včelařská, Román na pokračováni, Dětský koutek, Redakční šotek s anekdotami ad.). V doloženém č. 8-9 a 12 VI. ročníku (1945) je uveden ředitel R. P. Pablo Marášek. O další existenci časopisu se zmiňuje až Duben 1976 a potvrzuje ji archiv časopisu Sklizeň, který zaznamenává 6 čísel v roce 1957, 5 čísel v roce 1958 a dvě čísla v roce 1959. Vydavatel P. Jeroným Kadlec se podle informací Sklizně v roce 1960 stěhoval z Glew do San Vicente a ve vydávání časopisu hodlal pokračovat, další čísla však nejsou doložena. Bez dalších informaci.

Velehrad - Alcazar: Časopis českých protikomunistických exulantů / Jeroným Kadlec. Buenos Aires: Jeroným Kadlec. 27 × 19 cm, 28 s.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


Velehrad (šp. Alcazar) byl katolicky orientovaný časopis, který redigovali českoslovenští františkáni působící v krajanské komunitě v Argentině. List založil v roce 1939 první vyslaný krajanský kněz Jáchym Procházka. Z jeho působení je doloženo jen úvodní číslo. Poté list vedl s přestávkami do 1947 františkán Pavel Marášek, v letech 1957-1959 ho pak obnovil františkánský exulant Jeroným Kadlec. První číslo se profilovalo jako katolický instruktivní list. Obsahoval náboženské texty, informace o bohoslužbách v češtině a o činnosti Katolického spolku v Buenos Aires. Za Maráškovy redakce se list stal zpravodajem pro katolické přistěhovalce. Přinášel náboženské texty, praktické a výchovné rady, otiskoval beletrii na pokračování, zprávy z vyslanectví, jakož i osobní zprávy krajanů. Okrajově přinášel i politické a hospodářské zpravodajství z Československa. Obsahoval zábavnou přílohu, včelařskou hlídku a čtení pro děti. Za redakce J. Kadlece se profiloval jako kulturně náboženský exilový list. Přinášel zpravodajství z Československa, zveřejňoval zprávy z československých exilových periodik a informoval o činnosti katolické církve v exilu.

Vycházel v nákladu 1-2 tisíce kusů (1957-59). Měl čtenáře po celé Argentině. S distribucí pomáhal slovenský františkán Dominik Valco. Poslední doložené číslo je z července 1958. List přestal Kadlec vydávat ze zdravotních důvodů na jaře 1959. Podle Sklizně (viz Formanová) bylo v letech 1957-1959 vydáno 12 čísel. Exilový list Vinculum (č. 2/1960) otiskl Kadlecův dopis z dubna 1960 se zprávou: "Přerušil jsem vydávání časopisu, ale krajané na mě útočí, tak musím znovu do toho." Další informace však nemáme.

25 zjištěných čísel. 

Velehrad; Alcazar. / J. Procházka, M. Marášek, J. Kadlec. - Buenos Aires/Glew: b. n. - 18 × 26 cm (1945), 14 × 19 cm (1957), 16-26 s.

s použitím: HINGAROVÁ, Vendula. Česká a slovenská periodika v Argentině. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021. ISBN 978-80-7571-078-9.

Exempláře: Archiv MZV - Fond III. Sekce MZV; Náprstkovo muzeum v Praze - knihovna; Archiv Náprstkova muzea - Fond V. Hingarové; Collegium Carolinum, Mnichov; Libri Prohibiti, Praha.


1945

8-9 - pdf-ocr