Paleta

Měsíčník československé mládeže

od 1972 Časopis české a slovenské mládeže


 

*     Curych     *     1970 -- 1972     *     měsíčně     *


Zábavný i naučný časopis „pro déti od 7 do 17 let" vydával a redigoval Miroslav Fišera. Převažovaly literární příspěvky (klasická, příp. i původní próza a poezie pro děti), od č. 3 se objevuje Skautská hlídka (od č. 6 jí redigoval Josef Kratochvil pod pseud. J. K. Baby, od dvojčísla 11-12/1971 příloha Skaut-exulant), kreslené příběhy (Jiří Brunclík, Jaroslava Macků, též četné ilustrace), ale i krajanská inzerce. Původní úvahy o zřizování čtenářských klubů Palety zřejmě nebyly realizovány. V nultém čísle je jako zástupce šéfredaktora uveden Emil Knieža a jako členové redakční rady kromě výše uvedených též Ivan Madr, Rudolf Ströbinger a Emil Šebele; do listu přispěli mj. též Miloš Miltner (pod skautskou přezdívkou Jestřáb), Daniel Strož či Oldřich Toman.

Celkem vyšlo jedno nulté (v březnu 1970) a čtrnáct řádných čísel; číslování průběžné. Číslo 2 vyšlo podle údaje v tiráži v nákladu 5000 výtisků, číslo 4 v nákladu 2100 výtisků, č. 6 v nákladu 1 800 výtisků, další čísla vycházela v nákladu kolem 600 výtisků (v tiráži již výše nákladu neuvedena). Časopis zanikl z finančních důvodů, ale krátce ještě vycházel jako rubrika Amerických listů (od č. 29/1972). - Vydavatel a redaktor byl od roku 1975 vyšetřován švýcarskými úřady v souvislosti s financováním Palety.

Literatura: Zajímavý rozhovor... Americké listy 1972, č. 29

Paleta: Měsíčník československé mládeže / Miroslav Fišera, Emil Knieža, Jaroslava Macků, Rudolf Striibinger, Emil Sebele, Ivan Madr, Jiří Brunclfk; redaktor přílohy Skaut-exulant Josef Kratochvil. - Zürich: Kompas. • 23 × 17 cm, 16-28 s. - Od r. 1972 změna podnázvu na Časopis české a slovenské mládeže. - Č. 3/71 má přílohu Paleta dospělých. - Od č. 11-12/71 příloha Skaut-exulant. - Josef Kratochvil znám též jako J. K. Baby.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


KOMPLETNÍ

1970

0 - pdf-ocr    1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

1971

3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1972

13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr