Free Europe

Voice of students in exile

 

*     London     *     ? - 1953 - 1954 - ?     *     zřejmě měsíčně     *

 

Pokračovatel tří časopisů:

  • Red and White, vydávaný The Association of Polish Students Abroad
  • Student News from behind the Iron Curtain, vydávaný v Londýně Czechoslovak Democratic Students Association (Svaz československých demokratických studentů v Británii), někdy uváděno jako Association of Czechoslovak Democratic Students in Great Britain
  • Free Europe! viz, vydávaný tímtéž vydavatelem.

 

Vydával ho Co-ordinating Committee of Central and East European Student and Youth Organisation in Great Britain.

Anglicky.

dle: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz, doplněno

 

1953

november - pdf-ocr

 

1954

june - pdf-ocr