Hlas sv. Cyrila a Metoda

Pastorační dopis Duchovní služby pro čs. uprchlíky v Německu.

Později: Seelsorgebrief.


*     Mnichov     *     1963(?) -      *     čtvrtletně     *


Informace České katolické duchovní služby redigoval Karel Fořt, od roku 1991 řídí Pavel Kučera. Vychází obvykle 3-4× ročně. Od vánoc 1975 nepravidelná dětská příloha Hlásek. Podle Dubna 1976 list založen v roce 1956, Duben 1978 upřesňuje rok vzniku na 1963. - Dosud vychází.

Hlas sv. Cyrila a Metoda: Seelsorgebrief / Karel Fořt, Pavel Kučera. München: Tschechische Katholische Delegatur. - 30 × 21 cm, 4-10 s. - Některá čísla mají dětskou přílohu Hlásek. Číslo podzim/95 nevyšlo.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1967

velikonoce - pdf-ocr    léto - pdf-ocr

1977

podzim - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr

1979

vánoce - pdf-ocr

1980

podzim - pdf-ocr

1981

podzim - pdf-ocr

1982

velikonoce - pdf-ocr    léto - pdf-ocr    podzim - pdf-ocr

1987

vánoce - pdf-ocr

1988

velikonoce - pdf-ocr    léto - pdf-ocr    podzim - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr

1989

velikonoce - pdf-ocr    léto - pdf-ocr    podzim - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr

1990

velikonoce - pdf-ocr    léto - pdf-ocr    podzim - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr

1991

velikonoce - pdf-ocr    léto - pdf-ocr    podzim - pdf-ocr

1992

léto - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr

1993

velikonoce - pdf-ocr    léto - pdf-ocr    podzim - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr

1994

velikonoce - pdf-ocr    léto - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr

1995

léto - pdf-ocr

1996

léto - pdf-ocr

1997

vánoce - pdf-ocr

1999

léto - pdf-ocr    podzim - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr

2000

léto - pdf-ocr

2004

léto - pdf-ocr    podzim - pdf-ocr    advent a vánoce - pdf-ocr

2007

Velikonoce - pdf-ocr    léto - pdf-ocr    podzim - pdf-ocr

2008

léto - pdf-ocr    podzim - pdf-ocr

2014

vánoce - pdf-ocr