Hanáková - Edice českého samizdatu 1972-91

EDICE ČESKÉHO SAMIZDATU 1972- 1991

 

Jitka Hanáková

 
Národni knihovna České republiky
 
Praha 1997