Rozmluvy

Filosoficko-literární revue.


*     Londýn     *     1983 -- 1987     *     nepravidelně     *


Literární a filozofickou revue založil a hlavním redaktorem se stal Alexander Tomský, v č. 7 uveden jako hlavní redaktor též Jiří Gruša; výtvarným redaktorem byl Pavel Büchler. Časopis vycházel dvakrát ročně nejprve v Londýně a od č. 5/1985 v Surrey, kam Tomský přesídlil i se stejnojmenným vydavatelstvím (na obálce č. 5-7 však nadále uváděno jako místo vydání Londýn). Redakční rada, v níž působili Antonín Brousek (č. 7), Ivan Diviš, Jiří Gruša (č. 1-6), Josef Jedlička, Anastáz Opasek (č. 5-7), Rio PreisnerVáclav Šikl (č. 1-4), vnímala posilování vlivu křesťanství v českém kulturním prostředí 80. let a na stránkách časopisu hodlala prosazovat své přesvědčení, že "křesťanství je slučitelné s konzervativně chápaným politickým liberalismem" (A. Tomský). Teologické eseje (mj. Karel Bor /pseud./, Jiří FuchsJindřich Petřík, z překladů Hans Urs von Balthasar) nebyly jedinou náplní revue: vedle textů filozofických (Václav Havel, Zdeněk Neubauer, z překladů např. Józef Maria Bocheński), filozoficko-historických (Bohumír Janát, Petr Pithart) a politických a politologických ( Petr Fidelius /vl. jm. Karel Palek/, J. Gruša, Vilém Hejl, Václav Šikl, Dagmar Vaněčková, z překladů Alain Besancon, Leszek Kolakowski, Tomasz Mianowicz), byly v R. hojně publikovány příspěvky literární a literárněvědné. Původními básnickými texty přispěli mj. Ivan Diviš, Karel Kryl, František Daniel Merth a R. Preisner, uveřejněny byly též básně z pozůstalosti Jakuba Demla, Vladimíra Holana, Josefa Lederera, Bohuslava ReynkaJana Zahradníčka. Soudobou prozaickou tvorbu zastupují práce Klementa Bochořáka, I. Diviše, Ladislava Dvořáka, Vojtěcha Illy (vl. jm. Zdeněk Kratochvíl), J. Jedličky, Ivana Klímy, Ivy KotrléZdeňka Rotrekla, zařazeny byly i kapitoly z memoárů Zdeňka Urbánka a prózy z pozůstalosti Jana ČepaJ. Demla. Postupně stále větší prostor redakce věnovala kritickým a historiografickým studiím a drobnějším recenzím. K jejich autorům patřili A. Brousek (studie Národní... rukojmí? o Jaroslavu Seifertovi v č. 7), Fučík, Josef Hradec  (vl. jm. Josef Mlejnek), Jindřich Chalupecký, J. Jedlička  (Dodatek k nenapsaným Dějinám české literatury v č. 7), Ladislav Jehlička, Milan Jungmann,Zdeněk Kalista, Miloš Pokora, Rio Presiner, Jan Trefulka, Julius Vrána (vl. jm. Rudolf Kučera). Značný polemický ohlas vyvolala stať R. Preisnera O tzv. paralelní kultuře - také v Čechách ( v č. 1, reakce Václava Bendy v č. 2 a J. Gruši v č. 3). V 5. čísle byla ze samizdatového Kritického sborníku přetištěna pozoruhodná anonymní studie Motiv utrpení v posledních hrách Jiřího Suchého (v KS šifra aj, autorem by mohl být Sergej Machonin). Od 5. čísla přispíval do revue i Karel Hvížďala (postupně rozhovory s J. Grušou, R. PreisneremZdeňkem Vašíčkem). - V R. vycházely i různé další příležitostné články, původně napsané pro domácí samizdat (často z pera V. Bendy), přetištěny byly i Poznámky o statečnosti Ludvíka Vaculíka (v č. 2 společně s reakcí J. Gruši).

Rozmluvy:  Filozoficko-literární revue / Alexander Tomský, Jiří Gruša, Ivan Diviš, Josef Jedlička, Rio Preisner, Václav Šikl, Antonín Brousek, Anastáz Opasek. - London: Rozmluvy. - 21,5 × 14,5 cm, 165 - 122 s.; menší formát 17,5 × 11 cm. - Vychází 1× - 2× ročně, souběžně ve dvou formátech. - Průběžné číslování. - V tiráži podnázev Literární a filozofická revue. - Od č. 5/85 sídlo redakce v Surrey.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


KOMPLETNÍ

1983

1 -  pdf-ocr    obsah pdf-txt

1984

2pdf-ocr    obsah pdf-txt    3pdf-ocr    obsah pdf-txt

1985

4pdf-ocf    obsah pdf-txt    5pdf-ocr    obsah pdf-txt

1986

6pdf-ocr    obsah pdf-txt

1987

7pdf-ocr    obsah pdf-txt