Kunetka František


STRUČNÉ DĚJINY HUDBY A ZPĚVU V LITURGII

Stručný výtah přednášek z dějin liturgické hudby a zpěvu, které probíhaly na kurzech pro varhaníky, sbormistry a členy schol v letech 1980 - 1989.

Obsah:

I.  Antropologické a teologické základy
II. Svědectví Nového Zákona
III. Mimobiblická svědectví starověku
IV. Římský liturgický zpěv - gregoriánský chorál
V. Vícehlasá hudba
VI. Lidová duchovní píseň (česká)
VII. Přehled nejdůležitějších českých rukopisů a kancionálů

1989, cyklostyl A4, sešito, tištěná obálka, 16 s.

Na obálce uvedeno ‚CMBF Olomouc'. CMBF (Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci) ovšem v té době neexistovala. V r. 1950 byly na základě vládního nařízení (č. 112/1950 Sb. z 14. 7. 1950 o bohosloveckých fakultách) zřízeny na území historických zemí pouhé tři bohoslovecké fakulty (CMBF, KEBF, HČBF). Všechny ostatní byly zakázány. CMBF v Litoměřicích byla jediným bohosloveckým učilištěm pro přípravu duchovních Římskokatolické církve v českých zemích. Podle téhož nařízení již děkan nebyl odpovědný církevním představitelům, nýbrž Státnímu úřadu pro věci církevní, který rovněž určoval osnovy a vybíral vyučující. Fakulta nejprve sídlila v Praze a od 1953 do 1990 v Litoměřicích. 1990 byla CMBF včleněna zpět do Univerzity Karlovy jako Katolická teologická fakulta UK (zák. 163/1990 Sb.).

Proto je to samizdat.

§ 1, odst. 2 - "Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci, diecésní učiliště, řeholní učiliště a ostatní římskokatolická učiliště se zrušují."

pdf-ocr