První křesťansko-demokratické symposium studijní skupiny Československého svazu křesťanských pracujících Švýcarska

První křesťansko-demokratické symposium

studijní skupiny Československého svazu křesťanských pracujících Švýcarska


se konalo 11. - 13. 2. 1972 v Zurzachu, Švýcarsko  

Obsah:

Symposium studijní skupiny ČSKP v Zurzachu                      3

Karel Vrána : Současný vývoj křesťanské filosofie a křesťanské sociální nauky    6

Alexander Heidler : Vztah církví a náboženských organisací ke společenským problémům současnosti         18

Bohumír Bunža : Křesťansko-sociální a politická hnutí a jejich národní a mezinárodní organisace                   23

Urs C. Reinhardt : Kresťansko-demokratický společenský model a jeho aplikácia na švajčiarske pomery        34

Guido Casetti : Kresťanské odborové hnutie - nositel spoločenského pokroku                                                  46

Paul Gebhard : Mládež, ideologické extremismy a rekristianisace současné společnosti                                    56

Edmund Řehák : Otázka mezinárodní bezpečnosti a spolupráce v Evropě                                                         64

Jaroslav Kusý : Křesťansko-demokratická koncepce evropské a mimoevropské integrace                               73

 

plný text - pdf-ocr