Koruna

Časopis Koruna vycházel jako zpravodaj nezávislého royalistického a trochu recesistického hnutí České děti, které založil v roce 1988 spolu se svými přáteli Petr Placák.

Celkem byla v roce 1989 vydána tři čísla.

Všechny články z časopisu Koruna byly v roce 1995 zveřejněny v interní publikaci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Nezávislá iniciativa České děti (1988-1989). Dokumenty, ed. Jana Svobodová.

Aktivitám Českých dětí se jejich zakladatel podrobně věnoval v knize Fízl (Torst, Praha 2007, 316 stran), za kterou obdržel cenu Magnesia Litera v oblasti publicistiky.

s použitím www.vons.cz

Manifest Českých dětí - pdf-ocr

 

Elektronická verze časopisu Koruna byla připravena ve spolupráci se Sdružením občanů Exodus a knihovnou Libri prohibiti, kde jsou uloženy originály.

 

1989