Svědomí - StB


jakoby Příloha orgánu ČSFR „Československá cesta"     *     1985, 1988     *


Pět čísel časopisu vydala Státní bezpečnost v únoru a květnu 1985 a v únoru, červenci a říjnu 1988 a podvrhla jej jako přílohu Československé cesty Jiřího V. Kotase viz.

Při přípravě této provokace pracovnici StB využili tradiční grafickou úpravu Tigridova Svědectví, List měl za cíl zdiskreditovat mj. Zdeňka Hejzlara, Karla Kaplana, A. J. Liehma, Viléma Prečana aj., tedy někdejší členy KSČ, kteří později odešli do exilu.

Literatura: Soudružské tiskoviny o soudruzích. Reportér (Curych) 1988, č. 4, s. 5.

Svědomí: Příloha orgánu ČSFR „Československá cesta". - [s.n.] - 21 × 15 cm, 10-24 s. Jde o podvrh StB, označený jako příloha časopisu Československá cesta, vycházejícího v Kanadě.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz