Sprachrevue

Německo-česká jazyková revue z vybraných článků německy psaného tisku sloužící k prohloubení znalosti německého jazyka i Německa.


*     Frankfurt n. M.     *     1991 – 1992 ?     *     nepravidelně     *


Časopis pro studium němčiny vydávalo nakladatelství Dialog. Připravovali jej Václav Hora, Lea Lustyková, Eva Škobisová a výtvarnice Anna Slaninová. List přinášel komentovaný výbčr z německy psaných periodik, redakce kladla důraz na články o Československu a na ekonomická témata. K německému textu jsou připojeny české vysvětlivky složitějších výrazů, slovních spojení nebo větných konstrukcí. Plánována byla dvouměsíční periodicita, postupně chtěla redakce vydávat i doprovodné audiokazety. Doložena jsou dvě čísla z let 1991-92. Bez dalších informací.

Sprachrevue: Deutsch-tschechische Sprachrevue: Německo-česká jazyková revue / Lea Lustyková, Eva Škobisová, Anna Slaninová, Václav Hora.- Frankfurt/M.: Dialog.-30 × 21 cm, 16-20 s. - Ročníkování neodpovídá kalendářním rokům.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1991

1 - pdf-ocr