Mukl

Čtvrtletník Světového sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu

My, určení k likvidaci - od 1991

 

*     Curych     *     1988 –     *     čtvrtletně     *

 

Čtvrtletník bývalých politických vězňů navazuje na stejnojmenný kanadský časopis, liši se místem vydání, formátem, grafickou úpravou a periodicitou. Vydavatelem bylo Světové sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu, první odpovědný redaktor uveden pouze pod šifrou -an- (v tiráži uveden od 3-4/1988-1990, pravděpodobně Eugen Hoffmann), dále redigovali Josef Doležal (1990-91), Monika Kuříková-Pospíšllová (1990-94) a nyní opět E. Hoffmann. Různorodé příspěvky se zabývaly ponejvíce politikou a sledovaly situaci doma i v exilu, zabývaly se také českými, především moderními dějinami. Redakce připravovala rubriku Politická abeceda, zemřelí jsou připomínáni v rubrice Nezapomínáme, nechybějí ani Spolkové informace, prostor dostávají diskuse a polemiky. Kromě výše uvedených redaktorů do časopisu přispívají zejména Jaroslav Anděl, Stanislav Gajdošík, Bedřiška Hoffmannová-Synková, Božena Jíšová (v číslech před rokem 1990 pod pseudonymem Božena Jindrů tiskla zejména poezii), Stanislav Koutek, Karel Kukal, Vladimír Říha, František Schwarzenberg a jiní.

Mukl: Čtvrtletník Světového sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu: Presseorgan der Weltvereinigung der ehem. tschechoslowakischen politischen Häftlinge im Exil / -an-, Josef Doležal, Monika Kuříková-Pospíšilová, Eugen Hoffmann. - Zürich: Světové sdružení bývalých čsl. politických vězňů v exilu. - Nepravidelné kolísání formátu od 20,5 x 14,5 cm do 30 x 21 cm, 15-51 s. - Od zvl. č./91 v záhlaví podnázev My, určení k likvidaci, v tiráži zachován původní podnázev, od č. 13-14/91 ve zkrácené podobě Čtvrtletník Světového sdružení bývalých čs. politických vězňů. - Od č. 13-14/91 název vydavatele Světové sdružení bývalých čs. politických vězňů. - Č. 34/97 má samostatnou přílohu související s celonárodní sbírkou na obnovu Sloupu blahoslavené Panny Marie na Staroměstském náměstí v Praze.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz

 

1983

2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr

 

1984

2 - pdf-ocr
2 - zvláštní příl. k Radě svobodného Československa - pdf-ocr
3 (9) - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
 
 

1985

1 (13) - pdf-ocr
2 (14) - pdf-ocr
3 (15) - pdf-ocr

 

1986

1 (19) - pdf-ocr
3 (21) - pdf-ocr
5 (17) - pdf-ocr
6 (18) - pdf-ocr (z poloviny Unie - orgán České světové unie, tištěno zvratmo)

 

1988

1 (23) - pdf-ocr
2 (24) - pdf-ocr
3-4 (25-26) - pdf-ocr

 

1989

5 (27) - pdf-ocr     chybí ss. 6-11
6-7 (28-29) - pdf-ocr
8 (30) - pdf-ocr

 

1990

9-10 (31-32) - pdf-ocr
11-12 (33-34) - pdf-ocr

 

1991

květen - pdf-ocr - zvláštní vydání [kritika podoby mimosoudních rehabilitací, vyloučení exulantů a nevracení nemovitostí]
13-14 - pdf-ocr

 

1992

15 - pdf-ocr
16-17 - pdf-ocr
2. zvláštní vydání - pdf-ocr - mimosoudní rehabilitace

 

1994

22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr

 

1995

26 - pdf-ocr
27 - pdf-ocr
28 - pdf-ocr

 

1996

1 (30) - pdf-ocr
2 (31) - pdf-ocr
3 (32) - pdf-ocr
4 (33) - pdf-ocr

 

1997

1 (34) - pdf-ocr
2 (35) - pdf-ocr
3 (36) - pdf-ocr
4 (37) - pdf-ocr

 

1998

1 (38) - pdf-ocr
2 (39) - pdf-ocr
3 (40) - pdf-ocr
4 (41) - pdf-ocr

 

1999

1 (42) - pdf-ocr
2 (43) - pdf-ocr
3 (44) - pdf-ocr
4 (45) - pdf-ocr

 

2000

1 (46) - pdf-ocr
2 (47) - pdf-ocr
3 (48) - pdf-ocr
4 (49) - pdf-ocr

 

2001

1-2 (50-51) - pdf-ocr

 

2002

2 (55) - pdf-ocr
3 (56) - pdf-ocr