Mukl

Čtvrtletník Světového sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu

My, určení k likvidaci - od 1991

 

*     Curych     *     1988 -     *     čtvrtletně     *


Čtvrtletník bývalých politických vězňů navazuje na stejnojmenný kanadský časopis, liši se místem vydání, formátem, grafickou úpravou a periodicitou. Vydavatelem bylo Světové sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu, první odpovědný redaktor uveden pouze pod šifrou -an- (v tiráži uveden od 3-4/1988-1990, pravděpodobně Eugen Hoffmann ), dále redigovali Josef Doležal (1990-91), Monika Kuříková-Pospíšllová (1990-94) a nyní opět E. Hoffmann . Různorodé příspěvky se zabývaly ponejvíce politikou a sledovaly situaci doma i v exilu, zabývaly se také českými, především moderními dějinami. Redakce připravovala rubriku Politická abeceda, zemřelí jsou připomínáni v rubrice Nezapomínáme, nechybějí ani Spolkové informace, prostor dostávají diskuse a polemiky. Kromě výše uvedených redaktorů do časopisu přispívají zejména Jaroslav Anděl, Stanislav Gajdošík, Bedřiška Hoffmannová-Synková, Božena Jíšová (v číslech před rokem 1990 pod pseudonymem Božena Jindrů tiskla zejména poezii), Stanislav Koutek, Karel Kukal, Vladimír Říha, František Schwarzenberg a jiní.

Mukl: Čtvrtletník Světového sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu: Presseorgan der Weltvereinigung der ehem. tschechoslowakischen politischen Häftlinge im Exil / -an-, Josef Doležal, Monika Kuříková-Pospíšilová, Eugen Hoffmann. - Zürich: Světové sdružení bývalých čsl. politických vězňů v exilu. - Nepravidelné kolísání formátu od 20,5 × 14,5 cm do 30 × 21 cm, 15-51 s. - Od zvl. č./91 v záhlaví podnázev My, určení k likvidaci, v tiráži zachován původní podnázev, od č. 13-14/91 ve zkrácené podobě Čtvrtletník Světového sdružení bývalých čs. politických vězňů. - Od č. 13-14/91 název vydavatele Světové sdružení bývalých čs. politických vězňů. - Č. 34/97 má samostatnou přílohu související s celonárodní sbírkou na obnovu Sloupu blahoslavené Panny Marie na Staroměstském náměstí v Praze.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1983

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

1984

2 - pdf-ocr    2 - zvláštní příl. k Radě svobodného Československa - pdf-ocr    3 (9)- pdf-ocr    4- pdf-ocr    5- pdf-ocr

1985

1 (13)- pdf-ocr    2 (14) -pdf-ocr    3 (15)- pdf-ocr

1986

1 (19) - pdf-ocr    3 (21) - pdf-ocr    5 (17) - pdf-ocr    6 (18) - pdf-ocr (z poloviny Unie - orgán České světové unie, tištěno zvratmo)

1988

1 (23) - pdf-ocr    2 (24) - pdf-ocr    3-4 (25-26) - pdf-ocr

1989

5 (27) - pdf-ocr [chybí ss. 6-11]    6-7 (28-29) - pdf-ocr    8 (30) - pdf-ocr

1990

9-10 (31-32) - pdf-ocr    11-12 (33-34) - pdf-ocr

1991

květen - pdf-ocr - zvláštní vydání (kritika podoby mimosoudních rehabilitací, vyloučení exulantů a nevracení nemovitostí)    13-14 - pdf-ocr

1992

15 - pdf-ocr    16-17 - pdf-ocr    2. zvláštní vydání - pdf-ocr - mimosoudní rehabilitace

1994

22 - pdf-ocr    23 - pdf-ocr    24 - pdf-ocr

1995

26 - pdf-ocr    27 - pdf-ocr    28 - pdf-ocr

1996

1 (30) - pdf-ocr    2 (31) - pdf-ocr    3 (32) - pdf-ocr    4 (33) - pdf-ocr

1997

1 (34) - pdf-ocr    2 (35) - pdf-ocr    3 (36)- pdf-ocr    4 (37) - pdf-ocr

1998

1 (38) - pdf-ocr    2 (39) - pdf-ocr    3 (40) - pdf-ocr    4 (41) - pdf-ocr

1999

1 (42) - pdf-ocr    2 (43) - pdf-ocr    3 (44) - pdf-ocr    4 (45) - pdf-ocr

2000

1 (46) - pdf-ocr    2 (47) - pdf-ocr    3 (48) - pdf-ocr    4 (49) - pdf-ocr

2001

1-2 (50-51) - pdf-ocr

2002

2 (55) - pdf-ocr    3 (56) - pdf-ocr