Úder

úplně demokratická revue


*     Praha     *     1990     *     ob měsíc     *


Vydávala Křesťansko-demokratická mládež (při Křesťansko-demokratické straně).


1990

0 - únor - pdf-ocr    1 - březen - pdf-ocr    2 - červen - pdf-ocr