Vychovatel

od 1885 Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství

od 1931 Měsíčník pro otázky vychovatelské, školské a katechetské

od 1933 Časopis věnovaný zájmům křesťanské výchovy a pedagogiky


*     Praha     *     1885 – 1935     *     4 × ročně až čtrnáctidenně     * 


Redaktory byli postupně např. Kopal Petr, Pohunek František, Horský Rudolf, Žák Emanuel, Slavíček Jaroslav, Jelínek Vlastimil, Oliva Arnošt, Žundálek Fr. H., Hronek Josef aj.

Vydavateli byli Vácslav Kotrba a po něm Družstvo Vlast.

Vychovatel sehrál důležitou roli při formování učitelů, katechetů a vychovatelů vůbec, a skrze ně dětí, částečně i při objasňování historických, zeměpisných a národních souvislostí. Mýtů, které se drží ve školství a trvale tak škodí dětem a mládeži, je stále více, než by stačil jeden časopis napravit. Od národního obrození, přes meziválečnou dobu, národní i mezinárodní socialismus až po dnešní dobu, která sice zatím nemá jméno, ale ideologiím, zhoubných pro člověka, se v ní zvláště daří. Vychovatel ovšem už nevychází.

V. měl také pravidelné přílohy: Promluvy nedělní a sváteční (1896 - 1897), Učitelská příloha (1898 - 1928), Katechetská příloha (1898 - 1909), Věstník katechetský (1910 - 1932).


Děkujeme Libri nostri za spolupráci a laskavým čtenářům za přípdané doplnění chybějících ročníků či čísel.


1885 roč. 01 - pdf-ocr
1886 roč. 02 - pdf-ocr
1887 roč. 03
1888 roč. 04
1889 roč. 04 - pdf-ocr
1890 roč. 05 - pdf-ocr
1891 roč. 06 - pdf-ocr
1892 roč. 07 - pdf-ocr
1893 roč. 08 - pdf-ocr
1894 roč. 09 - pdf-ocr
1895 roč. 10 - pdf-ocr
1896 roč. 11 - pdf-ocr
1897 roč. 12 - pdf-ocr
1898 roč. 13 - pdf-ocr
1899 roč. 14 - pdf-ocr
1900 roč. 15 - pdf-ocr
1901 roč. 16 - pdf-ocr, Katechetská příloha - pdf-ocr
1902 roč. 17 - pdf-ocr, Katechetská příloha - pdf-ocr
1903 roč. 18 - pdf-ocr, Katechetská příloha - pdf-ocr, Učitelská příloha - pdf-ocr
1904 roč. 19 - pdf-ocr, Katechetská příloha - pdf-ocr, Učitelská příloha - pdf-ocr
1905 roč. 20 - pdf-ocr
1906 roč. 21 - pdf-ocr
1907 roč. 22 - pdf-ocr, Katechetská příloha - pdf-ocr, Učitelská příloha - pdf-ocr 1908 roč. 23 - pdf-ocr, Katechetská příloha - pdf-ocr, Učitelská příloha - pdf-ocr
1909 roč. 24
1910 roč. 25 - pdf-ocr, Katechetská příloha - pdf-ocr, Učitelská příloha - pdf-ocr
1911 roč. 26 - pdf-ocr
1912 roč. 27 - pdf-ocr
1913 roč. 28 - pdf-ocr
1914 roč. 29 - pdf-ocr
1915 roč. 30 - pdf-ocr
1916 roč. 31 - pdf-ocr
1917 roč. 32 - pdf-ocr
1918 roč. 33 - pdf-ocr
1919 roč. 34 - pdf-ocr
1920 roč. 35 - pdf-ocr
1921 roč. 36 - pdf-ocr
1922 roč. 37 - pdf-ocr
1923 roč. 38 - pdf-ocr
1924 roč. 39 - pdf-ocr
1925 roč. 40 - pdf-ocr
1926 roč. 41 - pdf-ocr
1927 roč. 42 - pdf-ocr
1928 roč. 43 - pdf-ocr
1929 roč. 44 - pdf-ocr
1930 roč. 45 - pdf-ocr  chybí ss.129-144
1931 roč. 46 - pdf-ocr
1932 roč. 47 - pdf-ocr
1933 roč. 48 - pdf-ocr
1934 roč. 49
1935 roč. 50