Jazzstop

Nezávislý kulturní časopis

Nezávislý nepravidelně vycházející časopis

Nezávislý kulturně politicky osvětový časopis


*     [Praha]     *     1987 - 1989     *     3 × - 4 × ročně     *


Legenda J. Posset - Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Jazzstop; psáno také: JAZZsTOP, Jazz-Top, Jazz-stop; zkr. JS
2. Nezávislý kulturní časopis (2, 3-4); Nezávislý nepravidelně vycházející časopis (6); Nezávislý kulturně politicky osvětový časopis (7)
3. Red.Ota Hovorka (2, 3-4); Vydávaný členy JAZZOVÉ SEKCE (5); Veselí členové Jazzové sekce ve spolupráci s Rychlými šípy (6); Kontaktní adresa Ota Veverka, ... Praha 4-Podolí, ... Zlín-Malenovice (6); Ota Veverka, ... Zlín-Malenovice. (7)
4. [Praha]
6. A4
7. 34-72 + 20
8. cyklostyl (částečně xerox); sešito v polokartónu
9. ilustrace
12. 3-4x ročně
13. 7
14. 1/I/87; 2/I/87; 3-4/I/87; 5/II/88; 6/II/88; 7/II/88; 1989-

B.
1. Časopis pro kulturu.
2. Obsah; přílohy: Dveře č. 2 (2); Dveře č. 3 (3); různé sešity, plakáty, pohlednice.
3. Šifry, pseudonymy, plná jména
a) J. S. Fiala, J. Gruntorád, I. Hoffman, H. Chromý, M. Jirec, I. M. Jirous, V. Kouřil, V. Marek, Č. Muzika, Z. Námek, K. Srp, J. Škvorecký, J. Švestka, E. Vacek, O. Veverka, L. Vydra
b) A. Linder, D. Schnebel.
4. a) Statě, reportáže, fejetony, komentáře, glosy, próza, poezie, anotace, korespondence, rozhovory, petice, dokumenty.
b) Moderní hudba: hudební scéna doma (zprávy z koncertů, aktuální informace o situaci po likvidaci Jazzové sekce a o plánované organizaci Unijazz, rozhovory s písničkáři, písňové texty, nabídkový seznam hudebního samizdatu P.Cibulky S.T.C.V.) i v cizině (recenze desek, rozhovory s hvězdami popu); česká literatura: próza (fejetony L. Vydry, K. Čapka), poezie (Quido, J. S. Fiala), aforismy, nekrology (J. Šavrda), recenze novinek (exil, samizdat), rozhovory (s E. Vackem, J. Švestkou), četné anotace samizdatových publikací (edice, videa); samizdat v jiných zemích; ostatní oblasti kultury: zpravodajství z výstav; ostatní nezávislé kulturní aktivity a iniciativy; politika: dokumenty, petice a zprávy očitých svědků o policejních represích a demonstracích; političtí vězni a vězení (rozhovor s W. Kaniou o Valdicích), akce solidarity, sdělení VONSu; ekologie; praktické rady pro výrobu samizdatu (Technické okénko).
c) Asi dvě třetiny původních příspěvků; některé převzaty (samizdat, exilové publikace, rozhlas, oficiální časopisy z šedesátých let); několik překladů (většinou z angličtiny).
d) Několik slovenských textů.
e) Zčásti používán hovorový jazyk; vsuvky, např. Při čtení tohoto čísla používejte růžové brýle!
Pozn.: Dveře č. 1 vyšly ještě oficiálně v Jazzové sekci

C.
2. "JAZZsTOP", Infoch 7/87: (1)
"JAZZsTOP", Infoch 11/87. (2)
"Jazz-stop" Infoch 1/88. (3-4)
"Jazzstop", Infoch 13/88. (5)
"Jazzstop", Infoch 17/88. (6)
"Jazzstop", Infoch 21/88. (7)
"Jazzstop", Vokno 12/[87]. (1)
"Jazzstop", Vokno 13/(87-88). (2, 3-4)
"Jazzstop", Vokno 14/(88). (5)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 58 a 60.
3.Redakce, "Milí přátelé", Jazzstop 1/87.

D.  Rozhovor se členem redakce (5. 4. 89):
1. Praha.
2. Vždy 200; navíc dotisky.
3. Cyklostyl; některé stránky xerox.
4. Název měl ukázat kontinuitu s Jazzovou sekcí; správně psáno JAZZsTOP; slovní hříčka: Jazz ne stop, Jazz na top.
5. Kontinuita s Jazzovou sekcí; potřeba návaznosti na její aktivity po likvidaci roku 1980; Jazzstop ovšem není vydáván Jazzovou sekcí.
6. Žádné jasně stanovené směrnice; k dispozici je široký prostor.
8. Spíše mladí lidé.
9. Asi polovina nákladu jde na Moravu; větší polovina zůstává v Čechách; distribuuje se i na venkově, nejen v Praze; většinou se prodává asi po 20 výtiscích na osobu, která je pak rozšiřuje dále, čímž má redakce menší přehled.
10. Kontakty s Československým dokumentačním střediskem nezávislé literatury v SRN, Palach Pressem ve Velké Británii a Polsko-československou solidaritou v Polsku.
11. Vokno, Fragment-K infoch, Revolver Revue: výměna výtisků, materiálů (příspěvků), technická spolupráce.
12. V Jazzstopu formou čtenářských dopisů: "Pozorný čtenář".
15. Prodej: 30,- Kčs.

zdroj: Posset 1993 viz


 

1987

1 - duben - pdf-ocr    2pdf-ocr    2 - příloha Dveře č. 2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr

1988

5 - květen - pdf-ocr    6 - červenec - pdf-ocr    7 - říjen - pdf-ocr

1989

8 - únor - pdf-ocr    9-10 - léto - pdf-ocr