Dějiny a bibliografie české katolické literatury náboženské


Od roku 1828 až do nynější doby - sestavili dr. Josef Tumpach a dr. Antonín Podlaha

vydáno v paměť osmdesátiletého jubilea Časopisu katolického duchovenstva a padesátiletého jubilea Dědictví sv. Prokopa. Nákladem Dědictví sv. Prokopa.

Obsah celého díla:
Úvod.
I. Dějiny české katolické literatury náboženské od r. 1828. (Oddíl bude stránkován římskými číslicemi a vyjde spolu s částí druhou.)
II. Bibliografie.
I. O bohovědě vůbec.
II. Písmo sv. a práce z oboru biblického.
III. Obrana víry a věrouka.
IV. Filosofie.
V. Mravouka. Zpovědnice.
VI. Asketika.
VII. Pastýřské bohosloví.
VIII. Paedagogika a katechetika.
IX. Homiletika.
X. Právo církevní.
XI. Sociologie a charita.
XII. Patrologie.
XIII. Hagiografie.
XIV. Církevní dějiny obecné.
XV. Církevní dějiny české.
XVI. Liturgika.
XVII. Archaeologie a církevní umění.
XVIII. Zpěv a hudba.
XIX. Encyklopaedie, časopisy, almanachy a periodické publikace.
III. Biografie spisovatelů v pořádku abecedním.
IV. Podrobný rejstřík jmenný a věcný k celému dílu.

Monumentální dílo dvou českých autorů:

ThDr. Josef Tumpach 1862-1916 - profesor kanonického práva a sociologie, starozákonní archeologie, zabýval se prvokřesťanskými kostely, vztahem víry a vědy, pracoval u arcibiskupského soudu, v Katolickém spolku tiskovém, metropolitní kanovník, představitel Dědictví sv. Prokopa, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, Křesťanské akademie. s A. Podlahou též spoluautor Českého slovníku bohovědného (nedokončeno), donátor restaurátorských a uměleckých prací atd. atd.

ThDr. Antonín Podlaha 1865-1932 - profesor křesťanské archeologie, vydavatel rodinného časopisu Obrázková revue, spolupořadatel Národopisné a Mariánské výstavy, metropolitní kanovník, péče o dostavbu chrámu sv. Víta, místokancléř TF UK, člen zemské školní rady, Akademie věd a umění, generální vikář pražské arcidiecéze, světící biskup pražský ,spoluzakladatel Růže Sušilovy, zájem o dějiny církevního umění, církevní historii, archeologii, heuristiku, bibliografii, sběratel a mecenáš umění, autor více než 100 knih a dalších studií (mj. Posvátná místa království českého, Dějiny a bibliografie české katolické literatury náboženské od r. 1828, Český slovník bohovědný, Dějiny arcidiecéze pražské), redigoval Vzdělávací knihovnu katolickou, Dědictví svatojanské, Časopis českého duchovenstva, Památky archeologické.

Celé dílo vyšlo v pěti částech:

část 1. str. 1-480 vyšla 1912 a obsahuje I. O bohovědě, II. Písmo svaté, III. Obrana víry a věrouka, IV. Filosofie, V. Mravouka a zpovědnice, VI. Asketika, VII. Pastýřské bohosloví, VIII. Paedagogika, IX. Homiletika (1. díl).

část 2. str. 481-960 vyšla 1913 a obsahuje IX. Homiletika (2. díl), X. Právo dírkevní, XI. Sociologie a charita, XII. Patrologie a patristika, XIII. Hagiografie.

část 3. 961-1440 vyšla 1914 a obsahuje XIV. Církevní dějiny, XV. Církevní dějiny české (1. díl).

část 4. str. 1441-1920 vyšla 1918 a obsahuje XV. Církevní dějiny české (2. díl), XVI. Liturgika, XVII. Archeologie a církevní umění, XVIII. Církevní zpěv a hudba, XIX. Encyklopedie, časopisy, periodické publikace, almanachy a kalendáře, Dodatky a opravy (1. díl).

část 5. str. 1921-2320 vyšla 1923 a obsahuje Dodatky a opravy (2. díl), Životopisy spisovatelů, Rejstřík jmenný a věcný, Druhá řada doplňků a oprav, Seznam zkratek, Doslov.

*          *          *

Podrobný obsah je na začátku, na konci i v úvodu každé části. Ve spolupráci s librinostri.catholica.cz.

Kompletní Bibliografie vč. všech dodatků a rejstříků - pdf-ocr