Situační zpráva o Chartě 77


*     Praha     *     1977 – 1979 ?     *     1 × až 2 × měsíčně     *


Vycházely od února 1977 nejméně do února 1979 v Praze. Vydávala je anonymní vydavatelská skupina, zveřejňoval je Petr Uhl.

Čísla  1/1977 až 4/1977 mají titul Zpráva o Chartě 77, další čísla Situační zpráva o Chartě 77 (SZ).

Formát A4, náklad 40 až 50 kopií, počet stránek 2 až 6, strojopis na průklepovém papíru, periodicita 1 až 2 krát měsíčně.

SZ pokračovaly v rozšířené, komplexnější a pravidelné podobě jako Informace o Chartě 77 (Infoch), které vycházely od ledna 1978 do ledna 1990 v Praze (úplně poslední bylo číslo z r. 1992) - viz. Vydávání SZ ovšem pokračuje i několik měsíců i po zahájení vydávání Infochu.\

SZ se objevila velmi brzy po samém vzniku Charty 77. Otiskovala zprávy, informace a dopisy, zachycovala aktivity a dokumenty Charty, činnost mluvčích, represe proti nim, signatářům a opozičnímu hnutí obecně a politické a kulturní události okolo Charty. SZ byly též zasílány západním tiskovým agenturám a Palach Pressu Jana Kavana v Londýně.

zdroj: Mella 2011 viz

Zatím jsou k dispozici pouze neúplná vydání (uveden stávající počet stran).


1977

01 - 12. 2. - 5 str. pdf-ocr    02 - 17. 2.  - 2 str. pdf-ocr    03 - 21. 2.  - 2 str. pdf-ocr    04 - 6. 3.  - 4 str. pdf-ocr    05 - 20. 3. - 3 str. pdf-ocr    06 - 5. 5. - 5 str. pdf-ocr    07 - 10. 7. - 4 str. pdf-ocr    08 - 10. 7. až 10. 8. opis a 1 str. neúpl. - pdf-ocr    08 - 10. 7. až 10. 8. opis b 1 str. neúpl. - pdf-ocr    10 - 12. 10. až 28. 10. - 4 str. pdf-ocr

1978

1978 listopad 1 str. pdf-ocr    1978 prosinec 1 str. pdf-ocr

1979

leden 1 str. neúpl. pdf-ocr    únor 1 str. neúpl. pdf-ocr