Věroučné studie, Vyšší náboženské kursy

Věroučné studie a Vyšší náboženské kursy


jsou edicemi nakladatelství Krystal v exilu, které se zaměřovalo na filosoficko náboženské studie a působilo v Kolíně nad Rýnem koncem 70. a počátkem 80. let 20. stol.

V druhém vydání počátkem 90. let je pak vydávala Tomášovská edice.


Věroučné studie 

dotazované víry se zaměřují z hlediska tomášovské filosofie na dobově podmíněně myšlenkové proudy v náboženské filosofii.


Sv. 1: Víra? Köln 1979, 88 s., 2. vydání Tomášovská edice, Kolín nad Rýnem 1991. Analysuje podmínky ke vzniku víry, která nemusí být jen náboženskou vírou. Vychází z tomášovského pojetí pravdy, že "bytí je příčinou pravdy". (STh I 16, 1, 3)

Sv. 2: Tomášovské pojetí svátostí. 1. vydání Köln 1987, 70 s., 2. vydání Tomášovská edice, Kolín nad Rýnem 1991. Tomášova nauka o svátostech stojí na předpokladu, že "svátosti jsou nejenom znamení milosti, ale i příčinou milosti". (STh III 62, 1) 

Sv. 3: Max Kandler: Existování z Boha. Köln 1987, 61 s., 2. upravené vydání Tomášovská edice Kolín nad Rýnem, listopad 1991. Na základě nauky o bytí sv.Tomáše Akvinského, jejímž centrem je jeho učení o participaci, stojí tomášovská spiritualita. pdf-ocr


Vyšší náboženské kursy

Sv. 1: Max Kandler: Spása jenom fráze? 1. přednáška Vyššího náboženského kursu v roce 1978, 1. vydání Köln 1980, 48 s., 3. vydání Tomášovská edice, Kolín nad Rýnem, duben 1991. pdf-ocr

Sv. 2: Prahřích? 2. přednáška Vyššího náboženského kursu v roce 1978. 1. vydání Köln 1980, 48 s., 2. vydání Tomášovská edice, Kolín nad Rýnem, 1991. pdf-ocr

Sv. 3: Co je víra? Köln 1979, 45 s.

Sv. 4: Žité křestanství. Köln 1980, 52 s.

Sv. 5: Ježíš Kristus. 5. přednáška Vyššího náboženského kursu v roce 1979, Köln 1980, 52 s., 2. vydání Tomášovská edice, Kolín nad Rýnem 1991. pdf-ocr

Sv. 6: Dimense katolictví. 1. vydání Köln 1981, 76 s., 2. vydání Tomášovská edice, Kolín nad Rýnem 1991. pdf-ocr

leták Rajhrad pdf-ocr


Další edice nakladatelství:

Orientační texty 

popularisují monograficky určitou základní otázku, která byla uveřejněna bud' v Hlubině nebo probírána ve Vyšších náboženských kursech.

Sv. 1: Je Bůh ? Köln 1981, 13 s.

Sv. 2: Svátosti ? Köln 1983, 29 s.


Na hlubinu

Katolická filosoficko theologická revue