Český boj

List Českého národního výboru v Londýně.

Měsíčník Českého hnutí Za svobodu. - zřejmě od 1957


*     Londýn     *     1948 - 1951, 1957 - 1959     *     nepravidelně     *


Časopis Českého národního výboru (ČNV) v Londýně redigoval Karel Locher, administraci vedla Vilma Locherová. List zpočátku sledoval situaci doma bezprostředně po únorovém puči, postupně se však soustředil na vnitřní exilové spory; kampaň vedl zejména proti národně socialistickým a sociálně demokratickým poslancům a předúnorovým ministrům v exilu. V I. ročníku měsíčník nabízel i zpravodajství v rubrice Z domova a ze světa, v rubrice Hlídka Českých národních skupin informoval o činnosti jednotlivých Českých národních skupin v různých zemích, spolupracujících v rámci ČNV.

Ve II. ročníku převažovaly informace a materiály, dokumentující politickou aktivitu ČNV, týkající se zejména vztahů se sudetskými Němci. Do časopisu kromě redaktora přispívali mj. Jan A. Baťa (jeho odsouzení v nepřítomnosti v roce 1948 je věnována větší část čísla 6/1948), Vladimír Ležák-Borin, Karel Brušák, Stanislav Brzobohatý-Berton (též satirické epigramy), J . A. Kalhous, Jan Kotal, Jan Kutilek, B. Městecký, J. A. Orlovský, Lev Prchala, Antonín Tutter a mnozí jiní (většinou pod pseudonymy).

List měl vycházet měsíčně, tuto periodicitu se však nedařilo dodržovat. První číslo vyšlo v květnu 1948, poslední, 12. číslo I. ročníku vyšlo v listopadu 1949. První číslo II. ročníku vyšlo v březnu 1950, ročník uzavřelo dvojčíslo 3-4 v lednu 1951. Po delší vydavatelské přestávce byl list obnoven v roce 1957, poslední 12. číslo tohoto III. ročníku vyšlo v prosinci 1958. Situace v roce 1959 je nejasná: v soupisech jednotlivých archivů nejsou další čísla uvedena, Archiv Bohemia 1961 považuje číslo 12 z roku 1958 za vůbec poslední. Podle časopisu Sklizeň (č. 81-82/1959) vyšlo však ještě zvláštní číslo po smrti redaktora K. Lochera (zemřel 27.7.1950) a podle následujícího čísla(83-84/1959) vyšlo ještě číslo v srpnu 1959. Dále list nezaznamenán. Bez dalších informací.

Český boj za svobodu a demokracii: List Českého národního výboru v Londýně / Karel Locher. London: Český národní výbor v Londýně. 42-39 (postupné zmenšováni) × 29,5-30,5 cm, 4-12 s.; od r 1950 44-45 × 28,5 cm. Zvl. č. 2/50 obsahuje českou a anglickou verzi téhož textu. - U č. 9/58 podnázev Měsíčník českého hnutí Za svobodu, text též v angličtině - tištěno zvratmo.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1948

7 - 12. 11. - pdf-ocr 8 - 12. 12. - pdf-ocr

1949

9 - 22. 1. - pdf-ocr 10-11 - 19. 3. - pdf-ocr 12 - 1. 11. - pdf-ocr

1950

1 - 27. 3. - pdf-ocr 2 - 25. 4. - pdf-ocr

1951

3-4 - 8. 1. - pdf-ocr