Sokolské listy

Věstník Sokolské župy v exilu dr. Edvarda Beneše


*     Ludwigsburg     *     1949 – 1950     *     měsíčně     *


Sokolský zpravodaj Sokolské župy v exilu dr. Edvarda Beneše, která sdružovala první sokolské jednoty poúnorových exulantů v uprchlických táborech v Německu a Itálii, redigovali postupně Vojtěch Nevlud-Duben, Miroslav Volný a Ladislav Volše. Časopis vycházel měsíčně, později s volnější periodicitou od 25.6.1949 do 21.11.1950. Celkem vyšlo 12 čísel v rozsahu vždy kolem 20 stran (celkem 232 stran). Rozmnožený strojopis.

Sokolské listy; Sokol Letters: Věstník Sokolské župy v exilu dr. Edvarda Beneše / Vojtěch Nevlud Duben, Miroslav Volný, Ladislav Volše, - Ludwigsburg: Sokolská župa v exilu dr. E. Beneše. - 30 × 21 cm, 14-24 s.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1949

3 - pdf-ocr

1950

7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr