Sokolské listy

Věstník Sokolské župy v exilu dr. Edvarda Beneše.

 

*     Ludwigsburg     *     1949 – 1950     *     měsíčně     *

 
Sokolský zpravodaj Sokolské župy v exilu dr. Edvarda Beneše, která sdružovala první sokolské jednoty poúnorových exulantů v uprchlických táborech v Německu a Itálii, redigovali postupně Vojtěch Nevlud-Duben, Miroslav Volný a Ladislav Volše. Časopis vycházel měsíčně, později s volnější periodicitou od 25.6.1949 do 21.11.1950. Celkem vyšlo 12 čísel v rozsahu vždy kolem 20 stran (celkem 232 stran). Rozmnožený strojopis.
 
Sokolské listy; Sokol Letters: Věstník Sokolské župy v exilu dr. Edvarda Beneše / Vojtěch Nevlud Duben, Miroslav Volný, [Ladislav Volše], - Ludwigsburg: Sokolská župa v exilu dr. E. Beneše. - 30 × 21 cm, 14-24 s.
zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz
 
 
 

1949

 
3 - pdf-ocr
 

1950

 
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr