koncovky

rozlišení typu souboru

(podle konce názvu souboru, nikoli přípony, ta je vždy shodná - pdf, resp. djvu):

 • soubory, obsahující jen "obrázková" pdf, tedy pdf bez textu, nemají zvláštní koncovku v názvu
  • (obsahuje jen 1 vrstvu - obraz).

 • soubory, mající pod obrazem stránky v pdf podložený strojově rozpoznaný a neopravený text, mají na konci názvu koncovku "_ocr" (optické rozpoznávání znaků - optical character recognition)
  • (obsahuje 2 vrstvy - obraz a text).

 • soubory, mající pod obrazem stránky v pdf podložený strojově rozpoznaný a opravený text, mají na konci názvu "_ocr-opr"
  • (obsahuje 2 vrstvy - obraz a text)

 • soubory, které byly v počítači napsány, či do něj přepsány (zpravidla obsahy), mají na konci názvu "_txt"
  • (obsahuje jen 1 vrstvu - text).