Věstník Čs. lidového sdružení a čs. katolických spolků v Rakousku


*     Vídeň     *     1954 -     *     měsíčně, nepravidelně     *


Věstník přinášející zejména informace o připravovaných a již uskutečněných akcích redigovali Karel Šubert (zřejmě do roku 1965), Antonín Svoboda, dále Markéta Koubová a od 1987 František Bouchal (uváděn též jako František J. Bouchal; podle jeho slov hodlá řízení listu na konci roku 1999 předat svému nástupci). List dosud (konec 90. let) vychází, obvykle šestkrát až sedmkrát ročně.

Věstník Čs. lidového sdružení a čs. katolických spolků v Rakousku / Antonín Svoboda. - Wien: Československé lidové sdružení v Rakousku: Tschechoslowakische Volksvereinigung in Österreich. - 30 × 21 cm, 2-14 s. - Č. 10-12/85 má samostatně stránkovanou přílohu Pohled do světa v době předvánoční.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, upraveno


1976

12 - pdf-ocr

1979

1-2 -  pdf-ocr    10-11 - pdf-ocr

1995

12 - pdf-ocr   

1996

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr   

1997

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr   

1998

12 - pdf-ocr

2000

1-2 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10-11 - pdf-ocr    mimoř. č. 1 - prosinec - pdf-ocr   

2001

1-3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    mimoř. č. 2 - květen - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    mimoř. č. 4 - prosinec - pdf-ocr