Věstník Čs. lidového sdružení a čs. katolických spolků v Rakousku

*     Vídeň     *     1954 -     *     měsíčně, nepravidelně     *

 
 
Věstník přinášející zejména informace o připravovaných a již uskutečněných akcích redigovali Karel Šubert (zřejmé do roku 1965), Antonín Svoboda, dále Markéta Koubová a od 1987 František Bouchal (uváděn též jako František J. Bouchal; podle jeho slov hodlá řízení listu na konci roku 1999 předat svému nástupci). List dosud (konec 90. let) vychází, obvykle šestkrát až sedmkrát ročně.
 
Věstník Čs. lidového sdružení a čs. katolických spolků v Rakousku / Antonín Svoboda. - Wien: Československé lidové sdružení v Rakousku: Tschechoslowakische Volksvereinigung in Österreich. - 30 x 21 cm, 2 14 s. - Č. 10-12/85 má samostatné stránkovanou přílohu Pohled do světa v době předvánoční.
zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, upraveno
 
 

1976

12 - pdf-ocr

1979

1-2  -  pdf-ocr

10-11 - pdf-ocr

2000

9 - pdf-ocr

2001

mimoř. č. II - květen - pdf-ocr

12 - pdf-ocr