Teologický sborník


*     [Praha]     *     1978 – 1979     *     2 – 3 × ročně     *


legenda (nové okno): J. Posset - Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Teologický sborník; zkr. TS
3. anonym
4. [Praha]
6. A5
7. 52 - 68
8. cyklostyl; sešito v polokartónu; sešit
12. 2 - 3 × ročně
13. 5;
14. [1]/[jaro 78]; [2]; [3]; 4; 5/[léto 79]; 1989x

B.
1. Časopis pro katolickou teologii.
2. Obsah.
3. Pseudonymy, anonymy, (u původních příspěvků), též plná jména
b) J. Gründel, G. Rombold, P. Schoonenberg, J. Tischner.
4. a) Úvahy, studie, statě, recenze.
b) Teoretické a praktické otázky z oblasti teologie, spiritualita, duchovní pastýřství, analýzy situace církve doma i v zahraničí, filozofie, morálka, etika.
c) Několik původních příspěvků; převážně překlady z německých publikací.

C.
1. "Teologický sborník", KS 3/84. (1-5)
"Český katolický samizdat 1978-1985", Studie 104-106/86, 242.
2. Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 65.

D. Rozhovor se členem redakce (26. 4. 89):
1. Praha.
2. Asi 500.
3. Cyklostyl.
5. Pořadí prvních tří čísel je naznačeno počtem podtržení názvu.
14. Určitá kontinuita s Teologickými texty.

zdroj: Posset 1993 viz


1978

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

1979

4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr