Nezabiješ neublížíš porozumíš


Vydal Mírový klub Johna Lennona u příležitosti Dne Lidských práv dne 10. prosince 1989. Připravil Jiří Pavlíček. 27 stran A4.

Obsah Olga ŠULCOVÁ Předmluva 0
Ivan KLÍMA Naše práva i omezení 1
Václav MALÝ Sepětí míru a lidských práv z křesťanského hlediska 3
Luboš KOHOUT Mír a lidská práva 5
Jan ŠTERN A bude po problému? 9
František PAVLÍČEK Zpátky k Aristofanovi 12
Olga ŠULCOVÁ Nespravedlivě mrtví 14
Lenka MAREČKOVÁ Životní prostředí a totalita 18
Marie KAPLANOVÁ Mír a lidská práva 20
Heřman CHROMÝ Budovy Komunístické strany Československa 24

pdf-ocr