Ahoj!

Ledenbrief van de Vereniging Vrienden Nederland-Tsjechie & Slowakije


*     Zoetermeer     *     1987 -      *     10 × ročně     *


Zpravodaj Spolku přátel Nizozemí - Česko a Slovensko informuje o dění v obou zemích, koná v Nizozemsku činnost, týkající se Česko a/nebo Slovenska, pořádá kulturní akce, koncerty a výstavy. Informuje o vydaných knihách, hudbě a partnerství mezi městy.

Členy spolku, založeného 1984 jsou hlavně Holanďané, kteří jsou zapojeni v Česku a/nebo Slovensku prostřednictvím rodiny, přátel, obchodu, sportu, vzdělávání, vědy nebo jen rádi jezdí na dovolenou do Česka a na Slovensko nebo se zajímají o historii či kulturu obou zemí.

Redaktorem je Hennie G. van de Burg-Meijer, autoři: Arie Hoogslad, L. J. van de Burg, Hana Sugito, Johannes Sugito, Jarka van Unnik, Jan Vrijhof, J. P. E. Wallin, Hans Wallin, K. L. Thio.

Haag: Vereniging Vrienden Nederland-Tsjechie & Slowakije. - 30 × 21 cm, 20-32 s. - Do r. 1993 název V. V. N. T. Ledenbrief, název vydavatele Vereniging Vrienden Nederland-Tsjechoslowakije. - V r. 1994 název V. N. T. S. Ledenbrief.  Průběžné číslování. - Vychází 10 × ročně. - Příspěvky holandsky, zřídka česky/slovensky.

za použití: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, přepracováno a doplněno


2005

206 - pdf-ocr    210 - pdf-ocr    211 - pdf-ocr