Kulturní zprávy

Kulturně informační list čs. krajanů ve Spolkové republice Německo.


*     Mnichov     *     1980 - ?     *     nepravidelně     *


Kulturní zpravodaj vydával a jako šéfredaktor působil Rostislav Netopil (v č. 1/80 jako vydavatel uveden Čs. kulturní klub pro audiovizi). Odpovědný redaktor Jan Ryba (vl. jm. Vladimír Šetina). Poprvé vyšel v srpnu 1980, byl zamýšlen jako čtvrtletník. Součástí každého čísla byla nabídka titulů českého exilového nakladatelství Dialog. List vycházel údajně v nákladu 5000 výtisků. Další čísla nedoložena.

Kulturní zprávy: Kulturně informační list Čs. krajanů ve Spolkové republice Německo / Rostislav Netopil, Jan Ryba. - München: Rostislav Netopil. - 21 × 15 cm, 8-12 s. - U č. 1/80 jako vydavatel uveden Čs. kulturní klub pro audiovizí (Ts. Kulturclub für Audiovision).

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1980

1 - srpen - pdf-ocr