Na hlubinu

od 1926  - Časopis pro pěstování a prohloubení duchovního života

od 1927 - Revue pro vnitřní život

 

*     1926 – 1948     *     Olomouc     *     měsíčně (mimo prázdnin)     *

 

Významná revue olomouckých dominikánů, kam přispívali řádoví bratři Reginald Dacík, Emilian Soukup, Prokop Švach, Antonín Čala, Pavel Škrabal, Metoděj Habáň, Augustin Scherzer a další. Kromě nich například Jaroslav Durych, Jan Čep, Dominik Pecka, Jan Zahradníček, Zdeněk Kalista, Stanislav Špůrek, Jaroslav Ovečka, Alfred Fuchs, Josef Krlín, Josef Vašica a další. 

Důležitou součástí byly Braitovy tzv. duchovní kursy, soubory článků s jednotícím tématem: Kurs duchovního života (1927), přátelství s Bohem (1928), vnitřní modlitby (1929), o darech Ducha sv. (1930), o následování Krista (1931), o ctnosti lásky (1932), o milosti (1933), o kněžství (1934), o Církvi jakožto zdroji duchovního života (1935), o ctnosti spravedlnosti (1936), o mystickém těle Kristově (1937), mystická cesta k Bohu (1938), o duchovním očišťování (1939-1940), Základy duchovního života (1941), Mystická cesta (1942-1943), duchovního života pro začátečníky (1943-1944/1945).

Tématy byla převážně teologie, především pak christologie, učení o Trojici, eklesiologie a eschatologie, dále dějiny duchovního života, církevní dějiny, exegeze, liturgie, vztah církve a státu, morálka, rovněž i duchovní hudba a sakrální architektura. Též překlady křesťanské mystiky vč. soudobých interpretací.

Hlavním cílem redaktorů byla duchovní obroda společnosti. 

Revui založil a jako šéfredaktor po celou dobu pracoval katolický kněz, dominikán, teolog, básník, literární kritik, publicista a překladatel Silvestr Maria Braito (1898-1962). Kromě toho se významně podílel na vydávání Filosofické revue, edice Vítězové, časopisů Výhledy, Růže dominikánská; podílel se na překladu Teologické sumy sv. Tomáše Akvinského do češtiny. 1950 zatčen, odsouzen, 1960 propuštěn.

zdroje: katalogy, L. Kouřilová: Křesťanská mystika v revue Na hlubinu (Brno 2000), www.op.cz, vlastní

Libor Nekvinda: Bibliografie revue pro duchovní život Na hlubinu 1926–1948. Nakladatelství Gaudeamus, Edice Prométheus, sv. 39, Hradec Králové 2000 - pdf-txt

Petr Macek: Revue Na hlubinu a Filosofická revue: Sonda do intelektuálních dějin meziválečného katolicismu v díle české dominikánské provincie. Bakalářská práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Praha 2011 - pdf-txt

Někdy je jako Knihovna revue Na hlubinu označována knižní edice Krystal, vydávaná taktéž olomouckými dominikány.
 

 

Digitální podoba byla připravena ve spolupráci www.dominikani.sk a knihovny Libri nostri.

V souborech s celými ročníky jsou pro orientaci mezi jednotlivými čísly k dispozici "záložky".

KOMPLETNÍ

 

1926 - I. r.

1927 - II. r.

1928 - III. r.

1929 - IV. r.

1930 - V. r.

 • obsah ročníku -          pdf-ocr   pdf-txt
 • celý ročník -                pdf-ocr   pdf-txt
  • příloha - Jan Hejčl (sest.): Týden Ducha svatého - Církevní hodinky a mešní modlitby - pdf-ocr
 • č. 1 - s. 1 — 56           pdf-ocr   pdf-txt
 • č. 2 - s. 57 — 104       pdf-ocr   pdf-txt
 • č. 3 - s. 105 — 152     pdf-ocr   pdf-txt
 • č. 4 - s. 153 — 200     pdf-ocr   pdf-txt
 • č. 5 - s. 201 — 256     pdf-ocr   pdf-txt
 • č. 6 - s. 257 — 304     pdf-ocr   pdf-txt
 • č. 7 - s. 305 — 352     pdf-ocr   pdf-txt
 • č. 8 - s. 353 — 400     pdf-ocr   pdf-txt
 • č. 9 - s. 401 — 448     pdf-ocr   pdf-txt
 • č. 10 - s. 449 — 496   pdf-ocr   pdf-txt

1931 - VI. r.

 • celý ročník - pdf-ocr
  • příloha - kard. J. H. Newman: Traktát o Nejsvětější trojici, přel. Alois Lang (též sv. 8 Edice Krystal) - pdf-ocr

1932 - VII. r.

1933 - VIII. r.

 • celý ročník - pdf-ocr
  • příloha k roč. VII. a VIII. - Jan Hejčl: Chléb s nebe [úcta a obrození eucharistií] - pdf-ocr

1934 - IX. r.

1935 - X. r.

 • celý ročník - pdf-ocr
  • příloha - Zdeněk Kalista: Národní motiv úcty svatoprokopské a svatoprokopská legenda z roku 1618 (Knihovna revue Na hlubinu sv. 19) - pdf-ocr

1936 - XI. r.

1937 - XII. r.

1938 - XIII. r.

1939 - XIV. r.

1940 - XV. r.

1941 - XVI. r.

1942 - XVII. r.

1943 - XVIII. r.

1944-45 - XIX. r.

1946 - XX. r.

1947 - XXI. r.

1948 - XXII. r.