Na hlubinu

od 1926  - Časopis pro pěstování a prohloubení duchovního života

od 1927 - Revue pro vnitřní život


 

*     1926 - 1948     *     Olomouc     *     měsíčně (mimo prázdnin)     *


Významná revue olomouckých dominikánů, kam přispívali řádoví bratři Reginald Dacík, Emilian Soukup, Prokop Švach, Antonín Čala, Pavel Škrabal, Metoděj Habáň, Augustin Scherzer a další. Kromě nich například Jaroslav Durych, Jan Čep, Dominik Pecka, Jan Zahradníček, Zdeněk Kalista, Stanislav Špůrek, Jaroslav Ovečka, Alfred Fuchs, Josef Krlín, Josef Vašica a další. 

Důležitou součástí byly Braitovy tzv. duchovní kursy, soubory článků s jednotícím tématem: Kurs duchovního života (1927), přátelství s Bohem (1928), vnitřní modlitby (1929), o darech Ducha sv. (1930), o následování Krista (1931), o ctnosti lásky (1932), o milosti (1933), o kněžství (1934), o Církvi jakožto zdroji duchovního života (1935), o ctnosti spravedlnosti (1936), o mystickém těle Kristově (1937), mystická cesta k Bohu (1938), o duchovním očišťování (1939-1940), Základy duchovního života (1941), Mystická cesta (1942-1943), duchovního života pro začátečníky (1943-1944/1945).

Tématy byla převážně teologie, především pak christologie, učení o Trojici, eklesiologie a eschatologie, dále dějiny duchovního života, církevní dějiny, exegeze, liturgie, vztah církve a státu, morálka, rovněž i duchovní hudba a sakrální architektura. Též překlady křesťanské mystiky vč. soudobých interpretací.

Hlavním cílem redaktorů byla duchovní obroda společnosti. 

Revui založil a jako šéfredaktor po celou dobu pracoval katolický kněz, dominikán, teolog, básník, literární kritik, publicista a překladatel Silvestr Maria Braito (1898-1962). Kromě toho se významně podílel na vydávání Filosofické revue, edice Vítězové, časopisů Výhledy, Růže dominikánská; podílel se na překladu Teologické sumy sv. Tomáše Akvinského do češtiny. 1950 zatčen, odsouzen, 1960 propuštěn.

zdroje: katalogy, L. Kouřilová: Křesťanská mystika v revue Na hlubinu (Brno 2000), op.cz, vlastní

Libor Nekvinda : Bibliografie revue pro duchovní život Na hlubinu 1926--1948. Nakladatelství Gaudeamus, Edice Prométheus, sv. 39, Hradec Králové 2000 - [pdf-txt]

Petr Macek : Revue Na hlubinu a Filosofická revue: Sonda do intelektuálních dějin meziválečného katolicismu v díle české dominikánské provincie. Bakalářská práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Praha 2011 - [pdf-txt]

Někdy je jako Knihovna revue Na hlubinu označována knižní edice Krystal, vydávaná taktéž olomouckými dominikány.


Digitální podoba byla připravena ve spolupráci dominikani.sk↗ a knihovny Libri nostri↗.

V souborech s celými ročníky jsou pro orientaci mezi jednotlivými čísly k dispozici "záložky".

KOMPLETNÍ


1926 - I. r.

obsah ročníku - pdf-ocr   pdf-txt    celý ročník - pdf-ocr   pdf-txt
1 - s. 1-56 - pdf-ocr   pdf-txt    2 - s. 57-112 - pdf-ocr   pdf-txt    3 - s. 113-176 - pdf-ocr   pdf-txt    4 - s. 177-224 - pdf-ocr    pdf-txt    5 - s. 225-280 - pdf-ocr   pdf-txt    6 - s. 281-336 - pdf-ocr   pdf-txt

1927 - II. r.

obsah ročníku - pdf-ocr   pdf-txt    celý ročník - pdf-ocr   pdf-txt
1 - s. 1-56 - pdf-ocr   pdf-txt    2 - s. 57-128 - pdf-ocr   pdf-txt    3 - s. 129-192 -  pdf-ocr   pdf-txt    4 - s. 193-248 - pdf-ocr   pdf-txt    5 - s. 249-304 - pdf-ocr   pdf-txt    6 - s. 305-376 - pdf-ocr   pdf-txt    7 - s. 377-432 - pdf-ocr   pdf-txt    8 - s. 433-488 - pdf-ocr   pdf-txt    9 - s. 489-552 - pdf-ocr   pdf-txt    10 - s. 553-608 - pdf-ocr   pdf-txt

1928 - III. r.

obsah ročníku - pdf-ocr     pdf-txt    celý ročník - pdf-ocr   pdf-txt
1 - s. 1-56 - pdf-ocr   pdf-txt    2 - s. 57-112 - pdf-ocr   pdf-txt    3 - s. 113-160 - pdf-ocr   pdf-txt    4 - s. 161-208 - pdf-ocr   pdf-txt    5 - s. 209-256 - pdf-ocr   pdf-txt    6 - s. 257-308 - pdf-ocr   pdf-txt    7 - s. 309-364 - pdf-ocr   pdf-txt    8 - s. 365-412 - pdf-ocr   pdf-txt    9 - s. 413-460 - pdf-ocr   pdf-txt    10 - s. 461-508 - pdf-ocr   pdf-txt

1929 - IV. r.

obsah ročníku - pdf-ocr   pdf-txt    celý ročník - pdf-ocr   pdf-txt    příloha - sv. Bonaventura - Cesta duše k Bohu (Itinerarium Mentis in Deum), přel. Jan Urban OFM - pdf-ocr
1 - s. 1-56 pdf-ocr   pdf-txt    2 - s. 57-112 pdf-ocr   pdf-txt    3 - s. 113-168 pdf-ocr   pdf-txt    4 - s. 169-224 pdf-ocr   pdf-txt    5 - s. 225-272 pdf-ocr   pdf-txt    6 - s. 273-328 pdf-ocr   pdf-txt    7 - s. 329-384 pdf-ocr   pdf-txt    8 - s. 385-432 pdf-ocr   pdf-txt    9 - s. 433-480 pdf-ocr   pdf-txt    10 - s. 481-530 pdf-ocr   pdf-txt

1930 - V. r.

obsah ročníku - pdf-ocr    celý ročník - pdf-ocr    příloha - Jan Hejčl (sest.): Týden Ducha svatého - Církevní hodinky a mešní modlitby - pdf-ocr

1931 - VI. r.

celý ročník - pdf-ocr    příloha - kard. J. H. Newman: Traktát o Nejsvětější trojici, přel. Alois Lang (též sv. 8 Edice Krystal) - pdf-ocr

1932 - VII. r.

celý ročník - pdf-ocr

1933 - VIII. r.

celý ročník - pdf-ocr    příloha k roč. VII. a VIII. - Jan Hejčl: Chléb s nebe - úcta a obrození eucharistií - pdf-ocr

1934 - IX. r.

celý ročník - pdf-ocr

1935 - X. r.

celý ročník - pdf-ocr    příloha - Zdeněk Kalista: Národní motiv úcty svatoprokopské a svatoprokopská legenda z roku 1618 (Knihovna revue Na hlubinu sv. 19) - pdf-ocr

1936 - XI. r.

celý ročník - pdf-ocr

1937 - XII. r.

celý ročník - pdf-ocr

1938 - XIII. r.

celý ročník - pdf-ocr

1939 - XIV. r.

celý ročník - pdf-ocr

1940 - XV. r.

celý ročník - pdf-ocr

1941 - XVI. r.

celý ročník - pdf-ocr

1942 - XVII. r.

celý ročník - pdf-ocr

1943 - XVIII. r.

celý ročník - pdf-ocr

1944-45 - XIX. r.

celý ročník - pdf-ocr

1946 - XX. r.

celý ročník - pdf-ocr

1947 - XXI. r.

celý ročník - pdf-ocr

1948 - XXII. r.

celý ročník - pdf-ocr