Ψ [Psí]


*     [Praha]     *     1985 – 1989     *     1 × ročně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. [Psí] podle řeckého písmene Ψ na obálce
2. Vertikála ([1]); Vina ([2]); Freud a psychoanalýza ([3]); Služba životu ([4])
3. anonym
4. [Praha]
6. A4; A5 (dotisky)
7. 22-36
8. cyklostyl; sešito v papíru
12. 1x ročně
13. 4
14. [1]/[85]; [2]/[86]; [3]/87; [4]/88; 1989?

B.
1. Časopis pro psychologii a teologii.
2. Obsah; rubriky: Editorial; Články; Recenze; Excerpta a reprinty; Meditace; Poezie; Diskuse; Modlitba.
3. Plná jména, pseudonymy, šifry (většinou u původních příspěvků); a) V. Holan, J. Jedlička, V. Renč, V. Svobodová;\ b) H. U. von Balthasar, M. Buber, V. E. Frankl, E. Fromm, A. Görres, J. Gründel, Th. Merton, R. M. Rilke, J. Sudbrack, J. Vanier .
4.a) Statě, studie, diskusní a přednáškové texty, recenze, poezie, citáty, výtahy z knih a časopisů
b) Psychologická a antropologická témata s důrazem na teologické, etické a filozofické hledisko; koncepce monotematických čísel: transcendentální rozměr lidského bytí (1); psychologická a etická hlediska viny (2); S.Freund a psychoanalýza (3); praktické a teoretické aspekty roku 1988 (v rámci Desetiletí duchovní obnovy je to Rok služby životu) (4). c) Převážně překlady (z anglických a německých publikací); texty přebírány i ze samizdatu a dříve oficiálně vydávaných děl.

C.
1. "Nevíte o sborníku PSÍ?, Acta 2/87,32-33.
2. Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 63.

D.  Rozhovor s účastníkem (10.4.89)
1. Praha.
2. Několik set.
3. Cyklostyl.
4. Psí pochází z psychologie, nemá nic společného s parapsychologií.
5. Redakci tvoří skupina katolicky orientovaných psychologů, psychoterapeutů a psychiatrů.
6. Křesťanská a humanistická orientace; sledovány okrajové oblasti na pomezí psychologie a teologie.
7. Autoři jsou většinou členové redakce; publikují pod pseudonymy či šiframi; také překlady z evropské literatury k danému tématu. 8. Kolegové z vyjmenovaných profesí; intelektuálové; katoličtí duchovní. 9. Osobní předávání.
15. Dobrovolné dary čtenářů.


1 - téma Vertikála (transcendentální rozměr lidského bytí) - 1985 - pdf-ocr
2 - téma Vina - [1986] - pdf-ocr
3 - téma Freud a psychoanalýza - 1987 - pdf-ocr
4 - téma Služba životu - 1988 - rok blahoslavené Anežky - pdf-ocr
5 - téma Víra v moderním světě - 1989 - rok sv. Klementa Marie Hofbauera a sv. Jana Nepomuka Neumanna - pdf-ocr