Ψ [Psí]

*     [Praha]     *     1985 - 1989     *     1 x ročně     *

 

Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. [Psí] [podle řeckého písmene Ψ na obálce];
2. Vertikála ([1]); Vina ([2]); Freud a psychoanalýza ([3]); Služba životu ([4]);
3. anonym;
4. [Praha];
6. A4; A5 (dotisky);
7. 22-36;
8. cyklostyl; sešito v papíru;
12. 1x ročně;
13. 4;
14. [1]/[85]; [2]/[86]; [3]/87; [4]/88; 1989?
 
B.
1. Časopis pro psychologii a teologii.
2. Obsah; rubriky: Editorial; Články; Recenze; Excerpta a reprinty; Meditace; Poezie; Diskuse; Modlitba.
3. Plná jména, pseudonymy, šifry (většinou u původních příspěvků);
a) V. Holan, J. Jedlička, V. Renč, V. Svobodová;
b) H. U. von Balthasar, M. Buber, V. E. Frankl, E. Fromm, A. Görres, J. Gründel, Th. Merton, R. M. Rilke, J. Sudbrack, J. Vanier.
4.a) Statě, studie, diskusní a přednáškové texty, recenze, poezie, citáty, výtahy z knih a časopisů.
b) Psychologická a antropologická témata s důrazem na teologické, etické a filozofické hledisko; koncepce monotematických čísel: transcendentální rozměr lidského bytí ([1]); psychologická a etická hlediska viny ([2]); S.Freund a psychoanalýza ([3]); praktické a teoretické aspekty roku 1988 (v rámci Desetiletí duchovní obnovy je to Rok služby životu) ([4]).
c) Převážně překlady (z anglických a německých publikací); texty přebírány i ze samizdatu a dříve oficiálně vydávaných děl.

C.
1. "Nevíte o sborníku PSÍ?, Acta 2/87,32-33.
2. Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 63.

D. Rozhovor s účastníkem (10.4.89)
1. Praha.
2. Několik set.
3. Cyklostyl.
4. Psí pochází z psychologie, nemá nic společného s parapsychologií.
5. Redakci tvoří skupina katolicky orientovaných psychologů, psychoterapeutů a psychiatrů.
6. Křesťanská a humanistická orientace; sledovány okrajové oblasti na pomezí psychologie a teologie.
7. Autoři jsou většinou členové redakce; publikují pod pseudonymy či šiframi; také překlady z evropské literatury k danému tématu.
8. Kolegové z vyjmenovaných profesí; intelektuálové; katoličtí duchovní.
9. Osobní předávání.
15. Dobrovolné dary čtenářů.
 
 
 
 
č. [1] - téma Vertikála (transcendentální rozměr lidského bytí) - 1985 - pdf-ocr
č. [2] - téma Vina - [1986] - pdf-ocr
č. [3] - téma Freud a psychoanalýza - 1987 - pdf-ocr
č. [4] - téma Služba životu - 1988 - rok blahoslavené Anežky - pdf-ocr
č. [5] - téma Víra v moderním světě - 1989 - rok sv. Klementa Marie Hofbauera a sv. Jana Nepomuka Neumanna - pdf-ocr