Čechoslovák (Londýn)

ČECHOSLOVÁK V ZAHRANIČÍ

od 23/1959 ČECHOSLOVÁK

Nezávislý týdeník


*     Londýn     *     (1949)-1951-1968     *     týdně     *


Zpravodajský týdeník agentury FCI - Free Czechoslovak Press - Svobodná československá tisková společnost redigoval Josef Josten. Každé číslo otevíral politický úvodník, jádrem časopisu ale bylo původní zpravodajství z domova, z oblasti mezinárodní politiky a z československého exilu. V roce 1956 list uveřejňoval seznam Čechů a Slováků vězněných v sovětských pracovních táborech. Objevuje se rubrika Knižní služba Čechoslováka, zprostředkovávající distribuci českých knih (i doma vydaných). V šedesátých letech list často přebírá články z jiných exilových zdrojů, objevují se ale i články dokumentující úspěchy domácí československé kultury na mezinárodním poli, informace o pronikání československé ekonomiky na světové trhy apod. Od č. 17/1956 vycházel na pokračování Jostenův článek Osm let, bilancující redaktorovu činnost po roce 1945, o historii Č. a jeho návaznosti na stejnojmenný titul druhého odboje informuje článek Čtenáři rozhodli (od č. 25/1967). V roce 1967 vyšlo též památeční číslo 782 (27. 7. 1967). - List navazoval na anglický časopis Information Service of Free Czechoslovakia, který měl i svoji českou edici (Informační služba svobodného Československa). Pod názvem Čechoslovák vyšlo jako první číslo 7 v roce 1951 (III. ročník). Původně cyklostyl, od 24. 4. 1953 tiskem. Počínaje číslem 782/1967 list přešel na průběžné číslování, vycházel však již jen nepravidelně. Naposledy doloženo číslo 815 ze 16. 10. 1968; v této poslední fázi se však číslování zřejmě střídalo s titulem FCI.

Čechoslovák: Nezávislý týdeník : The Czechoslovak Independent Weekly / Josef Josten, Jarmila Kracíková, J. Pavlů, K. Zeman. - London: FCI - Svobodná československá tisková společnost. - 33 × 20,5 cm, 2-8 s.; od č. 16/53 do č. 28/66 a č. 42/66 28-29 × 21,5-22,5 cm (nepravidelně výraznější zmenšení formátu cca o 2-3 cm); od č. 20/67 31-32 × 20 cm. - Do č. 22/59 název Čechoslovák v zahraničí, podnázev The Czechoslovak Abroad, Weekly. - Některá čísla z let 1952 a 1953 mají název Čechoslovák a podnázev „The Czechoslovak" weekly. - Název v tiráži po celou dobu existence titulu Čechoslovák v zahraničí. - U některých čísel roku 1951 další podnázev Zvláštní vydání pro čs. tisk a rozhlas. - U čísel 29-40/66 a 1/67 název Zprávy týdeníku Čechoslovák, podnázev Nezávislý týdeník, druhý podnázev chybí. - Asi od č. 23/53 do č. 15/61 pravidelná příloha Poslední zprávy Čechoslováka s občasnou knižní nabídkou. - Titul byl personálně i tematicky spjat s FCI - Features and News from Behind the Iron Curtain (vydavatelem rovněž FCI), některá vydání přílohy FCI Free Czechoslovak Press Limited byla zároveň přílohou Čechoslováka. - První číslo samostatného Čechoslováka bylo č. 7/51; do té doby jako česká řada Information Service of Free Czechoslovakia. - Číslování i ročníkování navazovalo na Information Service of Free Czechoslovakia (FCI). - Č. 782/67 je poslední pravidelné číslo Čechoslováka, od té doby byl vydáván nepravidelně, číslování zřejmě střídavě s Features (FCI). - U některých čísel r. 1951 vydavatel označen jako Informační služba svobodného Československa. - Čísla 24, 39/51; 11, 41, 44/53; 18/54; 30, 31/55; 11, 18/56; 5, 29/59; 13, 27, 43/60; 16, 17/63; 2, 38/64 chybně číslována. - Č. 7/56 ve dvou verzích. - Č. 16a/53 má název Malý Čechoslovák.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


Následující jednotlivá čísla jsou kvůli velkému množství (ca 50 ročně) seskupena do tzv. portfolia pdf. Pokud se vám v prohlížeči nezobrazí (záleží na nastavení), uložte si je a pak je zobrazíte standardně. Případně si stáhněte zip soubor se všemi čísly příslušného ročníku.

1951 - čísla 1-47 - ocr-pdf    portfolio   zip

1952 - čísla 2-14, 16-47, 50 - ocr-pdf    portfolio   zip

1953 - čísla 1-27, 32-34, 36-48, 16A - ocr-pdf    portfolio   zip

1954 - čísla 1-48, 34A - ocr-pdf    portfolio   zip

1955 - čísla 1-48 - ocr-pdf    portfolio   zip

1956 - čísla 1-48 - ocr-pdf    portfolio   zip

1957 - čísla 1-48 - ocr-pdf    portfolio   zip

1958 - čísla 1-49 - ocr-pdf    portfolio   zip

1959 - čísla 1-3, 5-48 - ocr-pdf    portfolio   zip

1960 - čísla 1-48, 16A - ocr-pdf    portfolio   zip

1961 - čísla 1-48 - ocr-pdf    portfolio   zip

1962 - čísla 1-43, 45-48 - ocr-pdf    portfolio   zip

1963 - čísla 1-25, 27-39, 41-48 - ocr-pdf    portfolio   zip

1964 - čísla 1-47 - ocr-pdf    portfolio   zip

1965 - čísla 1-47 - ocr-pdf    portfolio   zip

1966 - čísla 1-44 - ocr-pdf    portfolio   zip

1967 - čísla 1-26, 783, 785, 794 - ocr-pdf    portfolio   zip

1968 - čísla 815, 25 - ocr-pdf    portfolio   zip