Komunistická internacionála, Informační byro


Zasedání devíti komunistických stran - O založeni informační kanceláře komunistických stran v Bělehradě

Vydává redakce Světových rozhledů - tiskne Svoboda Praha, Knižnice Světových rozhledů sv. 1, [1948], 193 s.


pdf-ocr

JUDr. PhDr. Karel Vaš - Sborník dokumentů k činnosti Informačního byra 1947 -1956

Vojenské lnformační středisko společenských věd - VPAKG Praha, srpen 1968, Jen pro služební potřebu, 191 s.

pdf-ocr