Zdvořilé poděkování rádi vyslovujeme

 • přispěvatelům na náš účet 75754747/2700, VS 33, zejména těm, kteří posílají příspěvek (třebas malý) pravidelně

 • knihovně Libri prohibiti a Jiřímu Gruntorádovi za úzkou a dlouhodobou spoluprácilogo knihovny Libri Prohibiti

 • autorům či zpracovatelům nejrůznějších rejstříků, bibliografií a přehledů za poskytnutí výsledků jejich práce

 • všem, kteří poskytli jakýkoli materiál, písemný či digitální

 • Plzeňskému kraji za podporuplzenskykraj

 • Ministerstvu kultury - Státnímu fondu kultury za podporu

 • Československému dokumentačnímu středisku za spolupráci

 • Ústavu pro českou literaturu AV ČR za spolupráci při tvorbě bibliografických záznamů periodik v katalogu Aleph


Letter of interest - Doporučení Ústavu pro českou literaturu České akademie věd - pdf


 • výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie - https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243)

 • Národní knihovně za archivaci webu scriptum.cz

 • Škoda JS, a.s. za podporu

 • Plzeňská teplárenská, a.s. za podporu