Zdvořilé poděkování rádi vyslovujeme

 
 • knihovně Libri prohibiti a Jiřímu Gruntorádovi za úzkou a dlouhodobou spoluprácilogo knihovny Libri Prohibiti

 

 

 • autorům či zpracovatelům nejrůznějších rejstříků, bibliografií a přehledů za poskytnutí výsledků jejich práce

 

 • všem, kteří poskytli jakýkoli materiál, písemný či digitální

 

 • Plzeňskému kraji za podporuplzensky kraj

 

 

 

 • Ministerstvu kultury - Státnímu fondu kultury za podporu

 

 

 

 • Československému dokumentačnímu středisku za spolupráci

 

 

 

 

 • přispěvatelům na náš účet 75754747/2700, VS 33, zejména těm, kteří jsou ochotni posílat příspěvek (třebas malý) pravidelně

 

 • Ústavu pro českou literaturu AV ČR za spolupráci

při tvorbě bibliografických záznamů periodik v katalogu Aleph

 

 

 • Národní knihovně za archivaci webu scriptum.cz

 

 

 

 • Škoda JS, a.s. za podporu 

 

 

 

 • Plzeňská teplárenská, a.s. za podporu