Demokracie v exilu

Časopis Hnutí křesťanských demokratů v exilu

 
*    Mnichov    *    1955 - 1992    *    dvouměsíčně
 
Politický a publicistický časopis křesťansko-demokratické orientace vydával a redigoval Jaroslav Kusý. První číslo vyšlo v září 1955 a do prosince 1959 list vycházel pravidelně jako měsíčník. Po krátké vydavatelské přestávce způsobené zhoršením osobní finanční situace vydavatele, byl časopis obnoven v roce 1963 (ročník VI.), kdy vycházel nejprve nepravidelně, nejpozději od 1965 čtvrtletně, od roku 1966 jako dvouměsíčník. V 60. letech v redakci působili mj. Jana Gregorová, Irena Kosová, Jan Kuncíř, J. Lachová, Václav Portáš (vl. jm. Rudolf Krempl), Luděk Růžička, Stanislav Smrek, Václav Staněk, P. Tesař, v 70. a na začátku 80. let V. Blanická, Karel Brož, Ludovít Bystrica, Lenka Kravčíková, Rudolf Krempl (uváděn i jako V. Portáš), V. Kriváň, J. Kuncíř, J. Smrek,  Renata Vítová, během 80. let se v tiráži jména redaktorů přestala objevovat (některá uvedená jména mohou být pseudonymy, v některých případech se může jednat o pseudonymy vydavatele).
 
List přinášel zejména politické komentáře a stanoviska vydavatele listu a jím zastupovaného Hnutí čs. křesťanských demokratů v exilu, dále rozhovory orientované na domácí i mezinárodní politiku, články politicko-historické, zprávy o situací v exilu a o jeho významných osobnostech (mj. v rubrikách Uprchlické aktuality a Kronika třetího exilu), kulturní zprávy vycházely v rubrikách Kulturní život a Kultura exilu i vlasti, rubrika Lístky z domova přinášela pozoruhodné informace z Československa a mapovala nejrůznčjší akce domácího  odboje i jednotlivců. Rubriky Sokol a Orel (v prvních ročnících) přinášely více úvah než zpravodajských materiálů, rubrika Křesťané bojující si všímala aktivit křesťanů na podporu lidských práv všude ve světě, rubrika Ozvěny exilového tisku přinášela nekomentované citáty z exilových periodik. V 50. letech vyšlo v listu několik článků mapujících krajanské a nové exilové komunity (Krajanská Amerika v třetím čs. odboji, 6/1956), hned v prvním ročníku se objevila série článků dokumentujících různé kulturní aktivity poúnorového exilu (původně pod společným názvem Úvahy o kulturní kronice exilu, přispěli mj. Antonín Kratochvil, V. Portáš, Arne Veverský a Pavel Želivan /vl. jm. Karel Vrána/). Od počátku 70. let list polemizoval s posrpnovou „levicovou" emigrační vlnou. V 80. letech nově vznikla specializovaná rubrika Odbor zdravotnictví
 
Číslo 5/1975 j e z větší části věnováno dvacátému výročí vzniku listu. - Mezi pravidelné přispěvatele postupně patřili Karel Brož (sleduje zejména domácí í exilovou literaturu), Ivo Ducháček, Bedřich Hostička, Jaroslav Karát, Jan Kozina (vl. jm. Jan Strakoš, zemřel 1966, jméno Jan Kozina se však v listu objevuje i později), Čestmír Pallas, Adolf Procházka, Antonín Strnad, příležitostně zde publikovaly mnohé další osobnosti čs. exilu. - Některá čísla vycházela se slovenským názvem Demokracia v exile, list přinášel české a slovenské příspěvky. Od čísla 5/1990 se součástí listu stala dvoustránková příloha Stráž demokracie s podtitulem Zpravodaj pro členstvo Československé strany lidové, navazující na stejnojmenné periodikum vydávané v letech 1945-48 (zpočátku pod názvem Stráž českého západu) a obnovené dvěma čísly v Plzni v roce 1990; na stránkách DvE si příloha podržela samostatné číslování. List zanikl číslem 6/1992.
 
Demokracie v exilu: Tschechoslowakische Exilzeitschrift für Christliche Demokratie: Czechoslovak Exiles' Bulletin for Christian Democracy: Bulletin des Exilés Tchécoslovaques pour une Démocratie Chrétienne / Jaroslav Kusý, Jana Gregorová, Luděk Růžička, Jan Kuncíř, Václav Portáš, Stanislav Smrek, Václav Staněk, J. Lachová, I. Kosová, P. Tesař, V. Blanická, K. Brož, Jan Kozina, L. Kriváň, R. Vilová, Ludovít Bystrica, Rudolf Krempl. - München: Jaroslav Kusý. - 33-34 x 24,5 cm, 6-8 s. Od č. 6/80 nebo 1/81 změna anglického podnázvu na Czechoslovak Exiles' Bimonthly for Christian Democracy. Některá čísla vycházela se slovenským názvem Demokracia v exile. Od č. 5/90 je pravidelnou součástí Demokracie v exilu příloha s názvem Stráž demokracie: Zpravodaj pro členstvo Československé strany lidové (vydavatel a šéfredaktor Jaroslav Kusý; samostatné číslování počínaje č. 3/90 čísla 1 a 2 vyšla samostatně již dříve). Jan Kozina vl. jm. Jan Strakoš. - Č. 3/69 omylem označeno jako č. 2/69.
 
zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

1956

1 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
 

1966

3 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1967

1 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
 

1968

1 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1970

2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1971

1 - ocr-pdf
2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1972

1 - ocr-pdf
2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
 

1973

1 - ocr-pdf
2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1974

2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
 

1975

1 - ocr-pdf
2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1976

1 - ocr-pdf
2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1977

3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
 

1978

2 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
 

1979

3 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
 

1980

1 - ocr-pdf
2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1981

1 - ocr-pdf
2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1982

3 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
 

1983

1 - ocr-pdf
2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1984

1 - ocr-pdf
2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1985

1 - ocr-pdf
2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1986

1 - ocr-pdf
2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1987

1 - ocr-pdf
2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1988

1 - ocr-pdf
2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1989

1 - ocr-pdf
2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1990

1 - ocr-pdf
2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1991

1 - ocr-pdf
2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf
 

1992

1 - ocr-pdf
2 - ocr-pdf
3 - ocr-pdf
4 - ocr-pdf
5 - ocr-pdf
6 - ocr-pdf