Posel

Časopis České katolické misie Norimberk.


 

*     Norimberk     *     1986 – 1989     *     nepravidelně     *


Misijní věstník vycházel v redakci P. Pavla Kučery a V. Kruty (v tiráži neuvedeni). List byl založen v říjnu 1986 a vycházel v nákladu 80 výtisků.

Posel: Časopis České katolické misie Norimberk / Pavel Kučera, V. Kruta • Nürnberg: Česká katolická misie - Norimberk. - 21 × 15 cm, 12-26 s. - Průběžné číslování.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, doplněno


1986

1 -      2 -    

1987

3 -    4 -    5 -    6 -    7 -   

1988

8 -    9 -    10 -    11 -   

1989

12 - únor - pdf-ocr    13 - květen - pdf-ocr    14 - léto - pdf-ocr    prosinec - pdf-ocr