Posel

Časopis České katolické misie Norimberk.

 

*     Norimberk     *     1986 – 1989     *     nepravidelně     *

 

Misijní věstník vycházel v redakci P. Pavla Kučery a V. Kruty (v tiráží neuvedeni). List byl založen v říjnu 1986 a vycházel v nákladu 80 výtisků.

Posel: Časopis České katolické misie Norimberk / [Pavel Kučera], | V. Kruta], • Nürnberg: Česká katolická misie - Norimberk. - 21 × 15 cm, 12-26 s. - Průběžné číslování.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, doplněno

1986

1 - 
2 - 

1987

3 -
4 -
5 -
6 -
7 -

1988

8 -
9 -
10 -
11 -

1989

12 - únor - pdf-ocr
13 - květen - pdf-ocr
14 - léto - pdf-ocr
[ prosinec ] - pdf-ocr