Edice Sklizeň


*     Hamburk     *     1954 - 1964     *     nepravidelně  


Exilová edice literární a politologická

Edici vydával v letech 1954–64 v Hamburku (SRN) kulturní organizátor a redaktor Antonín Vlach (1905–97), vydavatel stejnojmenného časopisu Sklizeň. Vzniku edice předcházel jeden svazek edice Sešity Sklizně (Z pozůstalosti Františka Kovárny), který vydal roku 1953 v New Yorku J. K. Cibulka. V roce 1954 však Antonín Vlach spolupráci s Cibulkou odmítl a vydal první svazek Edice Sklizeň (cestopisný esej Petra Dena s titulem Mexické divertimento). Bezprostředně poté se vydávání knižních publikací autorského okruhu časopisu přestěhovalo do Švédska, kde Vlachův jmenovec a spolupracovník Robert Vlach založil pod záštitou organizace Česká kulturní rada v exilu, jíž byl sám iniciátorem a sekretářem, edici Sklizeň svobodné tvorby. V roce 1958 se však Robert Vlach i s touto edicí přestěhoval do USA a v důsledku kompetenčního sporu s Antonínem ukončil vzájemnou spolupráci. Za těchto okolností Antonín Vlach roku 1961 obnovil svou původní Edici Sklizeň a v návaznosti na časopis sporadicky pokračoval ve vydávání až do roku 1964. V edici vyšlo celkem 11 svazků. Pravděpodobně posledním, avšak spolehlivě nedoloženým titulem je reedice prvního svazku Petra Dena, vydaná v roce 1967.

Nejvýznamnějším titulem edice byly tři sešity rodinných vzpomínek neteře bratří Čapků Heleny Koželuhové Čapci očima rodiny. Dva tituly zde vydali Petr Den a Vilém Špalek, publikující též pod jménem Gran Embustero, jehož originální povídky vycházející z autorových životních zkušeností nabytých po emigraci do Venezuely, Antonín Vlach představil čtenářům jako první exilový vydavatel.

Výběrová bibliografie: H. Koželuhová: Čapci očima rodiny 1–3; V. Špalek–Gran Embustero: Ze země sluncem oslněné.
Časopisy: Sklizeň (1953–1969).
Technické informace: 11 svazků, většinou cyklostyl A5.
LITERATURA Knižně: M. Přibáň: Prvních dvacet let (2008). Studie: J. Strnad: Padesátá léta v české exilové literatuře, 2. část. Tvar 1990, č. 36.
Články: L. Š.: Pětasedmdesátka A. Vlacha. Nový život (Řím) 1980, č. 11.
Související odkazy: Česká literatura v exilu 1948–1989; Knihovna Libri prohibiti
Autor hesla: Aleš Zach (1995), Aktualizace hesla i bibliografie: 31. 12. 2009 (mlp)

zdroj: Slovník české literatury


Petr Den: Mexické divertimento, 1954, 23 s. - pdf-ocr
Otakar Odložilík: Vzpomínky a ohlasy, 1962, 134 s. - pdf-ocr
Petr Den: Na táčkách s domovem, 1963, 54 s. - pdf-ocr
Vilém Špalek - Gran Embustero: Středoamerické balady, 1963, 38 s. - pdf-ocr