Hovory s pisateli

Z odkazu Přemysla Pittra (od 1976).


*     Affoltern am Albis     *     1962 - 1991     *     dvouměsíčně, později nepravidelně     *


Soukromý časopis koncipovaný jako hromadný dopis. Vydavatelem a jediným autorem byl Přemysl Pitter, který se v jednotlivých článcích zabýval různorodými tématy, k nimž dostal podnět od svých čtenářů (v prvních číslech např. Husův lid nebo Švejkův lid, Úvaha nad patnáctiletým exilem, Zvědečťování okultních jevů, Mají zvířata duši? atd.). Mnohá témata souvisela se situací v ČSSR, Pitter se vyjadřoval i k otázce česko-německých vztahů. Po smrti vydavatele (15.2.1976), tedy od č. 81/1976, vydávala časopis s texty z Pitterovy pozůstalosti Olga Fierzová. - List vyšel poprvé v prosinci 1962, od roku 1982 vycházel nepravidelně. Zanikl číslem 146 průběžného číslování, datovaným červen 1990 - květen 1991. K některým číslům připojeny zvláštní přílohy sestávající z rozsáhlejších Pittrových článků, úvah či memoárů.

Hovory s pisateli: Z odkazu Přemysla Pittra / Přemysl Pitter, Olga Fierz. Affoltern am Albis: Přemysl Pitter. - 30 × 21 cm, 2-20 s.; od č. 89/78 21 × 15 cm. - Do č. 83/76 bez podnázvu. - Od č. 81/76 vydavatelkou Olga Fierz. - Zvláštní přílohy: Přemysl Pitter: Číselná symbolika (č. 36/68); Přemysl Pitter: Nad vřavou nenávisti (č. 40 42/69, č. 43 49/70 separát - chybí ve svazku); Přemysl Pitter: Vzpomínky na mé dětství a mládí (č. 68-70/74); Přemysl Pilter: Otec české reformace Jan Milíč z Kroměříže (č. 71/74); Přemysl Pitter: Stvořil Bůh dravce a šelmy? Bakterie a viry? (č. 78/75). - K titulu přiložen názvový rejstřík (do č. 76).

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1974

68-70 - Hovory s pisateli - Příloha Hovorů s přáteli - P. Pitter - Vzpomínky na mé dětství a mládí - pdf-ocr