Bulletin OF Mnichov


*     Mnichov     *     1989(?) -- 1991(?)     *     ?     *


Zpravodaj exilového mnichovského OF vydávala redakční skupina Čs. občanského fóra ve Spolkové republice Německo, představovaná Sidonií Dědinovou a Pavlem Skálou.

Bulletin OF Mnichov/Sidonia Dědinová, Pavel Skála. München: Československé občanské fórum v Spolkové republice Německo. - 21 × 15 cm. 8 s. U č. 3 rok vydání neuveden.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz, doplněno


1991 ?

3 - pdf-ocr