Studentské listy

nezávislý čtrnáctideník pro politiku a kulturu


*     Praha     *     1989 – 1991     *     čtrnáctidenně     *


SL založila v prosinci 1989 skupina studentů Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy, příprava probíhala již před listopadem 1989. Soustřeďoval se na domácí i zahraniční politiku, historii, bezpečnostní problematiku, vyrovnání se s totalitní minulostí, kulturu a sport. Podporovaly radikální transformaci společnosti. Mj. vyšly na pokračování texty Z. Jelínka Action -Station! o anglických paraskupinách za II. světové války, dokumenty o 17. listopadu 1989, o jednání OF s KSČ či Jirousův Pravdivý příběh Plastic People.

Celkem vyšlo 49 čísel (1989 - 1, 1990 - 23, 1991 - 25). 

SL vydávalo Vydavatelství a nakladatelství Lidové Noviny. Šéfredaktor Pavel "Pažout" Žáček, zástupce šéfredaktora Martin Vacek. Redakce: Martin Bartůněk, Jaromír Bosák, Ivan Brezina, Stanislav Červinka, Dan Hrubý, Věra Krincvajová, Rebeka Křižanová, Bohumil Pečínka, Klára Pospíšilová, Petra Růžičková, Elena Strešková, Jan Švéd aj. 


KOMPLETNÍ

1989

0 - pdf-ocr

1990

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - s přílohou Slovapdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - s přílohou *Slova * - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr     13 - s přílohou *Slova * - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - s přílohou *Slova * - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr    19 - s přílohou Přísně tajnépdf-ocr    20 - s přílohou Ukradená revolucepdf-ocr    21 - s přílohou Slovapdf-ocr    22 - s přílohou My se ještě neznámepdf-ocr    21 - s přílohou Na shledanou ´91pdf-ocr

1991

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr    19 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr    21 - pdf-ocr    22 - pdf-ocr    23 - pdf-ocr    24 - pdf-ocr    25 - pdf-ocr