Kalvoda Josef


15. 1. 1923 Maleč u Chotěboře - 8. 3. 1999 Hartford, Connecticut

profesor dějin a politických věd, poradce ministerstva školství Spojených států amerických, předseda Křesťansko demokratického hnutí v exilu, publicista a vydavatel.


Pracovní verze soupisu osobního archivního fondu „Prof. Josef Kalvoda" , který je uložen je v knihovně Libri prohibiti. Sestavil Jan Cholínský ve spolupráci s Libri prohibiti, 2010. pdf-txt

Cholínský, JanPoutník Josef Kalvoda : život a dílo historika a ideologa protikomunistického odboje v exilu. Kladno: Dílo, 2002. Paměť, sv. 4. ISBN 80-902530-3-2. pdf-ocr

Pravda je akademikovým mečem, protivenství výzvou a příležitostí. Josef Kalvoda a historiografie českých soudobých dějin. I. a II. část. Cholínský Jan, in Střední Evropa 2013 / 137 a 138 - pdf-txt

životopis a nekrology - pdf-txt


Bibliografie

Monografie

United States Economic and Military Assistance to Yugoslavia. Diplomová magisterská práce. Columbia University, New York 1957.
Titoism and Masters of Imposture. New York; Vantage Press. Inc. 1958, 325 p. Library of Congres Catalog Card Number: 58-10659.
Czechoslovak Foreign Policy: Documents and Materials (1918-1948). Tři díly strojopisu uloženy v Hoover Institution, Washington, USA.
The Institutional Aspects Khrushchev´s Agricultural Reform in the Collective Farms and Its Reflection in Czechoslovakia. Disertační doktorská práce. Columbia University, New York 1960.
Czechoslovakia Role in Soviet Strategy. New York: University Press of America, 1978. 381 p.
Genesis of Czechoslovakia. Boulder-New York: East European Monographs, 1986. 673 p.
Genese Československa. 1. vyd. Praha: Panevropa, 1998. 607 s. ISBN 80-85846-09-8. - obsah
Role Československa v sovětské strategii. 1. vyd. Kladno: Nakl. Dílo, 1999. 426 s. ISBN 80-902530-1-6.
Genese Československa 1914-20. 2. české vyd. Kladno: Nakl. Dílo, 2018. 681 s. + 66 s. obr. příloh. ISBN 978-80-907278-0-9.; Třetí (druhé české) rozšířené vydání. Rozšířeno o studie a články J.K. z exilových periodik (102 s.), a dokumentů (35 s.), předmluvu a doslov J. Cholínského, předmluvu R. Letze a fotodokumentaci. obsahúvodukázka
Sovětizace Československa - příčiny a důsledky. Svazek 1. Nakl. Dílo, Kladno 2022. 678 s. ISBN: 978-80-907278-2-3. Nová redakce překladu Role Československa v sovětské strategii. Rozšířeno o 278 stran dokumentů a textů, předmluvu J. Cholínského a fotodokumentaci. obsahúvod

Sbírky článků a studií

Z bojů o zítřek I. díl. Dokumentace. 1. vyd. Toronto: Moravia Publishing Inc. 1995. 407 s. ISBN 0-921863-28-4. - obsahpdf-ocr
Z bojů o zítřek II. díl. Dokumentace. 1. vyd. Toronto: Moravia Publishing Inc. 1996. 365 s. ISBN 0-921863-28-4. - obsahpdf-ocr
Z bojů o zítřek III. díl. Historické eseje. 1. vyd. Kladno: Nakl. Dílo, 1998. 365 s. ISBN 80-902530-0-8. - obsahpdf-ocr
Studená válka 1946-89. Svoboda znamená odpovědnost*. 1. vyd. Kladno: Nakl. Dílo, 2001. 242 s. ISBN 80-902530-2-4. pdf-ocr
Sovětizace Československa - příčiny a důsledky. Svazek 2. Nakl. Dílo, Kladno 2023.


Podrobná bibliografie (edice dokumentů, kapitoly v knihách a sbornících, články, studie a recenze v angličtině, články v českých poválečných, exilových a polistopadových časopisech, strojopisy) viz www.josefkalvoda.com, kde je i životopis, fotogalerie aj.