Pokrok Západu


*     Omaha     *     1871 – 1915     *     týdně     *


List republikánského zaměření, kterých byla mezi českými listy menšina, obsahově tzv. svobodomyslný.

P.Z. měl zásadní vliv na českou imigrantskou komunitu, zejména v Nebrasce, tedy farmáře. P.Z. byl založen v Omaze v srpnu 1871 E. Rosewaterem, který v té době vydával a redigoval anglický deník Omaha Bee. Když viděl, že českých osadníků v Nebrasce přibývá, založil periodikum české. Zpočátku list živořil a neměl valnou úroveň. Vycházel jednou za čtrnáct dní. Redigoval ho L. Vodička, povoláním truhlář.

1872 spojil Rosewater P.Z. s týdeníkem Amerikán (1870-1872), který byl do té doby vydáván v Racine. Redaktorem se stal J. Michal. 1874 začal mít list osm stran. 1875 pracoval v redakci V. Šnajdr a 1876 Jan Rosický. Ten také list roku 1877 koupil. Rosický, nar. 1845 v Humpolci, vydával P.Z. do roku 1900 a učinil z něj vlivný list. Díky P.Z. přicházeli farmáři, řemeslníci a obchodníci do nově zakládaných městeček. 1880 v Nebrasce žily ¾ všech českých přistěhovalců vůbec.

V 1. ročníku formát 540 × 350 mm, 4 strany, 6 sloupců. Od 2. ročníku 525 × 380 mm, 7 sloupců. Od 16. čísla 2. ročníku 590 × 460 mm, 8. sloupec. Od 1874 má 8 stran, na konci století 16, od 1892 vychází dvakrát týdně. Na začátku 70. let, kdy list měl 4 strany, byla první věnována zpravodajství vč. politického a naučným textům. Rubrika Amerika přinášela zprávy z USA, Zprávy z Evropy, Drobné zprávy. P.Z. byl listem republikánským: „Republikánská strana vznikla ze srdce a návyku rovnosti a svobody [...]" [P.Z., 1873/16 (13. 8.), s. 1]. 2. strana byla redakční - základní údaje o listu, předplatném a úvahy redaktorů. Stránku doplňovalo zpravodajství z USA, jen výjimečně se tu objevily také zprávy z Evropy. Na 3. straně byly naučné texty i zprávy přetiskované z pražského Pokroku. Poslední sloupec byl zpravidla vyhrazen inzerátům a reklamám. Nejpestřejší byla 4. strana - texty na pokračování, drobné naučné texty, zajímavosti, statistiky, spolkové zprávy a inzeráty.

V 80. a 90. letech se rozšiřuje zpravodajství z domova i ze zahraničí, přibývá inzerce a zvětšuje se čtení na pokračování. Nově rubriky *Dopisy *a Hovorna. Ta obsahuje podepsané dotazy čtenářů a odpovědi redakce. Pravidelně rubrika *Češi v Americe *(zprávy o krajanech v USA), a později i rubrika *Od našich dopisovatelů *(z USA i Čech), v ní také dopisy čtenářů. V 90. letech prudce přibývá obrázků.

zdroj: Jaklová 2010 viz, upraveno


1871

4 - pdf-ocr