Archy


Archy vydával Josef Florian od roku 1926 do své smrti 1941. Od r. 1945 do 1948 je vydával Florianův syn Josef Václav.

Sborníky ARCHY vycházely od prosince 1926 do dubna 1941, s dvouletou pauzou od ledna 1934 do ledna 1936. Celkem bylo publikováno 65 sborníků, z toho 5 dvojčísel (od června 1939). Po smrti Josefa Floriana (1941) vyšlo od podzimu 1945 do Vánoc 1948 nově číslovaných 13 čísel Archů (1-13).
V Arších č. 1-9/1927-1927, 23/1932, 27-31/1932-1934 je jako vydavatelka uvedena Marta Florianová, č. 11-22/1929-1931 a 24-26/1932 vyšla nákladem Dobrého Díla (jež v té době ovšem rovněž řídila Marta Florianová ), v č. 10/1929 figuruje jako vydavatel Jan Čep v Praze. Od č. 32/1936 se Archů ujala Marie Štechová v Praze, která dokončila ročník 1936 (celkem ještě tři čísla), od č. 36/1937 pokračoval až do roku 1941 Vilém Opatrný. Poválečné Archy vydával syn jejich zakladatele, Josef Václav Florian.
Periodicita se měnila: v prvním ročníku (1926) se řídila podle církevního kalendáře, přičemž období na konci cyklu, pro která církevní kalendář nemá specifická označení, nesou vžitá jména v duchu rustikálních tradic "Žně", "Vinobraní", "Posvícení". Na započatý druhý ročník (č. 8 a 9/Advent a Vánoce 1927) navázalo až č. 11/Hromnice 1929; č. 10, které redigoval Jan Čep, vyšlo dodatečně k Epiphaniím 1929. V letech 1929 a 1930 byla publikována pouze tři čísla Archů. Od roku 1931 do 1933 se periodicita sborníku ustálila na čtyřech číslech ročně, přičemž v roce 1931 vyšlo o jedno číslo více (č. 23) a poslední svazek ročníku 1933 (č. 30) se objevilo až v lednu 1934. V letech 1936 až 1937 se periodicita opět ustálila na čtyřech číslech ročně, v letech 1938 až 1939 vydal Vilém Opatrný po šesti sbornících, v 1940 dokonce 10 čísel. Předválečná řada Archů byla ukončena dvěma dvojčísly v lednu a dubnu 1941 (č. 62-63 a 64-65). Poté bylo vydávání Archů úředně zastaveno. Po válce bylo publikováno jedno číslo na podzim 1945 (č. 1) a v letech 1946 až 1948 vycházely Archy opět čtyřikrát do roka. Ukončeným ročníkem 1948 bylo vydávání opět úředně zastaveno.
Výše nákladu nebyla ve sbornících uváděna. Z korespondence mezi Josefem Florianem a Františkem Halasem z roku 1932 je patrné, že do č. 35/1937, než vydávání převzal Vilém Opatrný, byl náklad 1000 výtisků, poté byl náklad podle sdělení tiskaře Vlastimila Vokolka 2000 výtisků.
Archy měly formát 16 × 12 cm, po válce kvůli normalizaci papíru pro tiskárny pouze 15 × 10,5 cm.
Josef Florian prohloubil při úpravě Archů své dřívější zásady: archy s příspěvky nebyly už ani lehce sklíženy, jen volně vloženy do třídílné obálky nebo do obálky dvojdílné se širokou záložkou (viz popis jednotlivých čísel). Od č. 9/1927-28 byly do obálek kromě archů s příspěvky, obrazovými přílohami a různými lístky (naukové, orientační a liturgické) vkládány i reklamní letáky; lístky byly součástí Archů až do č. 18/1930, orientační lístky od č. 13/1929.
Číslo 23/1932 bylo vydáno nadvakrát: menší část příspěvků jako novoroční pozdrav příznivcům, k němuž byla připojena výzva, aby vyrovnali pohledávky u administrace Archů; těm, kdož tak učinili, byl zaslán zbytek příspěvků.

zdroj: Stankovič 2008 viz


1926

Archy 1. v Adventě r. 1926.
Stará Říše, Marta Florianová 1926. 7 archů, 1 obrázek. Vytiskl Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích a Pokorný a spol. v Brně. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) VALÉRY Paul: Palma. Z francouzštiny přeložil Josef Florian. 4 s. - Báseň.
b) BELLOC Hilaire: Nepřítomnost minulosti; Svatý Patrik; Věci ztracené. Z angličtiny přeložil Jaroslav Skalický. 16 s. - Eseje.
c) VALLIS Maurice: Miguel de Unamuno. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. S. 1-29. - Kritická studie. J. F. [= Josef Florian]: Vyrozumění. S. 30-31. - Komentující poznámka.
d) [BERNARD DE CLAIRVAUX, svatý]: Svatého Bernarda opata Řeč o Adventě Páně a o šesterém významu jeho. Z latiny přeložil Ludvík Vrána. 11 s.
e) INTERVIEWS. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 3 s. - Obsahuje: Jasný obzor; Zlato jezera; Botky Archandělovy. Jedná se o žurnalistický popis návštěv u Henri Barbusse, Romaina Rollanda a d'Annunzia, vyjmutý z knihy ĽHorizon débridé (1920) od René-Luis Doyon.
f) FLORIAN Josef: Z agendy J. F. 4 s.
g) [FLORIAN Josef V.: Vlk v zimní noci.] - Linoryt na modrošedém tuhém papíru, 6 × 10 cm.
Obálka: trojdílná, zelený papír s černým tiskem, všechny tři díly mají stejný rozměr. Na přední straně vytištěn znak Archů od Williho Wessela. Na rubu přední strany obsah a tiráž. Další vnitřní strany obálky obsahují vydavatelský texty: Návěští. - Poznámka Josefa Floriana k vydání prvního čísla Archů a o jejich koncepci.
pdf-ocr

2. Archy o Vánocích 1926.
Stará Říše, Marta Florianová 1927. 6 archů, 1 obrázek. Vytiskl Pokorný a spol. v Brně, Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích a Lidové závody v Olomouci. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) [FLORIANOVÁ Marie]: Jezulátko. - Kolorovaný dřevoryt.
b) [TAULER Johannes]: Taulerovo kázání na Hod Boží vánoční o trojím zrození. Z němčiny přeložil [Ludvík Vrána]. 11 s. - Na titulním listu stručně shrnutý obsah.
c) HONNERT Robert: Žádost a Radost. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. S. 1-5. - Esej. Z ankety o svědomí. Z francouzštiny přeložil Jan Čep. S. 6-8. - Odpověď R. Honnerta na anketní otázku.
d) VALERY LARBAUD: Ramón Gómez de la Serna. Z francouzštiny přeložil a upravil [Josef Florian]. S. 1-14. - Monografická studie. CRÉMIEUX Benjamin: Ramon Gomez de la Sema: Zázračný lékař. Překladatel z francouzštiny neuveden. S. 15-18. - Recenze. ELINCONGRUENTE. Autor a překladatel neuvedeni. S. 19. - Recenze na originální znění knihy Ramóna Gómeze de la Serny převzata z francouzského tisku. [GÓMEZ DE LA SERNA Ramón]: Variaciones. Překladatel neuveden. S. 20. - Vyšlo v Madridu (Atenea 1922).
e) FLORIAN Josef: Z agendy J. F. 2. Archy o Vánocích 1926. 8 s.
f) KOREKTURA (kursu Einsteinovského). [2] s. - Oprava k I/K18, s. 351, tj. Engelova článku na s. 152.
g) REYNEK Bohuslav: Opravy B. R. [1] s. - Opravy Bohuslava Reynka k překladům v N&V 14, 28 a 29.
Obálka: trojdílná, šedý papír s červeným tiskem, všechny díly mají stejný rozměr. Na přední straně vytištěn znak Archů. Vnitřní strany obálky obsahují vydavatelské texty (červený tisk): Obsah a tiráž. S. I.; Pro domo nostra. 2. Archy. S. II. - Josef Florian vysvětluje důvody, proč byly zrušeny sborníky Kursy a jakou funkci má volné řazení jednotlivých příspěvků v Arších; Administrativní upozornění. S. III. - O nutnosti včasných reklamací; Poznámka k technické manipulaci. S. III. - O funkci trojdílné obálky.
pdf-ocr

1927

Archy 3. k Hromnicím L. P. 1927
Stará Říše, Marta Florianová 1927. 9 archů, 1 obrázek. Vytiskl Pokorný a spol. v Brně, Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích a Lidové závody v Olomouci. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) [FLORIAN Joachim: Ledňáček.] - Kolorovaný dřevoryt.
b) [GERTRUDA VELIKÁ, svatá]: O Hromnicích. Z „Posla Božské lásky" sv. Gertrudy Veliké, IV. 9. Z latiny přeložil Ludvík Vrána. 7 s. - Úryvek.
c) SUVOROVSKIJ N.: Čajkovskij a hudba budoucna. Z ruštiny přeložil Ladislav Ryšavý. 16 s. - Esej.
d) ROZANOV V: Zde jest jakési tajemství. Z ruštiny přeložil Ladislav Ryšavý. 8 s. - Esej.
e) [FLORIAN Josef]: Postscriptum. K Rozanovově básni Zde jest jakési tajemství. 2 s. - Na konci poznámky k eseji (viz bod d) seznam Rozanovových textů publikovaných v Nova et Vetera.
f) [HEARN Lafcadio]: O Japoncích a příštích lidech. Úryvek listu Lafcadio Hearna z 5. března 1894. Překladatel z angličtiny neuveden. 3 s.
g) MASTERS Edgar Lee: V Dekapoli. Marek, Kap. V. Z angličtiny přeložil František Pastor. 7 s. - Báseň.
h) REYNEK Bohuslav: Poznámky o knihách. 7 s. - Třináct recenzí.
i) [FLORIAN Josef]: Pod čáru. K některým místům Čajkovského. [1] s. - Glosa k bodu c.
Obálka: trojdílná, bílý papír s olivově hnědým tiskem, všechny díly mají stejný rozměr. Na přední straně vlevo nahoře vytištěn znak Archů. Vnitřní strany obálky obsahují vydavatelské texty: Obsah a tiráž. S. I; Parlatorium. 3. Archy. S. II-III. - Mj. že Archy budou přinášet anonce Dobrého Díla a Kursů a další sdělení administrace.
pdf-ocr

4. Archy o Velikonocích 1927
Stará Říše, Marta Florianová 1927. 11 archů, 3 obrázky. Vytiskl Pokorný a spol. v Brně a Lidové závody v Olomouci. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) [DEVAUX Paul]: Kard. Mercier. - Dřevoryt (7,5 x 11 cm). Nalepeno na tmavošedém tuhém papíru.
b) [FLORIANOVÁ Marie: Tři Marie.] - Kolorovaný dřevoryt (7,5 x 9 cm).
c) HYMNA VELIKONOČNÍ Obsahuje: Na Hod Boží Velikonoční. Překladatel z řečtiny neuveden. S. 1-2. - Strofa z jitřní bohoslužby řecké církve. Radostná píseň. Překladatel z latiny neuveden. S 3-4. - „V kostelích francouzských zpívávala se tato lidová píseň latinsky v čas velikonoční před Nejsvětější Svátostí."
d) [MERCIER Désiré Joseph]: Řeč kardinála Merciera O jednotě Církví, pronesená na kongresu pro jednotu církví, konaném v Bruselu od 21. do 25. září 1925. Překladatel neuveden. 12 s.
e) CHESSIN Serge de: Lenin a ruská církev. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Skalický. 16 s. - Autor bývá častěji uváděn jako Sergej Hessen.
f) [FLORIAN Josef]: Bilance. K článku Lenin a ruská církev. [2] s. - Poznámka.
g) MERRY DEL VAL Rafael: Instrukce nejvyšší posv. Kongregace sv. Officia O spalování mrtvol. Všem místním Ordinariům žijícím s Apoštolskou Stolicí v pokoji a ve spojení. Překladatel z latiny neuveden. 4 s. - Instrukce datována 19. 6. 1926. Přeložil asi Ludvík Vrána.
h) HEFELE Herman: Napoleonovi. O občanském pořádku. Z němčiny přeložil Ladislav Řezníček. S. 1-[13]. - Dopis Napoleonovi Bonaparte od současníka.J. Č. [= Jan Čep]: Na okraj článku o Napoleonovi. S. 14-15. J. F. [= Josef Florian]: Moc a občanský pořádek. Glosa k článku o Napoleonovi. S. 15-16.
i) BOSCHOT Adolf: Beethovenův obraz. Z francouzštiny přeložil Jan Čep. 8 s.
j) MICKIEWICZ Adam: Život svatého Vojtěcha. Z polštiny přeložil Josef Matouš. 12 s., 5 poznámek. - Připojena doporučující anotovaná bibliografie K „Pramenům". Nejstarší relief svatého Vojtěcha. Dřevoryt Marie Florianové podle nejstaršího reliéfu sv. Vojtěcha v chrámu sv. Bartoloměje v Římě. [4] s. - Dřevoryt olivově hnědým tiskem na vnitřní straně kartónového dvoulistu, který tvoří obal archu. Na zadní vnitřní straně doprovodný text s údaji o tomto reliéfu převzatém z Alba Svatovojtěšského.
k) [FLORIAN Josef]: Několik rad hygieny gastronomické. 7 s. - Kompilace; převážně z francouzských pramenů.
l) STRAKOŠ Jan: In margine Durychovy „Kouzelné lampy". 4 s. - Polemická poznámka ke kritickému ohlasu na knihu Jaroslava Durycha (1926).
m) FLORIAN Josef: Z agendy J. F. 4. Archy o Velikonocích 1927. 8 s. - Viz 3. díl, s. 749, a viz 4. díl, s. 928.
Obálka: trojdílná, bílý papír s rumělkové červeným tiskem, všechny díly mají stejný rozměr. Přední strana orámovaná silnou linkou, znak Archů vytištěn na zadní straně. Vnitřní strany obálky obsahují vydavatelské texty od Josefa Floriana pod souhrnným názvem Hovorna: Obsah a tiráž. S. I.; O znaku Archů. S. II. - Výklad o symbolickém smyslu znaku Archů; Pod sluncem Satanovým. S. II-III. - O těžké finanční situaci.
pdf-ocr

Archy 5. o Letnicích léta Páně 1927
Stará Říše, Marta Florianová 1927. 14 archů, 3 obrázky. Vytiskl Pokorný a spol. v Brně a Lidové závody v Olomouci. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) FLORIANOVÁ Marie: [Dlask.] - Kolorovaný dřevoryt na ručním papíře. Vlastnoruční podpis autorky.
b) [FLORIAN Methoděj: Ohnivé jazyky nad večeřadlem - Kolorovaný linoryt na ručním papíře.
c) DP [= Paul Devaux]: Zámek na vršku. - Dřevoryt.
d) LAVAUD L.: Potřeba posvátné vědy podle apoštolského listu Unigenitus Dei Filius věnovaného řádovým představeným. Z francouzštiny přeložil Jan Čep. 20 s.
e) GROOS René: Bernard Shaw. Z francouzštiny přeložil Ladislav Řezníček. S. 1-18. - Kritická studie. [FLORIAN Josef]: Definitivní rozhodnutí. S. 19. - Komentář k B. Shawovi z hlediska Studia.
f) GROETHUYSEN Bernard: Úvod do života boržoasního. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. 16 s. - Přehled literatury připojen na konci textu jako Poznámky.
g) ANDERSON Sherwood: Smrt v lese. Z angličtiny přeložil Alois Skoumal. 16 s. - Překladatel povídky častěji užívá u svého osobního jména formu Aloys.
h) FAY Bernard: Život Sheruoooda Andersona a jeho legenda. Z francouzštiny přeložil Jan Čep aj. E [= Josef Florian]. 11 s. - Datováno 1926.
i) ČEP Jan: Kříže u cest. S. 1-10. - Povídka. KALISTA Zdeněk: O „Dvojím domové". S. 11-12. - Převzatá recenze z neuvedeného pramene na Čepovu knihu (1926). DURYCH Jaroslav: Milý příteli... S. 12. - Dopis adresovaný Josefu Florianovi o knize Dvojí domov.
j) SPIESS Henri: Prošlé....; Na louce zelené...; Luna; Kočka; Pes; Osvěžení paměti; Tichá neděle; Ať každý den...; Přikázání; Abeceda; Hospoda; O Letnicích. Z francouzštiny „přepsal" J. F. [= Josef Florian]. 8 s. - Dvanáct básní ze sbírky Simplement (1922).
k) FRÖDING Gustaf: Titania; V mládí; Fantasie parková viděná oknem nemocnice. Ze švédštiny přeložil Jaroslav Skalický. 4 s. - Tři básně.
l) [JAN DAMASCÉNSKÝ, svatý]: Sv. Jana Damascenského Hymnus na Hod Boží Svatodušní. Vyňato z Pentecostarion. Překladatel z řečtiny neuveden. 4 s.
m) FORMONT Maxime: Prameny poesie. Dílo básníků. Z francouzštiny přeložil Jan Čep. 4 s. - Esej.
n) ŠMÍD Zdeněk: Durychova Kouzelná lampa; Sonja Spálová: Bludiště lásky. 4 s. - Dvě recenze.
o) [REYNEK Bohuslav]: Paul Bay: Orchestrace snů. Vyšlo u Messeina v Paříži. S. 1-3. - Recenze na sbírku básní (1926). BAY Paul: Věc sporná. Z francouzštiny přeložil [Bohuslav Reynek]. S. 3-4. - Ukázka z recenzované sbírky.
p) FLORIAN Josef: Z agendy J. F. 5. Archy v Letnicích 1927. 8 s.
q) [FLORIAN Josef]: Pánům překladatelům, nakladatelům, a knihkupcům veřejným, jakož i všem soukromým podnikatelům v oboru prací duchovních. 4 s. - Nakladatelský leták; mj. údaje o připravovaných tiscích a výzva překladatelům, aby svou práci neduplikovali. Vytištěno na bledě zeleném papíře, neuvedeno v obsahu.
Obálka: trojdílná, bílý papír se zeleným tiskem, všechny díly mají stejný rozměr. Přední strana orámována slabou zelenou linkou. Na zadní straně uprostřed vytištěn znak Archů. Na první vnitřní straně obsah a tiráž, ostatní vnitřní strany nepotištěny.
pdf-ocr

6. Archy ke Žním léta Páně 1927
Stará Říše, Marta Florianová 1927. 14 archů, 4 obrázky. Vytiskl Pokorný a spol. v Brně. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) [COESTER Otto: Panna.] - Dřevoryt.
b) [WESSEL Willi: Kříž.] - Dřevoryt.
c) [SCHAMONI Albert: Koně.] - Dřevoryt na ručním papíře, v některých exemplářích může být kolorovaný.
d) [SVATÝ VOJTĚCH.] - Dřevořez ze 16. století od neznámého autora.
e) [ADAM ZE SVATÉHO VIKTORA]: Hymnus mnicha Adama ze Svatého Viktora na Nanebevzetí bl. Marie Panny. 4 s. Z latiny přeložil patrně Ludvík Vrána.
f) MERCIER: Naše babičky. Z francouzštiny přeložil Jan Čep. S. 1-2. - Moralita od autora z 18. století. [FLORIAN Josef]: Louis Sébastien Mercier. S. 3-4. - Životopisná poznámka s údaji z Ottova slovníku naučného a doporučující bibliografií.
g) K překladu „Dějin duše". Z němčiny přeložil František Pastor. S. 1-4. - Negativní recenze na německý překlad knihy sv. Terezie z Avily převzata z časopisu Der Ring. [PASTOR František]: Poznámka. S. 4. - Kriticky o třetím vydání českého překladu téže knihy (1926, přel. Školské sestry O. S. F. v Praze).
h) PASTOR František: Eduard Mörike. S. 1. - Z dopisu Josefu Florianovi z 6.7.1927. EDUARD MÖRIKE. S. 2-3. - Přetisk hesla z Ottova slovníku naučného. MÖRIKES WERKE. S. 3. - Anonce na německé kritické vydání díla E. Mörike.
i) GOLL Ivan: Konce básníků. Překladatel z francouzštiny neuveden. 3 s. - Krátká úvaha.
j) GUARDINI Romano: Květinový div. Z němčiny přeložil František Pastor. 8 s.
k) STIFTER Adalbert: Zatmění slunce 8. července 1842. Z němčiny přeložil František Pastor. 8 s.
l) FLORIAN Josef: Z agendy J. F. 6. Archy po žních 1927. 7 s. - Viz 3. díl, s. 791.
m) [MÖRIKE Eduard]: Z básní Eduarda Mörike. Z němčiny přeložil František Pastor. 12 s. - Devět básní: Za zimního jitra před východem slunce; Na čemeřici; Zpěv dvojice v noci; O půlnoci; Za úsvitu; Jest to ono!; Na potulce; Pomysli, duše!; Zahradník.
n) MOSCARDELLI Nicola: Smrt kočky. Z italštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 12 s. - Povídka.
o) VENTURA Joachim: Kult přesvaté Panny. Z francouzštiny přeložil [František Odvalil]. 12 s.
p) YVIGNAC Amédée ď: Politika a theologie. Z francouzštiny přeložil a upravil [Josef Florian]. 12 s., 5 poznámek. - Studie o Rozpravě o všeobecné historii od Jacquesa-Bénigne Bossueta.
q) DURYCH Jaroslav: Poetika. 24 s., 2 archy. - Konfese.
Obálka: trojdílná, bílý papír se skořicově hnědým tiskem, všechny díly mají stejný rozměr. Na přední straně orámované dvojitou linkou vytištěno na třech řádcích vročení, název a místo vydání. Na zadní straně uprostřed vytištěn znak Archů. Na první vnitřní straně uveden obsah a tiráž, ostatní vnitřní strany nepotištěny.
pdf-ocr

Archy 7. O vinobraní léta P. 1927
Stará Říše, Marta Florianová 1927. 12 archů, 4 obrázky. Vytiskl Pokorný a spol. v Brně. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) [WESSEL Willi]: Kurs o ubývání rozumu. - Kreslený nakladatelský leták, kombinovaná technika.
b) SCHAMONI A.: [Křižácký rytíř v jezdeckém souboji s nevěřícím.] - Perokresba.
c) [COESTER Otto: Dvě ženy.] - Dřevoryt.
d) [FLORIAN Josef Václav: Myslivec s jelenem.] - Kolorovaný linoryt.
e) MODLITBA K BOHU OTCI. Z latiny přeložil Otto František Babler. [2] s. - Úryvek „z knihy Hodinek ,Ad usum Parisiensem", kterou 1491 vytiskl Philippe Pigouchet v Paříži".
f) [LISZT Ferenc]: Liszt o církevní hudbě. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian], [2] s. - „Dopis uveřejněný Julienem Tiersotem ve francouzském žurnálu Le Temps, 28. 8. 1926".
g) LANOË Julien: Dva blázni na váze. Z francouzštiny přeložil Jan Čep. 4 s. - Povídka z revue La Ligne de Coeur.
h) Poznámky k „Balladě o žaláři v Readingu". Zkráceno neuvedeným překladatelem. 4 s. - Podle Stuarta Masona, Reading Mercury z 10. 7. 1896. O okolnostech vzniku balady a o autentické předloze Wildeova díla.
i) [VINCENC FERRERSKÝ, svatý]: Řeč svatého Vincence Ferrerského O obecném zmrtvýchvstání. Překladatel [z latiny] neuveden. 8 s.
j) CARDARELLI Vincenzo: Protestantský klasicismus. Z italštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 8 s. - Kulturně historická studie.
k) Spása ze sýrů a klobás. Sestavil a z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. 4 s. - Kompilace z prací Augusta-Etienne Gauducheaua, markýzy de Noailles a dalších.
l) VYSKOČIL Albert: Na moře; Poutník; Ze zavřeného deníku; Návrat; Za městem; Mozart; Zašera; V tišině; Měsíc. S. 1-8. - Devět básní.
m) PALAZZESCHI Aldo: Hrbáč. Z italštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 12 s. - Povídka.
n) BALMONT K.: Poesie Oskara Wilda. Z ruštiny přeložil Ladislav Ryšavý. 23 s., 2 archy. - Studie převzata z časopisu Věsy, 1904, č. 1, leden.
o) FLORIAN Josef: Z agendy J. F. 7. Archy k vinobraní 1927. 11 s.- Viz 3. díl, s. 752, a 4. díl, s. 928.
Obálka: dvoudílná, bílý papír s růžovým tiskem. Přední strana orámována po obvodu slabou linkou. Znak Archů vytištěn na zadní straně. Obsah a tiráž na S. I.
pdf-ocr

8. Archy adventní 1. Páně 1927
Stará Říše, Marta Florianová 1928. 14 archů, 1 obrázek. Vytiskl Pokorný a spol. v Brně. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) [Svatí patronové českých zemí.] - Středověký dřevořez od neznámého autora.
b) Adventní hymny. Překladatelé z latiny neuvedeni. 4 s. - Obsahuje: Z Chval; Nešporní; Z hymnaria B. Jos. Marie Tommasi; Úsilná prosba. Z různých pramenů, mj. z „missálu Gallského".
c) [BERNARDÍN SIENSKÝ, svatý]: Kázání sv. Bernardína Sienského. Překladatel z latiny neuveden. 8 s. - Kapitola I a II. Přeložil patrně Ludvík Vrána.
d) BLANC DE SAINT BONNET: Předmluva „o Bolesti". Z francouzštiny přeložil [Josef Florian], 11 s. - Na archu název: Předmluva k novému vydání.
e) VILLARD René: R. P. Bernard Vaughan. Z francouzštiny přeložil [Jaroslav Zaorálek], 4 s. - Nekrolog anglického kazatele.
f) SANDBURG Carl: Hříchy Kalamafoo; Chlapec a otec; Myšlenky na domov; Španělská. Z angličtiny přeložil Alois Skoumal. 8 s. - Čtyři básně.
g) INGE William Ralph: Památce vřele milované dcerušky; Naděje. Z angličtiny přeložil Bohdan Chudoba. 16 s. - Báseň a esej.
h) Kierkegaardovy Mezihry. Autor a překladatel neuvedeni. 4 s. - Předmluva ke Kierkegaardovým Diapsálmatům.
i) KIERKEGAARD: Diapsálmata. Překladatel z [němčiny] neuveden. 19 s.
j) VILLARDOVÁ Leonie: Sherwoood Anderson. Z angličtiny přeložil [Jan Čep], 7 s. - Výňatek z delší studie o severoamerické moderní povídce.
k) RIVIÈRE Jacques: Katolicism a nacionalism. Přeložil Bohuslav Reynek. 4 s. - Polemika s idejemi hnutí Action Française.
l) MERCIER Ludvík: Kolem kamen. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian], 3 s. - Úryvek z Malých Georgik.
m) [FLORIAN Josef]: Vyklizeno. 1. V prosinci 1927. 16 s. - Viz 3. díl, s. 753, a 4. díl, s. 929.
n) Plivátko 1. V lednu 1928. Sestavil [Josef Florian]. 4 s. - Citáty od různých autorů.
o) GOLL Ivan: Dnešní umění. Z francouzštiny přeložil [Jan Čep]. [2] s. - Úryvek z listu Vladimíru J. Průšovi z 16. 10. 1926.
Obálka: dvoudílná se záložkou u zadní strany obálky, nažloutlý papír s tmavozeleným tiskem. Přední strana po obvodu zeleně orámována, uprostřed vytištěn znak Archů. Na záložce lístek s obsahem čísla a návodem, jak ji použít, na jejím rubu ústřižek s předtištěným textem na objednávku svazků Dobrého Díla.
pdf-ocr

1927-28

9. Archy vánoční 1. Páně 1927/28
Stará Říše, Marta Florianová 1928, 15 archů, 4 obrázky, 1 příloha. Vytiskl Pokorný a spol. v Brně. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) Kalendář čili pořad miesíců, dní a svátků na rok MCMXXVIII. [1] s. - Červený a černý tisk na bílém kartonu.
b) [FLORIAN Joachim: Vrány v předjaří.] - Kolorovaný linoryt.
c) [COESTER Otto: Kůň v klusu.] - Linoryt.
d) A. S. [= Albert Schamoni]: [Žena s chryzantémou.] - Perokresba.
e) [LEV VELIKÝ, svatý]: Řeč svatého Lva Velikého, papeže, na Hod Boží Vánoční. Z latiny přeložil František Pastor. 8 s.
f) PFLEGER L.: Svatý František Saleský a svatá Františka z Chantalu. Z němčiny přeložil [František Pastor]. 8 s. - Převzato z měsíčníku Seele, roč. 2, sešit 7.
g) MERCIER Louis: Chvála zvonic (věží). Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. 12 s. - Básně v próze.
h) CARDARELLI V: Rodná země. Z italštiny přeložil Jaroslav Skalický. 11 s. - Vzpomínky na dětství.
i) Kraj Limousinský o vánocích. Z neznámého francouzského pramene vybral a přeložil [Bohuslav Reynek]. 8 s. - Popis vánočních zvyků v Monadouzu.
j) BOSSUET: Lidé obraznosti a lidé rozumoví. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. 4 s. - Krátká úvaha.
k) [SLOWACKI Julius]: List J. Slowackého matce. Z polštiny přeložil Josef Matouš. 7 s. - Dopis z Bejrútu, 19. 2. 1837.
l) BREITER Emil: O básníku „Sedmé jeseně" Tuwimovi. Z polštiny přeložil Josef Matouš. 4 s. - Monografická črta ze Skamanderu, roč. 16.
m) RUDOLF SCHMIED. Portrét. - Perokresba od nedospělého syna Else Lasker-Schülerové. S. [2]. LASKER-SCHÜLER Else: Rudolf Schmied. Z němčiny přeložil [Bohuslav Reynek]. S. [3-4]. - Krátká osobní vzpomínka jako anonce sv. Dobrého díla 92.
n) FORT Paul: Svatí Tři Králové. Kantilény o jejich hrobech. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 4 s. - Báseň o dvou částech.
o) Koleda. 4 s. - „Staročeská koleda, přilepená v rukopise Postily M. Jana Rokycany v Křížovnické knihovně v Praze (XVII F 3), na starobylém papíře s písmem ovšem pozdějším." Obsahuje též Přepis (pravopisu podle soudobého úzu).
p) Modlitba k Matce Boží a svatému Janu Evangelistovi. Z francouzštiny přeložil Otto František Babler. [2] s. - Starofrancouzská verze modlitby O Intemarata z konce 13. století.
q) C. S. [= ?]: Horoskop narok 1928. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian], 12 s. - Satira převzata z neuvedeného francouzského pramene - pravděpodobně z časopisu.
r) DELTEIL Joseph: Obrazy z Moux od Jana Lebrau. Z francouzštiny přeložil [Bohuslav Reynek], [2] s. - Recenze převzata z neuvedeného francouzského pramene.
s) REYNEK Bohuslav: Poznámky o knihách (Bohuslava Reynka). Archy Vánoční v prosinci 1927/28. 7 s. - Deset recenzí.
Obálka: dvojdílná se záložkou u zadní strany, bílá s červeným tiskem. Přední strana po obvodu červeně orámována, uprostřed vytištěn znak Archů. Na záložce lístek s obsahem čísla a návodem k jejímu použití.
pdf-ocr

1929

10. Archy k Epiphaniím l. Páně 1929
Praha, Jan Čep 1929. 13 archů, 4 obrázky, 1 příloha. Vytiskl Pokorný a spol. v Brně a J. František Trnka v Třebíči. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) [Redakční a administrační ohlášení:] ČEP Jan: Od nového pořadatelstva Archů. [2] s. na zeleném kuléru. - Oznámení o změně redakce a vydavatele. [FLORIAN Josef]: Administrační. [2] s. na bílém kuléru. - O metodě rozrušování stereotypů ve vydavatelské praxi v souvislosti s ohlašovanou změnou.
b) Kalendář čili pořad miesíců, dní a svátků na rok MCMXXIX. [1] s. - Červený a černý tisk na bílém kartonu.
c) LAFONT Aimé: Iniciátore psychologii: Marcel Jousse. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Skalický. 44 s. 3 archy. - Studie.
d) VYSKOČIL Albert: Chvalozpěv; Rým; V předtuchách světla; Cestou; Sbírání bylin; Hudba; V bezedné modro…; Pták bouřlivák; Zvon; Krajina se třemi stromy; Mořský vítr, Navštívení; Modlitba. S. 9-16. - Stránkování básní pokračuje z Archů č. 7, s. 534.
e) VALLERY-RADOT Robert: 0 knize Jiřího Bemanosa „Pod sluncem Satanovým". Z francouzštiny přeložil [Bohuslav Reynek]. 12 s. - Literárně- kritická studie.
f) [BARBEY D'AUREVILLY Jules]: Prosper Mérimée. Podle Barbeye ďAurevillyho. Z francouzštiny přeložil, upravil a poznámky pod čarou napsal [Josef Florian], 7 s. - Kriticky zaměřená monografie.
g) SKABIČEVSKIJ: Petr Jakovlevič Čaadajev. Z ruštiny přeložil [Josef Vašica], 12 s. - Monografická studie.
h) [FRÖDING Gustav]: Z „Biblických fantasií" Gustava Frodinga. Ze švédštiny přeložil Jaroslav Skalický. 8 s. - Dvě básně: Saul a David; Do Salema. Na titulním listu viněta [Beránek], patrně od některého z dětí J. Floriana.
i) HEIDENSTAM Verner von: U mezníku. Ze švédštiny přeložil Jaroslav Skalický. 8 s. - Povídka.
j) [FLORIAN Josef]: K ukládání. V srpnu 1928. 8 s. - Viz 3. díl, s. 755.
k) [FLORIAN Josef]: Ruměje. V září 1928. 15 s. - Viz 3. díl, s. 756.
l) COESTER Otto: [Žena s klecí a ptákem.] - Perokresba.
m) HORN Josef: [Náves s kaplí.] - Perokresba.
n) J. F. [= Josef Václav Florian]: [Myslivec v lese.] - Kolorovaný dřevoryt.
o) M. F. [= Michael Florian]: [Havran.] - Linoryt.
p) POLGAR Alfred: Pán s aktovkou. Z němčiny přeložil František Pastor. 4 s. - Fejeton převzatý z Prager Tagblattu.
Obálka: dvoudílná se záložkou u zadní strany obálky, šedý papír s modrým tiskem. Na přední straně uprostřed vytištěna nová značka Archů. Na záložce lístek s obsahem čísla a administrativním oznámením.
pdf-ocr

11. Archy k Hromnicím léta Páně 1929
Stará Říše, Dobré Dílo 1929. 12 archů, 7 obrázků. Vytiskl Pokorný a spol. v Brně a František J. Trnka v Třebíči. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) BLOY Leon: Veřejné duše. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. 15 s. - Esej. Datováno 1. listopadu 1890. Na titulním listu uprostřed viněta zobrazující vepře, linoryt pravděpodobně od některého z dětí J. Floriana.
b) GIRIAT Petr: Hudba nehynoucí. Z francouzštiny přeložil a upravil Josef Florian. 20 s., 2 archy. - Na konci textu překladatelovy Poznámky.
c) BIZET René: Za svým andělem. Z francouzštiny přeložil Oskar Reindl. S. 1-37. - Próza. BIZET René: Saxofon...; (Rád bych v něco věřil); Nejsem s tohoto světa. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. S. 39-43. - Přeložil ze sbírky Saxophone (1925) „snaže se vyjádřiti jen ideový smysl" J. F. RENÉ BIZET- Portrét. Perokresba, autor neuveden. Vloženo do posledního archu.
d) SPRINGER F. A.: Bez názvu; Hlas v lukách; Mrtvá v leknínech; Mrtvá noc; V úplňku; Před jarem; Vrby; Jabloň a měsíc; Báseň z vesnice; Sněženka. 8 s. - Deset básní. Datováno 1926-1927.
e) Madame de C. [= ?]: Podivný příběh pana Graverola. Z francouzštiny přeložil Oskar Reindl. 4 s. - Převzato z Lettres historiques et galantes (Paris, 1738) od Madame de C.
f) [MASSON Georges Armand]: Některé pojmy parlamentologie. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. 4 s. - Z Kursu voličského č. 14, s. 348.
g) [FLORIAN Josef]: Myšlenky špatné, pod směták... 4 s. - Viz 3. díl, s. 758.
h) [FLORIAN Josef]: Vyklizujeme. Po žních 1928. S. 1-13. [FLORIAN Josef]: Ještě pod směták… S. 15-16.
i) JACOB Heinrich Eduard: Absolutní umění taneční. Z němčiny přeložil [Bohuslav Reynek]. 8 s. - Populárně o některých směrech moderního baletu.
j) Milostný obraz Matky Boží Přeštické. - Ocelorytina z 1. poloviny 19. století, reprodukováno světlotiskem. Autor neuveden. Otištěno na křídovém papíře.
k) [BLANCHOT Gustave: Dva hudebníci.] - Perokresba. V obsahu autor uveden pod pseudonymem Bofa.
l) HORN: [Venkovská stavení.] - Perokresba.
m) SCHAMONI: [Don Quijote a Sancho Panza.] - Perokresba.
n) F. F. [= Františka Florianová]: [Sýkorka.] - Linoryt.
o) M. F. [= Michael Florian]: [Špačci.] - Dřevoryt.
Obálka: dvoudílná se záložkou u zadní strany obálky, šedý papír s modrým tiskem. Na přední straně vlevo nahoře vytištěn původní znak Archů (srv. popis č. 10, s. 540), dole místo vydání. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

12. archy k Velikonocím léta Páně 1929.
Stará Říše, Dobré Dílo 1929. 13 archů, 5 obrázků. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči a Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) MASSIGNON Louis: Mystická zkušenost a způsoby literární stylisace. Z francouzštiny přeložil a poznámkami pod čarou opatřil Josef Florian. 32 s., 2 archy. - Studie z komparatistiky.
b) UNAMUNO Miguel de: Eskuriál a Filip II. Ze španělštiny přeložil [Jaroslav Skalický]. 12 s. - Originální název En El Escorial, výňatek z knihy Andanzas y visiones españolas (Madrid 1922, s. 48-57).
c) YEATS W. B.: Irsko aj. M. Synge. Z angličtiny přeložil [Jaroslav Skalický], 12 s. - Studie o národnostních kořenech díla J. M. Synge.
d) ČAADAJEV Petr Jakovlevič: První list o filosofii dějin. Úryvky ze ztracených listů Čaadajevových. Z ruštiny přeložil Josef Vašica. S. 1-32, 3 archy. - Úryvek z Filosofických listů.
e) VYSKOČIL Albert: Básně Alberta Vyskočila. 8 s. - Un Petit poème en prose; Noc; Básník; Výhled; V bouři; Světlušce; Cestou do Emaus.
f) KRAJ LIMOUSINSKÝ Z JARA. Z neznámého pramene vybral a přeložil [Bohuslav Reynek]. 4 s. - Popis lidových zvyků.
g) MERCIER Louis: Stromy raší…; U stromů; Zviestování; Dic nobis, Maria… Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. 8 s. - Dvě prózy a dvě básně v próze.
h) BONOT Jean: Nevítaná ryba. Z francouzštiny přeložila Hana Müllerová. 4 s., 4 obrázky. - Krátká povídka ilustrovaná čtyřmi malými nesignovanými linoryty se zvířecími motivy.
i) Zdeněk R. [= Zdeněk Řezníček]: Velikonoce; Ponocný; Před svatbou v dědině; Lakomec; Usínající samota u rybníka; Ranní žatva; Chaloupky v podzimu; Vánoce. 4 s. - Osm básní.
j) [FLORIAN Josef]: Ruměje. V březnu 1929. 11 s. - Viz 3. díl, s. 758.
k) M. F. [= Michael Florian]: Eskuriál. - Dřevoryt.
l) [BLANCHOT Gustave]: Don Quijote. - Perokresba. V obsahu autor uveden pod pseudonymem Bofa.
m) COESTER: Panna a chrt. - Perokresba.
n) HORN Josef: Květy ve váze. - Kresba tuší ručně kolorovaná.
o) SCHMIDT-ROTTLUFF: Ukřižování. - Dřevoryt.
Obálka: dvoudílná se záložkou u zadní strany obálky, šedý papír s červeným tiskem. Na přední straně vlevo nahoře vytištěn znak Archů, dole místo vydání. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

13. archy o Letnicích léta Páně 1929.
Stará Říše, Dobré dílo 1929. 11 archů, 4 obrázky, 6 příloh. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči, Humana v Letovicích a Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) [BERNARDIN SIENSKÝ, svatý]: Májové kázání sv. Bernardína Sienského. O dvanácti družkách Panny Marie. Z latiny přeložil [Ludvík Vrána]. 12 s.
b) [MERCIER Louis]: Povolání jednoho letního dne roku 1424; Obětní dar krve 7. května 1429; Měsíc květen svaté Johanně ďArc. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. 4 s. - Tři básně v próze. V obsahu název: Povolání Johanny ďArc.
c) GOYAU Madamme: Johanna d'Arc. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. 11 s.
d) PAPINI Giovanni: Kant. Z italštiny přeložil Jaroslav Skalický. 31 s., 2 archy. - Úryvek z knihy Soumrak filosofů.
e) BARBEY D'AUREVILLY Jules: Akta osobní vlády v historii; Velikost a úpadek vlády osobní. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. S. 1-9. Z „Myšlenek uvolněných". Z francouzštiny přeložil [Josef Florian], s. 11-12. - Ukázky z knihy.
f) FONTAINAS André: Epištola básníkovi. Z francouzštiny přeložil Samuel Verner. 4 s. - Otevřený dopis Maurici-Pierrovi Boyé u příležitosti vydání jeho nové sbírky.
g) KAFKA Franz: Nový advokát; Venkovský lékař; Před zákonem; Nejbližší ves. Z němčiny přeložil [František Pastor] a [Ludvík Vrána]. 12 s. - čtyři povídky.
h) [FLORIAN Josef]: Vyklizujeme. 8 s. - Viz 3. díl, s. 759, a 4. díl, s. 931
i) [FLORIAN Josef]: Co ted život dává... 13. Archy v květnu 1929. 4 s. - Viz 3. díl, s. 759.
j) J. F. [= Josef Florian]: Korrespondence. 13. Archy v květnu 1929. 8 s. - Výběr z obdržené korespondence, replikami opatřil J. F.
k) VIK Fr.: Panna Maria Staroboleslavská. - Poutní obrázek. Perokresba na ručním papíře. V některých exemplářích kolorováno a s podpisem autora.
l) VIK František: Maria Zell. - Poutní obrázek. Perokresba. V některých exemplářích kolorováno a s podpisem autora.
m) HORN Josef: Olšany. - Kresba tuší.
n) SCHAMONI Albert: Koníčci. - Kresba tuší.
o) FLORIAN Josef: [7] s. Orientační lístky. - Viz 4. díl, s. 931.
p) FLORIAN Josef: [1] s. Prameny. - Viz 4. díl, s. 932.
q) Objednávka knih. Dobré Dílo, Stará Říše, Morava. Karton 8,5 x 12 cm.
Obálka: dvoudílná se záložkou u zadní strany obálky, šedý papír s červeným tiskem. Na přední straně vlevo nahoře vytištěn znak Archů, dole místo vydání. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dáli administrativní oznámení.
pdf-ocr

14. archy ke žním léta Páně 1929.
Stará Říše, Dobré Dílo 1929. 11 archů, 6 obrázků, 1 příloha. Tisk František J. Trnka v Třebíči a Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích a Humana v Letovicích. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) z FRITSLARU Heřman: Den svatého Petra a svatého Pavla, kdy zemřeli, a dej- te pozor, jak se to stalo. Překladatel ze staroněmčiny neuveden. 7 s. - V obsahu název: O sankt Petru a Pavlu.
b) BELLOC Hilaire: Pan Wells a Bůh. Překladatel z francouzštiny a autor poznámek pod čarou neuveden. 47 s., 2 archy, 2 obrázky. - Komentář ke knize Herberta Georga Wellse Outline of History (1926). Na titulním listě a na závěr textu dva malé dřevoryty jako viněty, autorem patrně Josef Václav Florian.
c) UEXKÜLL van J.: Svět, v němž žijeme. Z němčiny přeložil Jaroslav Skalický. 20 s., 1 obrázek. - Filosoficky zaměřená úvaha přírodovědce. Na titulním listě jako viněta malý linoryt s vyobrazením kočky, autorem patrně Josef Václav Florian.
d) VYSKOČIL Albert: Cestou; Noc; Zlatý paprsek; Přicházející lásce; Na rozloučenou; Nejisté naděje; Sloka; Slzy; Věčnost lásky. S. 17-24. - Stránkování básní pokračuje z Archů č. 10.
e) SALTEN Felix: Německý císař. Z němčiny přeložil František Pastor. 4 s. - Úryvek z knihy Das Buch der Könige o fyziognomii Viléma II. (1905).
f) KAFKA Franz: Na galerii; Šakalové a Arabi; Bratrovražda; Starý list. Z němčiny přeložil [Ludvík Vrána] a [František Pastor]. 12 s. - Povídky.
g) KORNFELD Paul: Poslání umění. Z němčiny přeložil Zdeněk Ř. [= Zdeněk Řezníček]. 8 s., 1 obrázek. - Esej. Na titulním listě malá perokresba [Ryby a racek] jako viněta od neuvedeného autora.
h) [FLORIAN Josef]: Studium a jeho„Triada". 7 s. - Výklad vydavatelského záměru a poslání jednotlivých edic a o poměru Dobrého Díla k bibliofilii.
i) SCHICKELE René: Učitel a mistr proti své vůli: Loyola. Řeč proslovená v tajném spolku žáků jezuitské školy, zvaném „Fronde". Z němčiny přeložil Bohuslav Reynek. 20 s. - Text z roku 1905.
j) PAULUS - DOCTOR GENCIUM. - Středověký dřevořez od neznámého autora.
k) VOTLUČKA Karel: [Běžící kůň.] - Linoryt. Kresba tuší.
l) [Jezdec na koni] - Linoryt od neuvedeného autora.
m) [COESTER Otto: Dívka u okna.] - Perokresba, ilustrace k Proměně od Franze Kafky.
n) [Píšící mnich za pulpitem.] - Soudobá kresba tuší, autorem patrně Gustave Blanchot.
o) [FLORIAN Michael: Muž s pistolí u stolu při svíci.] - Linoryt, v některých exemplářích kolorovaný.
p) [FLORIAN Josef]: Orientační lístek. [4] s.
Obálka: dvoudílná se záložkou u zadní strany obálky, šedý papír s červeným tiskem. Na přední straně vlevo nahoře vytištěn znak Archů, dole místo vydání. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení; v obsahu omylem uvedeny básně Zdeňka Řezníčka (vyšly v č. 12/1929).
pdf-ocr

15. Archy k posvícení léta Páně 1929.
Stará Říše, Dobré Dílo 1929. 12 archů, 5 obrázků. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči a Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) MAURICE Jules: Zázrak Kříže. Obrácení císaře Konstantina. Bitva na mostě Milviově. Z francouzštiny přeložil Josef Florian. 20 + [4] s. poznámek. - Historická studie. Připojeny 4 strany autorských Poznámek.
b) PAQUET Alfons: Genezareth. Z němčiny přeložil P. L. V. [= Ludvík Vrána]. 8 s. - Úryvek z cestopisné knihy Palestina (In Palästina; Jena 1915).
c) WARRAIN Francis: Úvod. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. 10 + [1] s. poznámek. - Krátká úvaha. V obsahu název: Úvod k Armatuře Metafysické.
d) KLJUJEV Nikolaj: (Jsou pomněnky v dílně, kde pilníky skřípou); (Nechci mít Komunu bez ležanky); (Sešlý chudák v obnošeném šatě); (Mraky jak černé koně). Z ruštiny přeložila . 8 s. - Čtyři básně.
e) POLGAR Alfred: Školské pojednání. Z němčiny přeložil Samuel Verner. 8 s. - Úvaha o interpretacích fenoménu smrti.
f) KAFKA Franz: Zpráva pro Akademii; Výlet do hor; Stromy; Návštěva na důle; Císařské poselství; Mimoběžící; Starost hospodářova; Náhlá procházka; Šaty; Přání státi se Indiánem. Z němčiny přeložil [Ludvík Vrána] a [František Pastor]. 24 s., 2 archy. - Deset próz.
g) BÉCHOT A. Z. L.: O gramatikách. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian], 4 s. - Krátká úvaha.
h) CHAMSON André: Dělení posvícenského koláče čili o republikánských radostech. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 11 s. - Črta.
i) SÉGALEN Victor: Sídlo duše. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 4 s. - Úryvek z cestopisu o Číně.
j) VYSKOČIL Albert: Utajené hoře; Podzim. S. 25-28. - Stránkování básní pokračuje z Archů č. 14.
k) MERCIER L.: Naši přátelé jabloně; Báseň kaštanu; Píseň díkůčinění. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. 8 s. - Dvě prózy a jedna báseň v próze.
l) MEES Fokko: [Mužu kavárenského stolku.] - Dřevoryt.
m) PATOCCHI A.: Qui é paradiso. - Dřevoryt.
n) čka [= Karel Votlučka]: [Kůň sjezdcem v trysku.] - Kresba tuší.
o) STRITZKO Otto: [Portrét Franze Kafky.] - Dřevoryt.
p) FLORIAN Michael: [Liška.] - Linoryt.
Obálka: dvoudílná se záložkou u přední strany obálky, šedý papír s červeným tiskem. Na přední straně vlevo nahoře vytištěn znak Archů, dole místo vydání. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

16. Archy k vánocům léta Páně 1929.
[Stará Říše, Dobré Dílo 1929. 9 archů, 3 obrázky, 2 přílohy. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) SOUZA Robert de: Esthetická mystika a pravý romantismus. Z francouzštiny přeložil Samuel Verner. 48 s., 3 archy. - Studie.
b) ZAHRADNÍČEK Jan: Poetika; Paměť; Domov; Má podoba. 8 s. - čtyři básně.
c) BIDOU Henry: Paradox o humanitním studiu. Z francouzštiny přeložil a upravil J. F. [= Josef Florian]. 8 s. - Úvaha o výchově dětí.
d) GOULINAT: Předmluva. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. 12 s. - Studie uvedena krátkou úvodní poznámkou autora.
e) CHESTERTON G. K.: Ubi Ecclesia. Z angličtiny přeložil Bohdan Chudoba. 4 s. - Báseň.
f) Jejich Efficiencím na konci jub. roku 1929 ve Staré Říši na Moravě: KOLEDA. S. 3-5. 2 obrázky, 1 příloha. - Lidová koleda z okolí Telče doprovozena dvěma dřevoryty [Panna Marie s Ježíškem] a [Koloušek]. Na zvláštní příloze notový doprovod. Autorem dřevorytu Michael Florian. FLORIAN Josef: Jejich Efficiencím přátelům a příznivcům Dobrého Díla pozdravení! S. 7-15, 3 obrázky. - Silvestrovský „traktátec", vyzdobený třemi celostránkovými reprodukcemi secesních dřevořezů od W. H. Robinsona. - Titulní list archu vytištěn červeně a černě.
g) [FLORIAN Josef] - DURYCH Jaroslav: Ruměje. V adventě 1929. 8 s.
h) HORN Josef: [Zátiší s ovocem a květinami.] - Kresba tuší.
i) SEEWALD Richard: [Chlapec dojící kozu.] - Dřevořez.
j) FLORIAN Michael: [Vlci.] - Dřevoryt.
k) Kalendář čili pořad miesíců, dní a svátků na rok MCMXXX. [1] s. - Karton s červeným a černým tiskem.
Obálka: dvoudílná se záložkou u přední strany obálky, šedý papír s červeným tiskem. Na přední strane vlevo nahoře vytištěn znak Archů, dole místo vydání. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

1930

17. Archy v listopadu léta Páně 1930
Stará Říše, Dobré Dílo 1930. 11 archů, 13 obrázků, 2 přílohy. Vytiskl V. Vokolek v Pardubicích a František J. Trnka v Třebíči. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) TALVART Hektor: Léon Bloy a psychologie jeho čtenáře. Z francouzštiny přeložil ZMŠ [= Zdeněk Šmíd], 11 s. - Úvaha.
b) NICOLSON Harold: Profesor Malone. Z angličtiny přeložil Bohdan Chudoba. 24 s. - Povídka s námětem z diplomatických kruhů.
c) JOUSSE Marcel: Gesto rythmické. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian] a [Josef Vašica], S. 1-27 s. - Úvod a první část knihy Styl orální. V obsahu pod názvem Gesto a Styl orální.
d) [STRITZKO Otto: Synge.] - Linoryt.
e) YEATS Jack B.: 12 illustrací k Syngeovým Aránským Ostrovům. - Cyklus (I-XII) číslovaných kreseb tuší.
f) CHAMSON André: Moc Uchronie; Nepodobnost Maurrasova s Mistralem. Z francouzštiny přeložil a vysvětlivkami opatřil [Josef Florian]. 32 s. - K jubileu Frédérica Mistrala; dvě eseje.
g) GUMILEV Nikolaj: V knihovně; Z cyklu „Kapitáni"; Suezský kanál; Z básně „Sudan"; Niger; Paměť; Perská miniatura; Prsten; Sloní mládě; Rozhovor; Návrat; Africká noc; Útok; Pochybování; Ona; (V mém hrdém mozku myšlenky se sešly). Z ruštiny vybrala a přeložila Marie Marčanová. 36 s. - Šestnáct básní. Výběr ze sbírek Perly, Stan, Ohnivý sloup, Toulec a Romantické květy.
h) COHEN Albert: Smrt Karlíkova. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 12 s. - Moderní próza.
i) [FLORIAN Josef]: Ruměje. Listopad 1930. 12 s.
j) Per amica silentia lunæ. [1] s. - Anonce. Vydavatel edice Atlantis, Jan V. Pojer, poskytuje 33% slevu odběratelům Dobrého Díla na Yeatsovu knihu. Na bílém kartonu s perokresbou Hors ď'Insulte od neuvedeného autora.
k) FLORIAN Josef: Prameny. [2] s.
Obálka: dvoudílná se záložkou u zadní strany obálky, bílý papír s černým tiskem. Na záložce vytištěn lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

18. Archy k Vánocům l. P. 1930.
Stará Říše, Dobré Dílo 1930. 12 archů, 4 obrázky. Vytiskl V. Vokolek v Pardubicích a František J. Trnka v Třebíči. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) BELLOC Hilaire: Katolické vědomí dějin. Z angličtiny přeložil Bohdan Chudoba. 20 s. - Úryvek z knihy Evropa a Víra (1920).
b) INTUICE. Z francouzštiny vybral, přeložil a komentoval [Josef Florian], 23 s. - Vybráno převážně z Vocabulaire technique et critique de la philosophie od André Lalande. Kompendium zaměřeno na pojem intuice, na intelektuální intuici a na náboženský obsah tohoto pojmu.
c) [JOUSSE Marcel]: Reflexní a mimická gestikulace vjemu. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian] a [Josef Vašica]. S. 29-60. - V obsahu pod názvem O gestu a stylu. Kapitola třetí až začátek šesté z knihy Styl orální, pokračování z Archů č. 17.
d) BRILLANT Maurice: Tabu v obecné škole. Z francouzštiny přeložil František Odvalil. 19 s. - Kritika novodobého pojetí výchovy mládeže převzata z Les Lettres, 1924.
e) GUARDINI Romano: Věrohodnost vychovatele. Z němčiny přeložil František Pastor. 20 s. - Autor komentuje stenogram zaznamenávající ranní promluvy při pedagogických cvičeních na hradě Rothenfelsu.
f) MACHADO Antonio: A není pravda; Večer; Cante Hondo; Písnička; Nejvyšší Ztráta. Ze španělštiny přeložil [Zdeněk Šmíd]. 8 s. - Pět básní ze sbírky Samoty.
g) JIMÉNEZ Juan Ramón: Zlato a růže; Samota; To, co chceš míti, můj Pane…; Zimní píseň. Ze španělštiny přeložil [Zdeněk Šmíd]. 4 s. - Čtyři básně z sbírek Elegie, Menší umění a Utišení.
h) LORCA Federico Garcia: Noční píseň; Měsíc; Píseň. Ze španělštiny přeložil [Zdeněk Šmíd]. 4 s. - Tři básně ze sbírky Písně.
i) ČAADAJEV P. J.: Úryvky ze ztracených listů. Z ruštiny přeložil a poznámkami pod čarou opatřil [Josef Vašica], S. 1-17. - Tři úryvky a dva celé dopisy adresované A. S. Puškinovi (z let 1829 a 1831). PANOVAJA Kateřina Dmitrijevna: Kateřina Dmitrijevna Panovaja Pavlu Jakovleviči Čaadajevovi. S. 18-20. - Adresát odpověděl tzv. prvým listem o filosofii dějin. V titulu chybně Pavel Jakovlevič Čaadajev.
j) CLOUARD Henri: Attické noci. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 15 s. - Vzpomínky na život pařížských literátů.
k) CHAMSON André: Vůz. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 8 s. - Povídka.
l) [FLORIAN Josef]: Ruměje. V prosinci 1930. 4 s.
m) ŠINDLER Jiří: Chalupa z Korouhve. - Linoryt. Uveden věk autora: „8letý".
n) SCHAMONI Albert: Advent. - Linoryt.
o) BLANCHOT Gustave: [Rytíř s kopím na koni.] - Kresba tuší.
p) BLANCHOT Gustave: [Hlásný na cimbuří.] - Kresba tuší.
Obálka: dvoudílná se záložkou u zadní strany obálky, bledě zelený papír s černým tiskem na záložce. Na záložce vytištěn lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

1931

19. archy k Hromnicím léta Páně 1931
Stará Říše, Dobré Dílo 1931. 10 archů, 6 obrázků, 1 příloha. Vytiskl Trnka-Sýkora v Třebíči a Vokolek v Pardubicích. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) GUARDINI Romano: „Ano, život se zjevil..." Z němčiny přeložil František Pastor. 7 s. - Navazuje na Věrohodnost vychovatele.
b) GUARDINI Romano: O věcech ducha i duše. Z němčiny přeložil František Pastor. 23 s. - Obsahuje: Moc přání; Před Bohem; Poslední myšlenka dne; Umírání zvířat; Dlíti na modlitbách; „Dané" slovo; Bráti Slovo doslova; Jméno Ježíš; Dav.
c) GUARDINI Romano: Pascalova vnitřní chvíle. Z němčiny přeložil F. P. [= František Pastor]. 12 s.
d) LINHARDT Robert: Jaký býti sám k sobě. Z němčiny přeložil [Samuel Verner], 12 s. - Úvaha z knihy Život volá.
e) JIMÉNEZ Juan Ramón: Daleké moře. Ze španělštiny přeložil [Zdeněk Šmíd], [1] s. - Báseň ze sbírky Jarní balady, 1907.
f) WEISS Konrád: Nový obraz. Z němčiny přeložil F. P. [= František Pastor]. [1] s. - Báseň z knihy Srdce Slova.
g) CALDERON Ventura Garcia: Smrt Jacinta Vargasa. Příběh z Peru. Ze španělštiny přeložil Zdeněk Šmíd. 7 s. - Doprovozeno dvěma linoryty od Michaela Floriana.
h) [FLORIAN Josef]: Redakční zadina. Leden 1931. 7 s.
i) [FLORIAN Josef]: Ruměje. K Hromnicím 1931. 11 s.
j) [Dítě Ježíš před křížem.] - Dřevořez z 15. století od neznámého autora.
k) [KŘIŽÁK.] - Linoryt, autorem některé z dětí Josefa Floriana.
l) SCHAMONI Albert: Anděl a Občan v nedbalkách. - Perokresba.
m) FLORIAN Josef: Prameny. [1] s.
n) [FLORIAN Josef]: Úmrtí. [2] s. - Nekrolog Václava Vedrala, černě orámovaný nahoře a dole. Přetištěna též zpráva z deníku Lid, 27.1.1931.
Obálka: dvoudílná se záložkou u zadní strany obálky, šedý papír s černým tiskem. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

20. archy v květnu léta Páně 1931
Stará Říše, Dobré Dílo 1931. 8 archů, 8 obrázků, 3 přílohy. Vytiskl V. Vokolek v Pardubicích, Trnka-Sýkora v Třebíči, Václav Horák v Prostějově. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) LINHARDT Robert: Vůle k osobnosti. - Z němčiny přeložil Samuel V. [= Samuel Verner]. 20 s., 2 archy, 1 obrázek. - Uvedeno poznámkou o autorovi, na konci viněta se středověkým dřevořezem z 15. století. Z knihy eseji O lidech a věcech této doby.
b) TJUTČEV Fjodor Ivanovič: Z ruštiny přeložil Miloš Matula. 24 s. - (Jak se světle značí sloup dýmu na výšině!) Záblesk; (V hodiny, kdy nám bývá); Šílenství; Srpen roku 1850; (Žárem ještě rozpálená); Listy; Skaldova harfa; Podzimní večer; Vesna; (Jak se světle značí sloup dýmu na výšině!); (Skončen hod, umlkly sbory); Vidění; (S planiny sup se zvedl); (Duše má - Elysium stínů); (Zde tedy souzeno nám bylo); Den a noc; Poesie; (O, tento jih! o, tato Nizza!…); Večer; Sen na moři; (Koráb v husté, syré mlze).
c) DUCLOS Henri: Čechov a lékařství. Z francouzštiny přeložil J. F. [=Josef Florian]. 11 s. - Esej.
d) VIDĚNÍ. 4 s., 1 obrázek. - Obsahuje kapitoly I a II. Autentický záznam vyprávění v moravském dialektu. „Dodal Jan Uchytil (z Vel. Meziříčí)". Ilustrováno malým linorytem patrně od Jiřího Šindlera [Poustevník].
e) WODAK Hermann: O smyslu facky. Z němčiny přeložil Egon Hostovský. S. 1-6,1 obrázek. - Fejeton. Jako koncová viněta malý linoryt zobrazující medvěda a lišku od některého z dětí J. Floriana. SCHAMONI Albert: Na facky. Kresba tuší. S. 7. - Výtvarná variace na téma článku.
f) PASTOR František: Slovo uvolňující. S. 1-14. - Výňatky z delšího dopisu ze 24. 3. 1931 adresovaného Josefu Florianovi, mj. o Guardinim a o Durychově přednášce v Plzni. [VÝJEV S DRAKEM.] S. [15]. - Dřevořez z 15. století od neznámého autora.
g) [FLORIAN Josef]: Ruměje. V květnu 1931. S. 1-10. - Viz 3. díl, s. 770. A. E. [= Engelmannová Annette]: Viněta „na hlubinu". S. [11]. - Kresba tuší.
h) Křižák. - Linoryt, autorem některé z dětí Josefa Floriana.
i) A. E. [= Annette Engelmannová]: Anděl s ovečkou. - Perokresba.
j) SCHAMONI Albert: Na kurníku. - Kresba tuší, v některých exemplářích kolorováno.
k) [Ježíš - Vítěz nad ďáblem.] - Dřevořez z 15. století od neznámého autora.
l) [Samson zápasící se lvem.] - Dřevořez z 15. století od neznámého autora.
m) [FLORIAN Josef]: Prameny. [2] s.
Obálka: nažloutlá, bez potisku na přední straně obálky, dvoudílná se záložkou u přední strany obálky. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

21. archy v červenci léta Páně 1931
Stará Říše, Dobré Dílo 1931. 9 archů, 3 obrázky, 6 příloh. Vytiskl V. Vokolek v Pardubicích a Josef Sýkora v Třebíči. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) GRIGNION Z MONTFORTU: Dvacátá růže. Krátké vysvětlení Zdrávas Maria. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian], 4 s.
b) GONGORA. Autor neuveden. Poznámkami pod čarou opatřil autor. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 20 s. - Ve studii porovnáván Góngora s Mallarméem.
c) KOLCOV A. V.: Přemýšlení sedláka; Mladá žnečka; Oráčova píseň. Z ruštiny přeložil Jaroslav Závada. 8 s. - Tři básně.
d) KETTE Dragotin: JVa molu v San Carlo. Ze slovinštiny přeložil Jaroslav Závada. 8 s. - Lyrická skladba.
e) GETZENY Heinrich: Ideologie. Z němčiny přeložil [František Pastor]. 4 s. - Úryvek z článku Weihnachten des Gewissens v ročence Die Weihnachtskrippe na rok 1930.
f) PONGE Francis: Tři satiry. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 8 s. - Črty: Monolog úředníkův; Neděle, aneb Umělec; Dělník.
g) JEŽEK A KANEC·, KRÁSA KOROPTVE. Z němčiny přeložil Jan Pojer. 7 s., 2 obrázky. - Dvě bajky z Frobeniova vydání afrických bajek doplněny jako koncovou vinětou dvěma linoryty znázorňujícími zmíněná zvířata (autorem patrně Michael Florian).
h) JOUSSE Marcel: Styl orální. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian] a [Josef Vašica]. S. 61-76. - Kapitola šestá a sedmá. Pokračování z Archů č. 18.
i) Zd. Š. [= Zdeněk Šmíd]: Legenda o praporci. Vzpomínka Zd. Š. na Španěly. 12 s. - Legenda o morové epidemii v Pampeluně.
j) [FLORIAN Josef]: Prameny a orientační lístky. [10] s.
k) Anonce Edice Delfín. [1] s., 1 obrázek. - Oznámení o slevě, kterou pořadatelé edice Delfín poskytnou odběratelům Dobrého Díla. A. E. [=Annette Engelmannová]: [Chlapec s andělem strážným jedoucí na delfínu.] - Perokresba. Obrázek zaujímá větší část strany s anoncí.
l) [Světice s Ježíškem] - Středověký dřevořez od neznámého autora.
m) SCHAMONI Albert: [Kozel.] - Kresba tuší.
n) SCHAMONI Albert: [Kouzelník.] - Kresba tuší.
Obálka: dvoudílná se záložkou u zadní strany obálky, šedý papír s černým tiskem. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

22. archy na podzim léta Páně 1931
Stará Říše, Dobré Dílo 1931. 12 archů, 4 obrázky, 4 přílohy. Vytiskl V. Vokolek v Pardubicích, J. Sýkora v Třebíči a Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků.  Obsah:
a) Apoštolové nadpřirozena. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. S. 1-6. - O úpadku francouzského katolicismu, převzato z revue Fides Intrepida, 1930. A. E. [= Annette Engelmannová]: [Děvče s kůzletem.] S. 7. - Perokresba.
b) ZEGADLOWICZ Emil: Balada o sadaři, o okně, zírajícím přejícně do nesvé zahrady, rovněž o jablkách, hruškách a slívách a o dřevě kříže, obsypaném ovocem. Z polštiny přeložil Jaroslav Závada. 11 s. - Lyrická poéma.
c) WATZLIK Hans: Několik šumavských pověstí. Z němčiny přeložil František Pastor. 20 s. - Dvacet čtyři krátkých vyprávění: Kozí mléko; Posvátný čas; Laciné časy; Zámek Bajrek; Hloupý čert; Selka Knedlíková; Podzemní vody; Hořící poklad; Ubohé duše; Očistec; Tomu za mnou!; Půlnoční duchů; Císař v hoře; Smrtelné hříchy; Kajícníci; Krtina; Jak vznikl Luzný; Kočičí hudba; Divoká pout; Lakomec; Křikloun z Rožmberka; Svatý kámen (Maria Sněžná); Vnadidlo na duši; Hlavou dolů!
d) KIRSCHWENG Johannes: Podzimní park. Z němčiny přeložil [František Pastor], [1] s. - Báseň.
e) MERCIER Louis: Ke cti vřesu; Oheň pastýřův; Poesie bramborů. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian], 8 s. - Vyprávění o rostlinách. Poslední báseň v obsahu uvedena jako Sklizeň bramborů.
f) DRINKWATER John: Měsícem ozářená jablka. Z angličtiny přeložil Bohdan Chudoba. [1] s. - Báseň.
g) REYNAUD Jacques: Zpěv pro zemřelé i živé. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 8 s. - Báseň v próze.
h) ILIĆ Vojislav: Anděl Strážce; Poslední den. Ze srbštiny přeložil Jaroslav Závada. 2 s. - Dvě básně.
i) RAKIĆ Milan: Opuštěný chrám; Simonida. Freska z Gračaninu. Ze srbštiny přeložil Jaroslav Závada. 3 s. - Dvě básně.
j) MEIDNER Ludvík: Řeč k smrti (v pološeru). Z němčiny přeložil František Pastor. 8 s. - Próza.
k) SEDEYN Émile: Červená růže. Novela. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 16 s.
l) [FLORIAN Josef]: Ruměje. Podzim 1931. 15 s.
m) A. E. [= Annette Engelmannová]: [Jezdkyně na kozlu.] - Kresba tuší.
n) A. E. [= Annette Engelmannová]: [Anděl se dvěma koni.] - Kresba tuší.
o) [PIETA.] - Starý dřevořez od neznámého autora.
p) [FLORIAN Josef]: Orientační lístky. [4] s.
q) [FLORIAN Josef]: Prameny. [3] s.
Obálka: třídílná, béžový papír s černým a červeným (pouze název sborníku) tiskem. Formát obálky zvětšen na 17 x 12 cm. První strana koncipována jako dopisnice, tiráž tištěna vertikálně ve sloupci na levé straně. Vnitřní strany obsahují vydavatelské texty: Vyklizujme a Prameny.
pdf-ocr

1932

23. archy k Novému Roku 1932
Stará Říše, Marta Florianová 1932. 17 archů, 4 obrázky, 7 příloh. Vytiskl V. Vokolek v Pardubicích a J. Sýkora v Třebíči. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) VENTURA DE RAULICA Joachim: Ave, gratia plena. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 12 s. - Exegetický text.
b) BUYTENDIJK F. J. J. - ANDRÉ H.: Biologická hodnota „Poetického umění" Claudelova. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 15 s. - Studie.
c) JOUSSE Marcel: [Styl orální.] Z francouzštiny přeložil [Josef Florian a Josef Vašica], S. 61-92. - Pokračování z Archů č. 21.
d) HENGSTENBERG Hans Eduard: K charakterologii proletáře. Z němčiny přeložil F. P. [= František Pastor]. 16 s.
e) ZE ŽIVOTA UNN. Z němčiny přeložil F. P. [= František Pastor]. 4 s. - Pověst; z knižnice Thule, Altnordische Dichtung und Prosa, sv. 6.
f) SYNGE NA ARANSKÝCH OSTROVECH. Z angličtiny přeložila Zdenka Hrbová. 24 s. - Literárnčhistorická studie.
g) SALINAS Pedro: Presagios. Předtuchy. Ze španělštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 8 s. - Osmidílná báseň.
h) EMONDS Josef: Dixit turbis. Z němčiny přeložil F. P. [= František Pastor]. 7 s. - Meditace o soudobých proměnách evangelijního významu slov „zástupy" a „lid".
i) MERCIER, kardinál: Dante a svatý Tomáš. Z francouzštiny přeložil František Pastor. 7 s. - Historická úvaha.
j) FONTAINAS André: Vyznání víry. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 7 s. - Autor úvahu napsal při příležitosti převzetí rubriky poezie v Mercure de France.
k) Kalendář: [FLORIAN Josef]: Novoroční. [2] s. GEORGE Stefan: (První týdny po Zjevení Páně). Překladatel z němčiny neuveden. [4] s. - Oba texty na třikrát přeloženém bílém kartonu. Kalendář čili pořad měsíců, dní a svátků na rok MCMXX- XII. [1] s. - Vložený tuhý karton. Červený a černý tisk. [FLORIAN Michael: Kolovrátkáři.] - Linoryt.
l) A. E. [= Annette Engelmannová]: [Dvě Španělky při hádce.] - Kresba.
m) [ENGELMANNOVÁ Annette: Čtoucí hoch a dívka.] - Kresba tuší.
n) [UMUČENÍ SVATÉHO ŠEBESTIÁNA.] - Starý dřevořez od neznámého autora.
o) CHESTERTON G. K.: Duch vánoc. Z angličtiny přeložil Zdeněk Řezníček. 4 s.
p) GUARDINI Romano: Svatá Neviňátka. Z němčiny přeložil F. P. [= František Pastor]. 4 s.
q) PONCHON Raoul: Předmluva; Svatý Vincenc. Patron vinařů; Píseň; Hospody v neděli; Panna ve sklenici; Kometa. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. 8 s. - Šest básní v próze ze sbírky Musa v hospodě (1920).
r) VIDĚNÍ. Zaznamenal Jan Uchytil. 4 s. - Autentický záznam vyprávění v moravském dialektu, jméno vypravěčky neuvedeno. Obsahuje kapitoly tři a čtyři (pokračování z Archů č. 20).
s) DENISE Louis: Albert Samain. Z francouzštiny přeložil František Pastor. 8 s. - Nekrolog.
t) [FLORIAN Josef]: Administrační upozornění. [4] s. na zeleném kuléru.
Obálka: třídílná, béžový papír s černým a červeným (název sborníku) tiskem. Formát obálky zvětšen na 17 x 12 cm. Přední strana koncipována jako dopisnice, tiráž tištěna vertikálně ve sloupci na levé straně. Vnitřní strany uvádějí obsah a vydavatelské texty: Administrační a Prameny. Varianta obálky (číslo vyšlo nadvakrát) je z obyčejného hnědého balicího papíru bez jakéhokoliv textu nebo označení.
pdf-ocr

24. archy jarní léta Páně 1932
Stará Říše, Dobré Dílo 1932. 13 archů, 4 obrázky, 7 příloh. Vytiskl Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) DEML Jakub: (Z dopisu P. Jakuba Demla z Tasova, ze dne 7. února 1932). [2] s. - Úryvek z dopisu upraven jako smuteční oznámení k úmrtí Pavly Kytlicové. Text dopisu svrchu a zespodu černě orámován. PANNA MARIA TASOVSKÁ. - Barevná reprodukce oleje na dřevě ze 17. století (vydala Pavla Kytlicová v Tasově) na křídovém papíře, vloženo do archu.
b) HONNERT Robert: Nesnadná rovnováha čili Nazítří po obrácení. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 23 s., 2 archy. - Náboženská úvaha.
c) [KIERKEGAARD Søren]: Novinářství. Kierkegaard a Korsar. Z dánštiny přeložil L. Ř. [= Ladislav Řezníček], 35 s., 5 archů. - Úvahy o žurnalistice. „Z části prosloveno dne 14. 11. 1836".
d) BLUMENFELD L.: Moiše Nadir. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 7 s. - Monografická stať o židovském prozaikovi z USA.
e) MATTHIESEN Vilém: O ztraceném groši. Beethovenův příběh. Z němčiny přeložil Zdeněk Řezníček. 8 s. - Apokryf.
f) ŠTECHOVÁ Marie: Malomocenství. S. 1-5. - Recenze. GOMEZ DE LA SERNA Ramón: „Ordinoval svému pacientovi-nové rukavice". Ze španělštiny přeložil [Jaroslav Skalický]. S. 6-7. - Ukázka z recenzované knihy Zázračný lékař od R. Goméze de la Serna (1921).
g) [FLORIAN Josef]: Ruměje. Zjara 1932. 12 s.
h) [FLORIAN Josef]: Orientační a naukové lístky. [3] s.
i) [FLORIAN Josef]: Administrační. [4] s.
j) V PRALESE. Lev: „Pryč odtud, jde sem člověk. - Satirická perokresba, podepsáno pseudonymem Baqaho.
k) HORN Josef: [Lodě.] - Kresba tuší.
l) SCHAMONI Albert: [Cvičitel s koňmi.] - Dřevoryt.
m) [ŠTORM Břetislav]: Jindřich Zdík. - Kresba tuší.
n) [FLORIAN Josef]: Prameny. [6] s.
Obálka: dvoudílná, světle zelený papír s černým tiskem, záložka u přední strany obálky. Na přední straně vlevo nahoře vytištěn znak Archů, dole místo vydání. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení (prosba o finanční podporu, aby mohlo být zachráněno skladiště). Varianta obálky bez tisku na přední straně.
pdf-ocr

25. archy k Letnicím roku 1932
Stará Říše, Dobré Dílo 1932. 8 archů, 5 obrázků, 7 příloh. Tiskař neuveden. Formát 16 × 12 cm. Náklad 1000 výtisků. Obsah:
a) JOANNES A SANCTO THOMA: Darové Ducha Svatého. Z francouzštiny přeložil a poznámky doplnil Josef Florian. 19 s.
b) HONNERT Robert: Tělo a duše. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 4 s. - Reflexe.
c) FRÖDING Gustav: Píseň Karině, když dotančila; Píseň Karine z vězení; Poslední píseň krále Erika (převzato z Písní krále Erika); Nad bařinou; Zimní noc (převzato z Nálad a obrazů); Alkibiades; Vidění (převzato z cyklu Z hloubek a dálek). Ze švédštiny přeložil Jaroslav Skalický. 11 s. - Sedm básní.
d) AZORÍN: Flétna, znějící nocí. Ze španělštiny přeložil Zdeněk Šmíd. 4 s. - Lyrická próza.
e) FET A. A.: Romance·, (Šepot. Oddech ostýchavý.); (Když jasnou zoři v nebi uvidím,); U krbu; Horské úžlabí, (Lidé spí, - má drahá, pojďme do stinného sadu:); (Má drahá, jsou bez síly slova - jen polibky jsou všemocné!); Ručka. Z ruštiny přeložil Miloš Matula. 12 s. - Osm básní.
f) SKÁCELÍK František: Tajemství obchodu. 8 s. - Marginálie ke Kursu č. 8.
g) [FLORIAN Josef]: Protokol Durych. 4 s. - Polemické poznámky na okraji interview, které J. Durych poskytl Aloysu Skoumalovi.
h) [FLORIAN Josef]: Ruměje. V létě 1932. 12 s.
i) [FLORIAN Josef]: Orientační lístky. [8] s.
j) SVATÝ VENDELÍN. - Dřevořez od neznámého autora.
k) STRITZKO: [Portrét.] - Linoryt.
l) HORN Josef: [Telč-náměstí s podloubím.] - Kresba tuší.
m) J· F· [= Josef Václav Florian]: [Senoseč.] - Kolorovaný linoryt.
n) HORN Josef: Aizpouti. - Perokresba.
o) [FLORIAN Josef - REYNEK Bohuslav]: Prameny. [5] s.
Obálka: dvoudílná, světle zelený papír s černým tiskem, záložka u přední strany obálky. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení./ pdf-ocr

26. archy na podzim léta Páně 1932
Stará Říše, Dobré Dílo 1932. 13 archů, 7 obrázků, 1 fotografie, 3 přílohy. Tiskař neuveden. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) NORWID Cypryan: Modlitba; Jeseň; Amen. Legenda. Z polštiny přeložil Adolf Gajdoš. 4 s. - Tři básně.
b) QUARDINI Romano: Advent. Z němčiny přeložil Ludvík Vrána. 8 s. - Exegese.
c) DANIEL ROPS: Důvěra v řád v naší době. Z francouzštiny přeložil a upravil J. F. [= Josef Florian], 11 s.- Úvaha.
d) RILKE Rainer Maria: Z listů mnicha. Z němčiny přeložila Jiřina Lindauerová. 4 s. - Básnická próza.
e) SCHNACK Anton: Nijinsky sedí v opeře. Z němčiny přeložila Otílie Pastorová. 4 s. - Životopisná črta.
f) Moudrý Mulla Nasr-eddin. Povídky o Enšpiglu Orientu. Překladatel neuveden. 4 s. - Obsahuje: Rozhodnutí; Největší hlupák; Smrt Mully Nasr-Eddina. Texty z arabského folklóru, pramen neuveden.
g) Tajemství modrého briliantu. Stoletá odyssea drahokamu, který všem svým nositelům přinesl neštěstí. Vybral [Josef Florian]. 4 s. - Zpráva převzata z neuvedeného denního tisku.
h) REYNEK Boh.: Orientační lístky. [4] s.
i) MISTRAL Gabriela: Tři básně. Ze španělštiny přeložil Zdeněk Šmíd. 7 s. - Nokturno; Sloky; Rosa (ze sb. Zoufalství).
j) KONEC ROMÁNU. Autor neuveden. Z polštiny přeložil Josef Florian. 2 s. - Elegická báseň.
k) SKALBERG O.: Šedivec ve stromě. Z němčiny přeložil Egon Hostovský. 4 s. - Povídka.
l) BLOK Alexander: Vojenská pohádka. Z ruštiny přeložila O. P. [= Otilie Pastorová]. 8 s. - Povídka s krátkým úvodem od B. A. Sadovského.
m) LÉKAŘSKÉ KYVADLO. Přeložil a upravil [Josef Florian]. 4 s. „Kompilace o pokusech dr. Abela Martina, jak je popsal dr. Vachet".
n) DYMOV Ossip: Chuť k jídlu a hlad. Z ruštiny přeložila Otilie Pastorová. 2 s. - Satira.
o) [FLORIAN Josef]: Postní konference. 8 s. na zeleném kuléru
p) VIK E: Ruský ostrov zr. 1919. - Perokresba.
q) F. V. [= František Vik]: [Andělé.] - Perokresba.
r) F. V. [= František Vik]: [Panna Maria Vítězná.] - Perokresba.
s) HORN Josef: [Kostel v Jihlavě.] - Perokresba.
t) STRITZKO Otto: Vezelay. - Linoryt vytištěn šedou barvou.
u) Všichni svatí. - Středověký dřevořez od neznámého autora. Duše v očistci. - Středověký dřevořez od neznámého autora. Oba dřevořezy jsou tištěny v jednom aršíku na vnitřních stranách.
Obálka: třídílná, světle zelený papír s tmavomodrým tiskem na přední straně, ostatní strany s černým potiskem. Na přední straně obálky nahoře ve dvou řádcích vytištěn název. U spodního okraje údaj o periodicitě. Na rubu první strany obálky uveden obsah a administrativní oznámení. Zbylou vnitřní plochu obálky zaujímají lístky.
pdf-ocr

27. Archy vánoční léta Páně 1932
Stará Říše, Marta Florianová 1932. 5 archů, 5 obrázků, 5 příloh. Vytiskl Josef Sýkora v Třebíči. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) [FLORIAN Josef]: Pozdrav Vánoční. [3] s. - V některých exemplářích vlastnoručně podepsáno iniciálami J. F. Titulní strana archu prázdná - pravděpodobně, aby sem mohl být nalepen obrázek.
b) Kalendář čili pořad měsíců, dní a svátků na rok MCMXXXIII. - Červený a černý tisk na bílém kartonu.
c) FLORIANOVÁ Marie: [Vánoční obrázek.] - Hlubotisková reprodukce původního akvarelu na křídovém papíře.
d) CHESTERTON G. K.: Kdybych byl kazatelem. Z angličtiny přeložil Jaroslav Skalický. 2 s. - Odpověď v anketě Daily Telegraphu.
e) PÉGUY Charles: O Viktoru Hugovi. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 4 s. - Monografická úvaha.
f) FEDERER Heinrich: Agostino a Roberta. Z němčiny preložil Samuel Verner. 20 s. - Povídka.
g) [VERNER Samuel]: Orientační lístek. [1] s.
h) GIONO Jean: Filemon. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. S. 1-6. - Povídka. FLORIAN Michael: [Prasata.] S. 7. - Linoryt.
i) VOKOLEK Vojmír: Šťastný rybolov. - Kresba tuší.
j) VOKOLEK Vojmír: Matka s dítkem. - Perokresba.
k) FLORIAN Josef Václav: [Srna.] - Linoryt, šedý tisk.
l) ČTYŘI LISTY LITURGICKÉ·.
I. PRUDENTIUS: Quid est, quod arctum circulum sol jam recurrens deserit. S. [1-2]. - „Hymnus starodávné Liturgie od knížete křesťanských básníků Prudentia. Má titul VIII. kal. Januarias." LEV VELIKÝ, papež: Vere dignum et justum est [...]. S. [4]. - Vánoční preface Církve Římské ze Sakramentáře papeže Lva Velikého.
II. Hodie lumen mundi prodiit [...]. S. [1]. - „Z breviáře Mozarabického ze Španěl." Adveniens dominus abstulit omnem caliginem koctis. S. [4]. - „Církev Milánská ve své Liturgii Ambrosiánské." - Z latiny přeložil František Pastor. Oba archy o formátu 15x9 cm. Na lepším hladkém papíře.
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír s červeným tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přední strana obálky červeně orámována, uprostřed znak Archů. Na záložce lístek s obsahem a anoncí na Kurs o škole 32.
pdf-ocr

1933

28. archy k Hromnicím léta Páně 1933
Stará Říše, Marta Florianová 1933. 11 archů, 8 obrázků, 14 příloh. Vytiskl Josef Sýkora v Třebíči. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
[a) BARBEY D'AUREVILLY Jules: Misky váhy. Z francouzštiny přeložil Jan Franz. 15 s. - Studie o Ernestu Hellovi.
b) MACAULAY Thomas Babington: Essay o Rankeově Historii papežů. Z angličtiny přeložil a poznámkami pod čarou opatřil Avo Burtov [= Jarmila Votrubová-Koutecká]. 12 s. - Připojena komentující poznámka od [Josefa Floriana].
c) GUARDINI Romano: Dvě promluvy k oddavkám. Z němčiny přeložil František Pastor. 8 s.
d) SCHNACK Anton: Dva dobrodruzi. Z němčiny přeložil Samuel Verner. 7 s. - Povídky: Král Madagaskaru; Gommi Queto.
e) BOSSUET: Čas. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 4 s. - Exegese.
f) LEBRAU Jean: Obrázek; Stará zahrada; Venkovské ráno; Podzim; Práh. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 4 s. - Pět básní.
g) HUGO Victor: Jan z Pathmu. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 4 s. - Monografická úvaha.
h) WALTZ Henriette: Pohřeb v Dauphiné. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 4 s. - Báseň.
i) Kasuistika. Sestavil a z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. S. 1- 7. - Některá hesla převzata z Lalandova filosofického slovníku aj. [FLORIAN Josef]: Poznámka k Blondelovi a Brunschwicgovi. S. 7.
j) VOKOLEK Vojmír: [Cesta do Egypta.] - Perokresba.
k) STRITZKO Otto: Vezelay. - Linoryt. Motiv z výzdoby katedrály ve Vezelay.
l) STRITZKO Otto: [Motiv z výzdoby katedrály ve Vezelay.] - Dřevoryt.
m) HORN J.: Telč. - Kresba tuší.
n) J. H. [= Josef Horn]: Jihlava. - Kresba tuší.
o) HORN J.: Kutná Hora. - Kresba tuší.
p) LAWRENCE T. E.: Bouře nad Asií. Vzpoura na poušti. Orbis. Z deváté kapitoly: Hody u kmenů. Z angličtiny přeložili Hana a Aloys Skoumalovi. S. [1-3]. - Úryvek z knihy. [FLORIAN Josef]: (Nejsou, pravda). S. [4], - Krátký doslov. FEJSÁL, KRÁL IRÁKU. - Hlubotisková reprodukce olejomalby. T.E. LAWRENCE. - Hlubotisková reprodukce kresby uhlem. - Portréty jsou na vnitřních stranách dvoulistu křídového papíru, který je vložen do archu.
q) [FLORIAN Josef]: Administrační. K Hromnicím 1. P. 1933. 16 s. na zeleném kuléru.
r) [FLORIAN Josef]: Orientace, kasusy. [10] s.
s) FLORIAN Josef - REYNEK Bohuslav: Prameny. [8] s.
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír s červeným tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přední strana obálky červeně orámována, uprostřed znak Archů. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

29. Archy k Velikonocím 1. Páně 1933
Stará Říše, Marta Florianová 1933. 11 archů, 7 obrázků, 5 příloh. Vytiskl Josef Sýkora v Třebíči. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) CINEK F.: Velikonoce - výročí našeho křestního znovuzrození. Glosa liturgická. 12 s.
b) PEA Enrico: Ave Maria. Překladatel z italštiny neuveden. 2 s. - Báseň.
c) SURCOUFOVÁ Marie, baronka: Zjevení na svaté hoře Eskioga, kde všichni vidí Svatou Pannu. Z francouzštiny „vypsal" J. F. [= Josef Florian]. 15 s. - Převzato z měsíčníku L'Intransigeant, únor 1933.
d) GALUSZKA Józef Aleks.: Předjaří. Z polštiny přeložil Adolf Gajdoš. S. 1. - Báseň. RUSINEK Michal: U Božího hrobu·, Bílá sobota. Z polštiny přeložil Adolf Gajdoš. S. 2-4. - Básně. KRUSZEWSKA Felicja: Sv. Jana ve Westminsterské kathedrále. Z polštiny přeložil Adolf Gajdoš. S. 4. - Báseň.
e) BÉRAUD Henri: „Saul"od Andrea Gida. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. 4 s. - Relativně kladná kritika divadelní hry.
f) HOFMANNSTHAL Hugo von: Gotthold Ephraim Lessing. 1729-1929. Z němčiny přeložil František Pekárek. 7 s. - Studie.
g) HEIDENSTAM Verner von: Smrt Kateřiny Jagajlovny. Ze švédštiny přeložil Jaroslav Skalický. 7 s. - Historická povídka.
h) BOYER Jacques: Menuet albatrosů a sarabandy červů při měsíčním svitu. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. 3 s. - Populárně přírodovědecký článek.
i) HERCOG Ferenc: O páté hodině. Z maďarštiny přeložil O. S. Vetti [= Alois Koudelka]. 7 s. - Povídka.
j) POSEL PÁNA BOHA. Z němčiny přeložila Otilie Pastorová. 4 s. - Črta, převzata patrně z dobového tisku, autor neuveden.
k) AMBROŽ, svatý: Honorabile conjugium sed honorabilior Integritas[...]. Z latiny přeložil [Ludvík Vrána] nebo [Josef Florian]. 4 s. - Z Libri de viduis.
l) [FLORIAN Josef]: Administrační. Z jara 1933. 8 s. na zeleném kuléru.
m) [FLORIAN Josef]: Orientační lístek. [6] s.
n) [FLORIAN Josef]: Prameny. [4] s.
o) VIK František: [Portrét řeholnice.] - Perokresba, s nápisem „Hostivice 1932".
p) VIK F.: Sospel. - Perokresba.
q) F. V. [= František Vik]: [Madona s Ježíškem].- Perokresba.
r) VOKOLEK [Vojmír]: [Spáči a kůň.] - Perokresba.
s) HORN Josef: [Městská scenérie.] - Perokresba.
t) Der Mensche lebet nit alleine inde Brotte. - Středověký dřevoryt od neznámého autora. Název je součástí obrázku s výjevy Krista pokoušeného ďáblem.
u) FLORIAN Methoděj: [Truhlář při práci.] - Linoryt.
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír s červeným tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přední strana červeně orámována, uprostřed znak Archů. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

1934

30. archy k Letnicím l. Páně 1933
Stará Říše, Marta Florianová 1933. 11 archů, 7 obrázků, 3 přílohy. Vytiskl Josef Sýkora v Třebíči. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) BLONDEL Maurice: Methoda Prozřetelnosti čili problém katolické filosofie, viděný jedním theologem-filosofem. Z francouzštiny přeložil a poznámkami (s. 38-40) opatřil Josef Florian. 40 s., 3 archy. - Monografická studie o kardinálu Deschampsovi.
b) MERCIER Louis: Starší děvčata v květech. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian], 4 s. - Črta.
c) [DUNCANOVÁ Isadora]: Tanec budoucnosti. Upraveno a zkráceno Hellen [= ?]. Přeložil Ladislav Ryšavý. S. 1-4. - Zkrácená verze článku I. Duncanové převzata z řecké revue Lanathéenaia. [FLORIAN Josef]: (Tak učí přirozená řádná pohanka). S. 4. - Komentář k článku I. Duncanové.
d) GIRIAT Pierre: G.-M. Witkowski. Z francouzštiny přeložil Otakar Karel Skalický. 4 s., 2 archy. - Krátká studie o francouzském hudebním skladateli.
e) HELLER Frank: Záhadné zmizení Giulia Balbia. Z francouzštiny přeložil Oskar Reindl. 24 s. - Kriminální povídka s politickým pozadím.
f) z FRITZLARU Heřman: Den svatého Jana Křtitele. Ze staré němčiny přeložil [Ludvík Vrána], 8 s. - Úvaha.
g) RILKE R. M.: Hudba; Na pokraji noci; Lidé za noci; Stesk. Z němčiny přeložil [Samuel Verner]. 4 s. - Čtyři básně.
h) AMBROŽ, svatý: Qua reverentia virginitatis locutus est sanctus apostolus: de virginibus præceptum. Z latiny přeložil [Ludvík Vrána] nebo [Josef Florian], [2] s. - Úryvek z Epiest. LXXXII (al. 63) ad Vercellensem Ecclesiam, n. 35. Tištěno po délce strany.
i) VIK E: [Bojovník s vousem.] - Perokresba.
j) F. V. [= František Vik]: [Portrét ženy s rukavičkou.] - Perokresba.
k) [HORN Josef: Karlův most.] - Kresba tuší.
l) ENGELMANNOVÁ Annette: [Kůzlata.] - Perokresba.
m) MUSATOV Grigorij: [Ženav lóži·] - Lept.
n) [Vesnička v údolí] - Linoryt. Autorem některé z dětí Josefa Floriana.
o) FLORIAN Gabriel: [Kvetoucí kaštany. - Linoryt, v některých exemplářích kolorovaný.
p) [FLORIAN Josef]: Prameny. [3] s.
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír s červeným tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přední strana červeně orámována, uprostřed znak Archů. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

31. archy v lednu l. Páně 1934
Stará Říše, Marta Florianová 1934. 15 archů, 5 obrázků, 16 příloh, tisk J. Sýkora v Třebíči, V. Vokolek v Pardubicích a V. Horák v Prostějově. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) Kalendář čili pořad měsíců, dní a svátků na rok MCMXXXIV. [1] s. - Bílý karton s červeným a černým tiskem. b) PFLEGER Karel: Přání novoroční; Okouzlení. Z němčiny přeložil František Odvalil. 7 s. - Úvahy.
c) REYNEK Bohuslav: Advent. S. 1-3. - Báseň.\ M. G. [= ?]: Ořechy. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. S. 5-6. - Báseň z módního listu Madame, 1930. REYNEK Bohuslav: Poznámka překladatele. S. 7-8. - B. Reynek vysvětluje, proč báseň a vybral a přeložil.
d) VJAZEMSKÁ Věra Fedorovna: Puškinova smrt. Z ruštiny přeložil Stanislav Minařík. 16 s. - Dosud neznámý dopis od kněžny Vjazemské, která byla přítomna Puškinově smrti; převzato z časopisu Novyj Mir.
e) MERCIER Louis: Stodola; Její majestát kád'; Staré vzpomínky a staré písně. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 7 s. - Vzpomínkové črty.
f) DUDON P.: Jaime Balmes. 1810-1848. Z francouzštiny přeložil a upravil J. F. [= Josef Florian]. 23 s. - Studie. Připojeny autorské Poznámky.
g) JOUSSE: Styl orální. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian] a [Josef Vašica], S. 93-108. - Pokračování z Archů č. 23, s. 562.
h) BERNARDÍN SIENSKÝ, svatý: XVIII. - O zvěstování slavné Panny Marie. Z latiny přeložil [Ludvík Vrána]. 4 s. - Kázání XVIII.
i) J. F. [= Josef Florian]: Farář a dogmata. 8 s. - Polemické zamyšlení nad úvahou Občanské povinnosti farářovy od Alphonse de Lamartina.
j) BALMES Jayme: Umění jak dojíti pravdy. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. S. 1-23. - Úvod z knihy od španělského teologa (1845).
k) BARATYNSKIJ J. A.: Píseň·, (Kde sladký šepot); (Nechci tě temnou předváděti); (Jak mnoho za málo jsi dní); (O jaro, jaro! vzduch jak čist); Modlitba. Z ruštiny přeložil [Miloš Matula]. S. 1-11. - Šest básní. [MATULA Miloš]: Z dopisu překladatelova. S. 12. - Úryvek z dopisu od M. Matuly obsahující biografické údaje o básníkovi.
l) [FLORIAN Josef]: Orientační lístky. [13] s.
m) FLORIAN Josef: Prameny. [7] s.
n) F. V. [= František Vik]: [Madona.] - Kolorovaná kresba.
o) VIK F.: Břehy ruského ostrova. - Perokresba.
p) F. V. [= František Vik]: Berounka. - Perokresba.
q) [HORN Josef: Městská scenérie.] - Kresba tuší.
r) [BŘÍZA.] - Kolorovaný linoryt. Autorem patrně některé z dětí J. Floriana.
s) [FLORIAN Josef]: K administraci Archů. [2] s. na žlutém kuléru.
t) VINCENC LERINSKÝ, svatý: Sæpe magno studio et summa attentione. Z latiny přeložil [Ludvík Vrána], 11 s.- Výňatky z knihy Commonitorium adversus prophanas omnium hæreseon novitates. Neuvedeno v obsahu.
Obálka: dvoudílná, bílá s červeným tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přední strana červeně orámována, uprostřed znak Archů. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

1936

32. archy v lednu léta Páně 1936 Ročník 1936, sbírka I. Praha, Marie Štechová 1936. 16 archů, 4 obrázky, 23 příloh. Vytiskl Václav Horák v Prostějově. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah: a) Kalendář čili pořad měsíců, dní a svátků na rok 1936. [1] s. - Bílý karton s červeným a černým tiskem.] b) BÉRULLE Pierre de: O výbornosti a podivnosti svatého tajemství Vtělení. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 19 s.] c) VERNER Samuel: Dary královské. [2] s. - Báseň.] d) [RUYSBROECK Jan van]: Čtvero podobenství Jana z Ruisbroecka. Z „vlámštiny" přeložil L. V. [= Ludvík Vrána]. 4 s. - Obsahuje: O mravenci; O vodě a ohni; O slunci a o zemi; O včele.] e) [HLBINA P. G.]: Z básní P. G. Hlbinu. 8 s. - Obsahuje sedm básní: Fiat lux; Pád anjelov; Stvorenie Evy; Pokušenie; Hakeldama; Tri piesne o višňovskej panne Marii; Duša noci. f) PFLEGER Karel: Očekávání·, Věčná touha·, Svatá půlnoc. Z němčiny přeložil František Odvalil. 15 s. - Úvahy. g) POUGEOIS A.: NáboženskédejinyAbesínie. Z francouzštiny do slovenštiny přeložil M. J. M. [= M. J. Milo]. 19 s. - Historická studie; úvahy o neplodnosti civilizačních forem, uvedeny konkrétní příklady. h) BALMES Jaime: [Uměníjak dojiti pravdy], Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. S. 25-40, 2 archy. - Pokračování z Archů č. 31, s. 579.] i) ŠTECHOVÁ Marie: Nitra. 8 s. - Místopisná úvaha. j) M. Š. [= Marie Štechová]: Dobaalidé. 4 s. - Viz 3. díl, s. 779. k) M. Š. [= Marie Štechová]: Kliž. [2] s. - Pojednání o torzu románského kostela v Klíží. Psáno slovensky. l) ŠTECHOVÁ Maria: Od únavy ztudíkjednote duchov. 8 s. - Programová úvaha. Psáno slovensky. m) CONSTANTIN-WEYER M.: Velebnost Vézelaye. Z francouzštiny přeložil František Pastor. S. 1-6. - Popis chrámu ve Vézelay. [STRITZKO Otto]: Motiv ze skulptur ve Vézelaye. - Dřevoryt, hnědý tisk. S. 7. n) ZWEIG Stefan: Chvála knihy. Překladatel z němčiny neuveden. 2 s. o) [FLORIAN Josef]: Papežský legát, papežský ceremoinář, jezuita s lilií, liturgie a lid, r. 1935. na Velehradě. 3 s. - Komentář k článku o porušování liturgických předpisů při slavnostech na Velehradě, převzatému z neuvedeného denního tisku. p) J. F. [= Josef Florian]: Spisování bezděčné. 8 s. q) NAUKOVÉ LÍSTKY. [15] s. r) ORIENTAČNÍ LÍSTKY. [26] s. s) [FLORIAN Josef]: Prameny. [2] s. t) J. F. - M. Š. [= Josef Florian - Marie Štechová]: Administrační. [1] s. na světle žlutém kuléru. u) J. F. [= Josef Florian]: Prohlášení. [2] s. na tmavě žlutém kuléru. v) LITURGICKÉ LÍSTKY. I. AUGUSTIN, svatý: Modo, fratres caríssimi, cum divína léctio... 4 s. - Homilie. II. LEV II., papež: Salvátor noster, dilectíssimi, hódie... 4 s. - Řeč svátého papeže Lva. III. LEV II., papež: Gaudéte in Domino, dilectíssimi, íterum dico gaudéte... 4 s. - Řeč svatého papeže Lva. IV. GLÓRIA in excélsis Deo et in terra pax homínibus bona evoluntátis. [2] s. - Z Misálu Římského: Ordo Missae; po Kyrie. Text dvojjazyčný, latinský a český (Sláva na výsostech Bohu...) - Z latiny přeložil Ludvík Vrána. Jednotný formát aršíků (15 x 9cm). Na tužším hladkém papíře. x) VIK František: [Panna nad rakví.] - Perokresba. Signováno: Hostivice 1932. y) [FLORIANOVÁ Marie: Svatý Václav.] - Hlubotisková barevná reprodukce oleje. z) [ŠTORM Břetislav: Johanna de Arc.] - Perokresba. Obálka: dvoudílná, šedý papír s červeným tiskem, záložka u zadní strany. U horního okraje vytištěno červeně v jednom řádku: „32. archy - ročník 1936 - sbírka L"; u spodního okraje: „administrace (expedice): Stará Říše, Morava". Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále vydavatelské oznámení.
pdf-ocr

33. archy v dubnu léta Páně 1936
Ročník 1936, sbírka II., Praha, Marie Štechová 1936. 13 archů, 3 obrázky, 9 příloh. Vytiskl Václav Horák v Prostějově. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) FRANTIŠEK SALESKÝ, svatý: Pojednáme o láske Božej. Z francouzštiny do slovenštiny přeložil M. J. Milo. 8 s.
b) [BERNARD DE CLAIRVAUX, svatý]: Listy svatého Bernarda, opata, na ochranu Židů. Z latiny přeložil [Ludvík Vrána]. 4 s. - List 363.
c) P. C. [= Paul Claudel]: Hledisko Pontského Piláta. Z francouzštiny přeložil Karel Doskočil. 16 s. - Apokryfická úvaha.
d) UNAMUNO Miguel de: Z knihy „Velazquezův Kristus". Ze španělštiny přeložil Jaroslav Skalický. 8 s. - Básně: Ecce Homo; Mír v boji; Svítání; Lilie; Eucharistie; Žebřík.
e) SOREL Albert: Kouzlo Velkého Pátku. Z francouzštiny přeložil L. V. [= Ludvík Vrána]. 7 s. - Reflexivní próza. f) DANVILLE Gaston: Naše tělo nesmrtelné. Z francouzštiny přeložil J. S. [= Jaroslav Skalický]. 24 s. - Populárně vědecká práce o pokusech prof. Bechmetěva s anabiózou u zvířat.
g) PÁNEK Oldřich: V rouchu služebném. 7 s. - Filosofická úvaha.
h) [BALMES Jaime: Umění jak dojíti pravdy.] Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. S. 41-48. - Kapitola O jsoucnu: poznání nabyté přímým svědectvím smyslů. Pokračování z č. 32.
i) PFLEGER Karl: Ty, má země. Z němčiny přeložil [František Odvalil]. 12 s. - Esej.
j) ŠTECHOVÁ Marie: Pohledy ze Zlatých Moravců. 8 s. - Úvaha o vztahu Čechů a Slováků.
k) M. Š. [= Marie Štechová]: Stavba. O duchovných dištinkciách. S. 1-3. - Úvaha. Psáno slovensky.\ TOMÁŠ KEMPENSKÝ: Sústredni sa na seba samého. Z latiny do slovenštiny přeložil pravděpodobně M. J. Milo. S. 3-4. - Úryvek z Následování Krista II., 5.
l) M. Š. [= Marie Štechová]: Je to chůze po tom světě. 4 s.
m) J- F- [= Josef Florian]: Protokol Durych. 8 s. - Polemika s posledními veřejnými vystoupeními J. Durycha a jejich věcná korekce.
n) NAUKOVÉ KONKORDAČNÍ LÍSTKY. [12] s.
o) LITURGICKÉ LÍSTKY:
I. AURORA COELUM PURPURAT. [2] s. - Hymnus z Breviáre Romanorum.
II. AD REGIAS AGNI DAPES... [2] s. - Hymna z Breviáře Romanorum.
III. REX SEMPITERNE CAELITUM... [2] s. - Z Breviáře Dominica ad Matutinum, temp. Paschali, pars Verna.
IV. JESU CORONA VIRGINUM. [1] s. - Z dominikánského breviáře.\ - Z latiny přeložil Jan Dokulil. Jednotný formát archů (15 × 9 cm). Na tužším hladkém papíře.
p) ŠTECHOVÁ Marie: Orientační lístek. 4 s.
q) FLORIANOVÁ Marie: [Motiv z Krížové cesty.] - Barevná hlubotisková reprodukce oleje na křídovém papíře.
r) [FLORIANOVÁ Marie]: Já jsem pastýř dobrý. - Dřevoryt.
s) [FLORIANOVÁ Marie: Kristus s Maří Magdalenou.] - Dřevoryt.
Obálka: dvoudílná, šedý papír s červeným tiskem, záložka u zadní strany obálky. U horního okraje v jednom řádku červeně vytištěno: „33. archy - ročník 1936 - sbírka II."; u spodního okraje: „administrace (expedice): Stará Říše, Morava". Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

34. archy v září léta Páně 1936
Ročník 1936, sbírka III., Praha, Marie Štechová 1936. 14 archů, 2 obrázky, 3 přílohy. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí a Václav Horák v Prostějově. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) ALÈS Adhémar d': Křídla duše. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. S. 1-18. - Exegese. Autorské poznámky pod čarou. [FLORIAN Josef]: Redakční poznámky konkordanční. S. 19-20.
b) DELACOUR Albert: Církev zítřka. Z francouzštiny přeložil J. F. [=Josef Florian]. 20 s. - Přetisk textu ze Studia č. 7.
c) MARC Alexandr: K novému řádu. Překladatel z francouzštiny neuveden. 4 s. - Zamyšlení nad směřováním vývoje moderní civilizace.
d) BLOK Aleksander: Z novin; Na roztálém místečku zjara; Sup; Neznámá; (V bílé noci měsíc jasný); (Byť svítí měsíc - noc je, tma.); Rusko. Z ruštiny přeložili Jaroslav Vyplel a Miloš Matula. 8 s. - Sedm básní.
e) [DILONG Rudolf]: Z básní R. Dilonga. [4] s. - Obsahuje: Keď ešte veril; Spomienka na otca; Oči Adrianny; Chorý čas.
f) SEBEVRAŽDA. Úryvky, citáty a myšlenky různých autorů vybral a komentoval [Josef Florian]. 24 s., 2 archy. - Mj. Pythagoras, Sokrates, Platon, Cicero, Stoikové, Epikurejci, J.-J. Rousseau, Friedrich Schiller, Immauel Kant, Delisle, Hartmann, Bahnsen, sv. Augustin, sv. Alžběta Šenavská, Mór Jókai, P. P. Estrate, Gilbert Keith Chesterton, Gómez de la Serna.
g) TIUTCEV Fedor Ivanovic: Noční hlasy; (Jak svírá moře země okrsek,); (Nad chlumy plynou viničními); Jitro v horách; (Bělal se východ... Plul náš člun,); (V nebi tají oblaka); Labuť·, Poledne. Z ruštiny přeložil Miloš Matula. [4] s. - Osm básní.
h) ŠTECHOVÁ Marie: Maceška volných myslitelů, upálení mistra Jana Husa a hromniční svíčka. 7 s. - Esejistická úvaha nad plakátem Kongresu volné myšlenky, který pisatelka zahlédla v Praze.
i) HEINRICH Gregor: Křesťanská literatura. Z nemčiny přeložila Otílie Pastorová. 7 s. - Úvaha o nové křesťanské literatuře.
j) [BALMES Jaime: Umění jak dojíti pravdy.] Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. S. 49-56. - Pokračování z Archů č. 33.
k) PINTHUS Kurt: Oglosse, aforismu, anekdotě. Z němčiny přeložila M. Š. [= Marie Štechová]. 4 s. - O potřebě stručnosti u moderního člověka.
l) [FLORIAN Josef]: Všehochuť. Kolem Letnic r. 1936. 12 s.
m) ŠTECHOVÁ Marie: Tri slovenské filmy: Zem spieva. Jánošík. Štefánik. S. [1-2]. - Kritika. Psáno slovensky. M. Š. [= Marie Štechová]: Prečo nie Slováci? S. [2-3]. - O filmu z celostátního katolického sjezdu 1936. Psáno slovensky.
n) VOKOLEK Vojmír: [Madona s Ježíškem.] - Kolorovaný dřevoryt.
o) FLORIANOVÁ Marie: [Sklizeň brambor.] - Kolorovaný linoryt.
p) FLORIAN Josef: [Prameny.] [4] s. - V obsahu mylně označeno jako Orientační lístky.
q) [FLORIAN Josef]: Výzva k trpělivosti a důvěře. [2] s. na zeleném kuléru.
Obálka: dvoudílná, šedý papír s červeným tiskem, záložka u zadní strany obálky. U horního okraje v jednom řádku červeně vytištěno: „34. archy - ročník 1936 - sbírka III."; u spodního okraje: „administrace (expedice): Stará Říše, Morava". Na záložce lístek s obsahem a tiráž a dále administrační oznámení.
pdf-ocr

35. archy v listopadu léta Páně 1936
Ročník 1936, sbírka IV., Praha, Marie Štechová 1936. 13 archů, 2 obrázky, 8 příloh. Vytiskl Václav Horák v Prostějově, Jan Mucha a Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích. Formát 16 × 12 cm. 1000 výtisků. Obsah:
a) JAN Z KŘÍŽE, svatý: Stoupání k dokonalosti. Výňatky a citáty z různých jeho děl vybrala a ze španělštiny přeložila M. Š. [= Marie Štechová]. 4 s.
b) AUGUSTIN, svatý: Amant omnes beatitudinem... Z latiny přeložil [Ludvík Vrána]. 6 s. - Úryvek z Kanisiova Velkého Katechismu, vydaného 1834.
c) ISIDOR, svatý: Non omnia tempora congruunt doctrinae... Z latiny přeložil [Ludvík Vrána]. 6 s. - Úryvek z Kanisiova Velkého Katechismu, vydaného 1834.
d) IVANOV V: Pohřeb. Z ruštiny přeložil A. Kurz. S. 1. - Báseň. IVANOV V: Selský hřbitov. Z ruštiny přeložil Jaroslav Vyplel. S. 2. - Báseň.\ MINSKIJ N. M.: Serenáda. Z ruštiny přeložil Jaroslav Vyplel. S 3. - Báseň.
MINSKIJ N. M.: (Vzhůru mrtvé listy) Z ruštiny přeložila M. H.-B. [= Marie Helmuthová-Braunerová]. S. 4. - Báseň.
e) NOVALIS: Umenie. Z němčiny do slovenštiny přeložil M. J. Milo a J. Podhorný. 11 s.- Myšlenky.
f) RILKE Rainer Maria: Podzimní den; Pont du Carrousel; Konec podzimu; Vzpomínka. Překladatel z němčiny neuveden. 4 s. - Čtyři básně.
g) CHOVIN Viktor: „Rozanov před smrtí." Z ruštiny přeložil Zd. R. [= Zdeněk Řezníček]. 7 s.
h) ROZANOV V: Gogol. Z ruštiny přeložil Jaroslav Skalický. 11 s. - Druhá kapitola z Legendy o velikém inkvisitorovi.
i) VYSKOČIL Albert: Několik poznámek ke theorii nového umění. S. 1-19. [FLORIAN Josef]: Poznámka. S. 20. - Komentář k článku A. Vyskočila.
j) CASTLE Marian L: Sebevražda není nikdy ospravedlněna. Z angličtiny přeložil Jan Zahradníček. 8 s. - Esej.
k) POZDRAV PODZIMU! Autor a překladatel [z francouzštiny] neuveden. 7 s. - Lyrická próza.
l) [BALMES Jaime: Umění jak dojíti pravdy.] Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. S. 57-64. - Pokračování z č. 34.
m) M. Š. [= Marie Štechová]: Calvin. Kardinál a reformátor. 12 s. - Vybráno z různých pramenů, jako polemika s J. L. Hromádkou, autorem předmluvy ke stejnojmenné knize.
n) NAUKOVÝ LÍSTEK. [2] s.
o) FLORIAN Josef: Prameny. [6] s.
p) [STARÁ ŘÍŠE.] - Linoryt. Autorem patrně některé z dětí J. Floriana.
q) [Katafalk s uhasínajícími svícemi] - Soudobá perokresba, autorem patrně Otto Coester.
r) M. Š. [= Marie Štechová]: Z administrace. [1] s. - Zelený kulér 9 x 15 cm.
Obálka: dvoudílná, našedlý papír s modrým tiskem, záložka u zadní strany obálky. U horního okraje v jednom řádku modře vytištěno: „35. archy - ročník 1936 - sbírka IV."; u spodního okraje: „administrace (expedice): Stará Říše, Morava". Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

1937

36. archy v únoru léta Páně 1937
Ročník 1937, sbírka I., Praha, Vilém Opatrný 1937. 13 archů, 2 obrázky, 4 přílohy. Vytiskl Václav Horák v Prostějově a Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) Kalendář čili pořad měsíců, dní a svátků na rok MCMXXXVII. [1] s. - Černý a červený tisk na bílém kartonu.
b) NĚMEC Frant.: Duchovní profil Panny Marie. 4 s.
c) VOGELWEIDE Walther von der: Kdysi a nyní. Z němčiny přeložil Karel Doskočil. S. 1-3. - Poezie. SHEID N.: Walther von der Vogelweide. Z němčiny přeložil [Karel Doskočil]. S. 4-7. - Monografická studie.
d) SCHRÖDER Rudolf Alexander: Modré stíny; Po všechny dny; Jako bys nikdy nespatřil světa. Z němčiny přeložil patrně Vilém Opatrný. 4 s. - Tři básně ze sbírky Mitte des Lebens (1930).
e) DUHAMEL Georges: Biologie kapitálu. Z francouzštiny přeložil J. M. [= ?]. 4 s. - Časová úvaha.
f) [BALMES Jaime: Umění jak dojíti pravdy.] Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. S. 65-72. - Pokračování z Archů č. 35.
g) ROZANOV V. V.: Spadalé listí. Z ruštiny přeložil Jaroslav Skalický. 103 + [2] s., 8 archů. - S předmluvou Rozanov od B. de Schloezera (přeložil J. F. [= Josef Florian]) na 39 stranách. Podstatná část knihy edičně koncipována jako „Příloha Archů na r. 1937". O úpravě viz knihy mimo edice.
h) [FLORIAN Josef]: Orientační lístek. [2] s. i) [FLORIAN Josef]: Prameny. [2] s.
j) [ČEJKA.] - Linoryt. Autorem někdo z rodiny Florianovy.
k) [FLORIAN Michael: Náves v Hladově s rybníkem.] - Linoryt.
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír s červeným tiskem, záložka u zadní strany obálky. U horního okraje v jednom řádku červeně vytištěno: „36. archy - ročníku 1937. sbírka L"; u spodního okraje: „administrace (expedice): Stará Říše, Morava". Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr,
únor - příloha V. V. Rozanov - pdf-ocr

37. archy v květnu léta Páně 1937
Ročník 1937, sbírka II., Praha, Vilém Opatrný 1937. 7 archů, 2 obrázky, 3 přílohy. Vytiskl Václav Horák v Prostějově, Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích a Jan Mucha ve Velkém Meziříčí. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) PFLEGER Karel: Chrám svatodušní přírody, Eucharistický člověk. Z němčiny přeložil František Odvalil. 16 s. - Úvahy.
b) SOLOVJEV V.: Těm, kdož odešli; Sen v bdění. S. 1-2. SOLOGUB Fedor: (Prosebná ses vznesla, vonná); (Otevři dveře své). S. 3-4. BUNIN Ivan: Točna; Smrt. S. 5-6. CHODASĚVIČ Vladislav: (Když po prvé zas obrysy ty dumné). S. 7. - Překladatel neuveden.
c) [BALMES Jaime: Umění jak dojíti pravdy.] Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. S. 73-80. - Pokračování z Archů č. 36.
d) ROZANOV V. V.: Osamocení. Z ruštiny přeložil Zdeněk Řezníček. 36 s., 2 archy. - K textu připojen Přídavek orientační, tj. vysvětlivky.
e) UEXKÜLL I. von: Úvod ke knize Umwelt und Innenwelt der Tiere (Okolní a vnitřní svět zvířat). Z němčiny přeložil Jaroslav Skalický. 15 s. - Polemika s pojmem „vědecká pravda".
f) [FLORIAN Josef]: K administraci Studia. 12 s. - V obsahu uvedeno jako Administrační zadina.
g) [FLORIAN Josef]: Prameny. [2] s.
h) [FLORIAN Michael: Motiv z Hladova.] - Linoryt.
i) [Nanebevstoupení.] - Dřevoryt. Autorem patrně Jiří Šindler.
j) [FLORIAN Josef]: (Dlouhá léta již vydáváme) [1] s. na zeleném kuléru. - V textu malý linoryt zobrazující havrana, autorem patrně Michael Florian. Upomínka pro odběratele.
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír s modrým tiskem, záložka u zadní strany obálky. U horního okraje v jednom řádku modře vytištěno: „37. archy - ročníku 1937. sbírka II."; u spodního okraje: „administrace (expedice): Stará Říše, Morava". Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

38. Archy v září léta Páně 1937
Ročník 1937, sbírka III., Praha, Vilém Opatrný 1937. 9 archů, 3 obrázky, 4 přílohy. Vytiskl Václav Horák v Prostějově a Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích. Formát 16 x 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) TANNER Matěj: O vznešenosti mešní oběti. Z latiny přeložil Josef Vašica. 7 s. - Úryvek ze spisu Cruentum Christi sacrificium, in uncruento Missae sacrificio explicatum, vydaném v Praze 1710. Připojena biografická poznámka o autorovi, převzatá z Časopisu českého musea, 1883 a 1885, II.
b) [EKHART, Mistr]: Hostina mistra Eckharta; O moci pokory; Jak se stává muž mužem; O činném životě; Středisko jednání; Výška a hloubka; Pokoj dává svobodu veškerému pohybu; Celý svět je ve mně,jsem-li blažen. Z němčiny přeložila M. Š. [= Marie Štechová]. 11 s. - Úryvek z knihy Meister Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate (1927).
c) LAVELLE Louis: Genese myšlenky. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian], 12 s. - Recenze Blondelovy knihy La Pensée (1934).
d) CAROSSA Hans: Prabába. Z němčiny přeložil J. H. [= ?]. 3 s. - Báseň.
e) MELL Max: Malířská legenda. Z němčiny přeložila Otilie Pastorová, 11 s.- Povídka.
f) LACRETELLE Jacques de: Předmluva k románu „Sam" od Mary Webbové. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian], 12 s.
g) BALMES Jaime: Umění jak dojíti pravdy. Z francouzštiny přeložil Josef Florian. S. 81-88. - Pokračování z Archů č. 37.
h) REYNEK Bohuslav: Poznámky o knize Bremondově„Prière et Poesie"'. 4 s. - Kritický odsudek.
i) [FLORIAN Josef]: Administrační zadina. 16 s.
j) [FLORIAN Josef - REYNEK Bohuslav]: Prameny. [4] s.
k) [ŠINDLER Jiří: Svatý František a svatá Klára.] - Linoryt.
l) FLORIANOVÁ Marie: [Oráč.] - Linoryt
m) [SVATÝ VÁCLAV.] - Středověký dřevořez od neznámého autora.
n) NAUKOVÝ LÍSTEK. [2] s.
o) ZÁDUŠNÍ LIST. [1] s. - Oznámení o peněžitém daru od Josefa Vašici na Dobré Dílo na paměť jeho zesnulého přítele Antonína Breitenbachera, arcibiskupského archiváře v Kroměříži.
Obálka: dvoudílná, světle zelený papír s tmavomodrým tiskem, záložka u zadní strany obálky. U horního okraje v jednom řádku modře vytištěno: „38. archy - ročník 1937 - sbírka III."; u spodního okraje: „administrace (expedice): Stará Říše, Morava". Na záložce lístek s obsahem a tiráží. Záložka je rozšířena o Upozornění vytištěné po její délce (upomínka pro dlužníky, kteří nezaplatili za minulá čísla Archů).
pdf-ocr

39. Archy v prosinci l. Páně 1937
Ročník 1937, sbírka IV., Praha, Vilém Opatrný 1937. 11 archů, 1 obrázek, 7 příloh. Vytiskl Václav Horák v Prostějově, V. Vokolek v Pardubicích, Jan Mucha ve Velkém Meziříčí a Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) Quem terra, pontus, sidera. Z latiny přeložil Jan Dokulil. [1] s. - Církevní chorál.
b) RILKE Rainer Maria: Dvě básně k šedesátým narozeninám Hanse Thomy (Měsíčná noc; Rytíř); Dívčí zádumčivost; Poslední. Překladatel z němčiny neuveden. 4 s. - čtyři básně.
c) SCHRÖDER R. A.: Vánoce; Jen stín; Přesvatá tváři; Modlitba; Dobrou noc; Ve stínu. Z němčiny přeložil patrně Vilém Opatrný. 4 s. - Šest básní.
d) ABRAHAM A SANCTA CLARA: Jidáš Iškariotský neuměl nic smlčet. Z němčiny přeložil P. L. V. [= Ludvík Vrána]. 27 s. - Úryvek z knihy Jidáš arcišelma.
e) ROSSBACH Hans Herrmann: Poslední byzantský císař. Z němčiny přeložil Vilém Opatrný, 11 s.- Historická črta.
f) RALFS Günter: Úvaha o sněhu a lásce. Z němčiny přeložil Vilém Opatrný. 4 s. - Lyrická próza.
g) SCHROEDER Artur: Krakovské jesličky v nebi. Z polštiny přeložil J. J. [= Jaroslav Janouch], 8 s. - Povídka.
h) MALMBERG Bertil: Veliká země; - Tralala - tralala. Ze švédštiny přeložil V. K. [= Jaroslav Rypáček]. 12 s. - Povídky.
i) [BALMES Jaime: Umění jak dojíti pravdy.] Z francouzštiny přeložil [Josef Florian], S. 89-96. - Pokračování z Archů č. 38.
j) SVEATLI F. B. Aikin: Rainer Maria Rilke. Z angličtiny přeložil J. Z. [= Jan Zahradníček]. 8 s. - Studie.
k) Μ. F. [= Michael Florian]: Podobizna Cypryana Norwida. - Linoryt.
l) [FLORIAN Josef]: Administrační zadina. V prosinci 1937. 6 s.
m) [FLORIAN Josef]: Prameny. [4] s.
n) Liturgické lístky:
I. DÉFUNCTO HERÓDE, ECCE, ANGELUS DÓMINI... Z latiny přeložil [František Pastor]. [2] s. - Z Římského breviáře, 5. ledna o jitřní.
II. [JERONÝM, svatý]: Ex hoc loco intellígimus, non solum Heródem... Homilie svatého Jeronýma, kněze. Překladatel neuveden. [2] s. - Úryvek z Římského Breviáře, 5. ledna o jitřní.
III. VERÉ DIGNUM ET JUSTUM EST, AEQUUM ET SALUTÁRE... Překladatel z latiny neuveden. [1] s. - Preface z Římského misálu.\ Formát archů 15 × 9 cm. Na tužším hladkém papíře.
Obálka: dvoudílná, bílý papír s červeným tiskem, záložka u zadní strany obálky. U horního okraje v jednom řádku červeně vytištěno: „39. archy - ročníku 1937. sbírka IV."; u spodního okraje: „administrace (expedice): Stará Říše, Morava". Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

1938

40. archy v lednu léta Páně 1938
Ročník 1938, sbírka I., Praha, Vilém Opatrný 1938. 11 archů, 2 obrázky, 1 fotografie, 7 příloh. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích a V. Horák v Prostějově. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) [MARCEL Gabriel]: Meditace Gabriela Marcela o Bohu. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Skalický. 7 s. - Úvaha.
b) HONNERT Robert: Tělo a duše. Úryvek. Z francouzštiny přeložil a ediční poznámkou opatřil Jaroslav Skalický. 7 s. - Přetištěn závěr úvahy.
c) NORWID Cypryan: Moje píseň; Na podlahu masopustní scény; Cos ty Athénám učinil...; Hlavní město; Lítost. Z polštiny přeložil Jaroslav Janouch. 7 s. - Čtyři básně.
d) GOGA Octavian: My. Z rumunštiny do slovenštiny přeložil Ján Smrek. [2] s. - Báseň.
e) [BALMES Jaime: Umění jak dojíti pravdy. ] Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. S. 97-104. - Pokračování z Archů č. 39.
f) BEAUNIER André: Pokrok a uměny; Umění a stát. Z francouzštiny přeložil a upravil J. F. [= Josef Florian]. 8 s. - Esej.
g) SELLMAIR Jozef: Živá latinčina. Z němčiny do slovenštiny přeložil Jozef Gonsorčík. 8 s. - Připojeny autorské Poznámky (s. 8).
h) ALEŠ Mikuláš: Nemohu na tebe zapomenout!... 11 s. - Vyňato z tisku; podle svého někdejšího interview zrekonstruoval „-šum-".
i) Záhadný nápis. Z němčiny přeložil Jan Pojer. 3 s. - Článek o symbolickém významu nápisu na dlažbě sakristie v kostele Pieve Terzagni v Tremoně převzat z knihy Das Buch der 1000 Wunder.
j) Kalendář čili pořad měsíců, dní a svátků na rok 1938. [1] s. - Bílý karton s červeným a černým tiskem. k) [FLORIANOVÁ Marie: Klanění tří králů.] - Dřevoryt, v některých exemplářích kolorovaný.
l) [FLORIAN Josef]: (Marie Cveková, rozená Bílková z Batelova). [2] s., 1 fotografie. - Nekrolog vytištěn na vnitřních stranách černé orámovaného archu žlutého papíru. Fotografie Μ. Cvekové na vloženém listu tužšího papíru.
m) J. F. [= Josef Florian]: P. František Odvalil. Nekrolog. [2] s. - Vytištěno na vnitřních stranách černě orámovaného archu bílého papíru.
n) [FLORIAN Josef]: Prameny. [4] s.
o) JOST AMANN 1568. - Dřevoryt ze 16. století od neznámého autora. Použit na přední straně letáku s reklamou na tiskárny, v nichž Josef Florian nechával tisknout své svazky (Viktor Dvořák, Václav Horák, Slezská lidová tiskárna v Opavě). Na zadní straně drobná viněta od Vojmíra Vokolka jako značka tiskárny Vlastimila Vokolka.
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír s modrým tiskem, záložka u zadní strany obálky. Změna v úpravě přední strany: přes celou její šířku vytištěn cicerem titul „40. ARCHY", pod ním ročník a číslo. U spodního okraje uveden kurzivou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží.
pdf-ocr

41. archy v březnu léta Páně 1938
Ročník 1938, sbírka II., Praha, Vilém Opatrný 1938. 10 archů, 1 obrázek, 7 příloh. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích, Václav Horák v Prostějově, František Bartoš v Přerově a Jan Mucha ve Velkém Meziříčí. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) PICARD Max: Útěk před Bohem. Velkoměsto a příroda na útěku. Z němčiny přeložil Zdeněk Řezníček. 12 s. - Esej.
b) VOKOLEK Vladimír: Na Kaifášově nádvoří; Sen pokořeného poutníka; Prolog. 8 s. - Tři básně.
c) VOKOLEK Vojmír: Ukřižování. - Kresba tuší.
d) ROUJOU André: Filosofie vojenská. Z francouzštiny přeložil Josef Florian. 16 s. - Autobiografická poznámka J. Floriana pod čarou (vzpomínka na vojnu).
e) Zdeněk Ř. [= Zdeněk Řezníček]: Zoufalcům zítřka. 7 s. - Esej o moderní válce.
f) GIONO Jean: Jean Gionopacifista. Z francouzštiny přeložil Karel Hadrbolec. 12 s. - Úvahy o válce.
g) -aš- [= Arnošt Bareš]: Roger Vercel. 7 s. - Článek je převzat z Listů pro umění a kritiku 3, 1935, č. 7, 2. 5., zabývá se laureátem Goncourtovy ceny.
h) [BALMES Jaime: Umění jak dojíti pravdy.] Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. S. 105-112. - Pokračování z Archů č. 40.
i) [FLORIAN Josef]: Marcel Aymé, Mlýn na podzemní řece. [2] s. - Recenze na román.
j) PETSCH Robert: Závěrem analysy básnického díla je nová synthésa. Z němčiny přeložil B. P. [= ?]. 3 s.
k) [FLORIAN Josef]: Poznámky J. F. Březen 1938. 16 s.
l) [FLORIAN Josef]: Prameny. [6] s.
m) Reklamní leták. [4] s. na žlutém kuléru - Mj. též na díla Jana Čepa a reklama tiskáren, ve kterých Josef Florian nechával tisknout své svazky.
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír se světle červeným tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „41. ARCHY", pod ním ročník a číslo. U spodního okraje uveden kurzivou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží.
pdf-ocr

42. archy v květnu léta Páně 1938
Ročník 1938, sbírka III., Praha, Vilém Opatrný 1938. 10 archů, 1 obrázek, 4 přílohy. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích, Václav Horák v Prostějově, Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích, František Bartoš v Přerově a Jan Mucha ve Velkém Meziříčí. Formát 16 x 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) [BLONDEL Maurice]: Meditace Maurice Blondela. Z francouzštiny přeložil J. S. [= Jaroslav Skalický]. 7 s. - Odpověď na anketní otázku o Bohu.
b) ŠTEYR M. V.: Aby tento lístek prázdný nezůstal [...]. Upravil Josef Vašica. [2] s. - Úryvek ze Šteyerova Kancyonálu českého, vydaného 1683, s. 1007-1008.
c) Harta [= ?]: [Albert Paris Gütersloh.] - Kresba tuší. S. 2. GÜTERSLOH Paris: U nás doma. Z němčiny přeložil František Pastor. S. 3-7. - Reflexe.
d) CAROSSA Hans: Mestečko na dlani světcově. Chlapcův sen. Z němčiny přeložil Bohuslav Reynek. 4 s. - Epická báseň.
e) [BALMES Jaime: Umění jak dojíti pravdy. ] Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. S. 113-120. - Pokračování z Archů č. 41.
f) KORNFELD Paul: Setkání. Z němčiny přeložil Bohuslav Reynek. 23 s. - Povídka.
g) ov. [= Vilém Opatrný]: Hans Watzlik: Jiřina. 2 s. - Recenze, svým rozsahem podobná textům tištěným na orientačních lístcích.
h) SARNETZKI D. H.: Básníci, věda a denní kritika. Z němčiny přeložil B. P. [= ?]. 7 s. - Filipika proti zavedené literární vědě.
i) REYNEK Bohuslav: Za † Františkem Odvalilem. [2] s. - Nekrolog. Vytištěno na vnitřních stranách archů černě rámovaných.
j) STÁT A UMĚNÍ. V dubnu 1938. Bez poznámek J. F. 4 s. - Dokumentace represivního postupu úřadů v oblasti kultury (v souvislosti se zabavením 41. čísla Archů).
k) [FLORIAN Josef]: Prameny. [4] s.
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír s fialovým tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „42. ARCHY", pod ním ročník a číslo sbírky. U spodního okraje uveden kurzivou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení. Na vnitřních stranách reklama (Lidová a zemědělská záložna v Opavě a Epika; Knihovna světových románů, rediguje Jan Čep).
pdf-ocr

43. archy v červnu léta Páně 1938
Ročník 1938, sbírka IV., Praha, Vilém Opatrný 1938. 10 archů, 1 obrázek, 7 příloh. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích, Václav Horák v Prostějově, František Bartoš v Přerově a Jan Mucha ve Velkém Meziříčí. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) PFLEGER Karl: Zrcadlo Boží. Z němčiny přeložil František Odvalil. 12 s. - Teologická úvaha.
b) ZAWISTOWSKA Kazimierza: Magdalena; Epitaphium; Léto. Z polštiny přeložil Jaroslav Rypáček. 3 s. - Tři básně.
c) REVERDY Pierre: Myšlenky. Z francouzštiny přeložil Josef Dostál. S. 1-5. - Úvaha o náboženství, které produkuje denní tisk. [FLORIAN Josef]: Doplněk vydavatelstva. S. 5-7. - O příbuznosti textu s reflexemi Gunnara Gunnarssona a Lea Perutze. - Vytištěno na ručním papíře.
d) TIUTČEV F. I.: Vesna; Jarní bouře; Večer; Soumrak. Z ruštiny přeložil Miloš Matula. 4 s. - Čtyři básně.
e) HONNERT Robert: Návrat k Verlainovi. Z francouzštiny přeložil ZMŠ [= Zdeněk Šmíd]. 4 s. - Monografická studie.
f) [SOLLIER J. M.]: Pes - prostor od J. M. Sollier-a. Z francouzštiny volně přeložil J. F. [= Josef Florian]. 2 s. - Báseň v próze. Poznámka J. Floriana pod čarou: „Volně z frančiny J. F. Protože jsem toho potřeboval
k vylíčení psovské nálady. Neboť když pes se ptá kde, dostává v odpověď Halasovo Nikde. A když člověk se ptá jak, neví si rady."
g) GROGGEROVÁ Paula: Štyrský kraj. Z němčiny přeložil Bohuslav Durych. S. 1-13. - Vzpomínková próza. KNOLL R.: (Paula Groggerová se narodila). S. 15. - Vytištěno na ručním papíře.
h) [BALMES Jaime: Umění jak dojíti pravdy.] Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. S. 121-125. - Dokončení z Archů č. 42. MF [= Michael Florian]: Podobizna Balmesova. S. 127. - Linoryt, šedý tisk.
i) Em. B. [= ?]: Světlušky. 16 s. - Přírodopisná studie.
j) STÁT A UMĚNÍ. V červnu 1938 s několika přílohami. 2 s. - V souvislosti se zabavením 41. čísla Archů sestavil a vybral z různých pramenů Josef Florian.
k) [FLORIAN Josef]: Prameny. [4] s.
l) [SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.] - Mědirytina hnědým tiskem od neznámého barokního autora.
m) Reklamní nakladatelské prospekty a letáky. [5] s.
n) (Upozorňujeme odběratele Kursů). [1] s. na zeleném kuléru 8 × 9,5 cm.\ a) PFLEGER Karl: Zrcadlo Boží. Z němčiny přeložil František Odvalil. 12 s.
Obálka: dvoudílná, špinavě bílý papír se zeleným tiskem, záložka u zadnístrany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „43. ARCHY", pod ním ročník a číslo sborníku. U spodního okraje uveden kurzivou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní sdělení. Vnitřní strany prázdné. pdf-ocr

44. archy v září léta Páně 1938
Ročník 1938, sbírka V., Praha, Vilém Opatrný 1938. 12 archů, 1 obrázek, 8 příloh. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích, Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích, František Bartoš v Přerově a Jan Mucha ve Velkém Meziříčí. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) [AWAKUM, protopop]: Poslední epištola arcikněze Avvakuma caru Alexejovi (1669). Z ruštiny přeložil P. P. [= ?] 20 s. - Poznámka vydavatelstva (s. 17; patrně od Josefa Floriana) a Poznámky (v podstatě vysvětlivky, s. 18-20).
b) SCHRÖDER Rudolf Alexander: Před rosou úsvitu; Srdce roztoužené; Ještě; Proto!; Nevládni přísně!; Terris incubuit. Překladatel z němčiny neuveden. 7 s. Přeložil patrně Vilém Opatrný. - Šest básní.
c) URTIN Henri: MauriceBlondel. Z francouzštiny přeložil, upravil a poznámkami pod čarou opatřil J. F. [= Josef Florian]. 19 s. - Stručná biografie.
d) CAROSSA Hans: Setkání; Jaro; Tajemství; Snění; Početí; Pohled při probuzení. Z němčiny přeložil Miloš Matula. 7 s. - Šest básní.
e) CHESTERTON Gilbert Keith: Osel. Z angličtiny přeložil Vilém Opatrný. [1] s. - Báseň.
f) MILLE Petr: Dítě a mrtvá královna. Z francouzštiny přeložil J. Starý. 8 s.
g) CHAPMAN George: Padraic touží po nebi. Z angličtiny přeložil Vilém Opatrný. [1] s. - Báseň.
h) KETTNER: O pohřbívání ohněm. 4 s. - Stať městského zdravotního rady v Praze o nevýhodách spalování mrtvých, krátký úvod Josefa Floriana.
i) NORWID Cyprián: Nervy. Z polštiny přeložil Jaroslav Janouch. [2] s. - Báseň.
j) TIUTČEV F. I.: Jitro v horách; Alpy; V cestě; Maľaria·, Noční hlasy. Z ruštiny přeložil Miloš Matula. - Pět básní.
k) OPATRNÝ Vilém: Poznámka V. O. V říjnu 1938. 2 s.
l) FLORIAN Josef: Poznámky J. F. K 44. Archům v září l. P. 1938. 8 s.
m) [FLORIAN Josef]: Prameny. [4] s.
n) [SVATÝ LUKÁŠ.] - Dřevořez od neznámého autora z Legende de sainct Luc evangeliste. Hnědý tisk.
o) Reklamní prospekty a letáky jiných nakladatelství ap. [12] s.
Obálka: dvoudílná, špinavě bílý papír s hnědým tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „44. ARCHY", pod ním ročník a číslo sbírky. U spodního okraje uveden kurzivou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

45. archy v listopadu léta Páně 1938
Ročník 1938, sbírka VI., Praha, Vilém Opatrný 1938. 9 archů, 2 obrázky, 5 příloh. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) [ŘEHOŘ NAZIANSKÝ, svatý]: Sv. Řehoře Nazianskěho Bohoslovná řeč první proti Eunomianům konaná roku 380. Z řečtiny přeložil a poznámkami opatřil Josef Vašica. 12 s.
b) (v. Moy) [= ?]: Moc (auctorita) otcovská, v domě, církevní, státní. Překladatel z [němčiny] neuveden. 7 s. - Převzato patrně z neuvedeného německého slovníku.
c) KOSIŇSKI Kazimierz: Prometheovský sen Cypryana Norvida. Z polštiny přeložil Jaroslav Janouch. 32 s., 2 archy. - Biografická studie.
d) ŘEZNÍČEK Zdeněk: Poselství zvonů;, Dnes i každodenně; Lítost v dny těžké; Tvým dotekem se probouzím...; Slzy; Navštívení hvozdu; Ó větře; Bytí. 8 s. - Básně.
e) NOVÁK Bohumil: Josef Kubín: Lidové povídky z českého Podkrkonoší. 4 s. - Pozitivní recenze; převzato patrně ze soudobého literárního časopisu.
f) ROMAINS Jules: Jednou. Z francouzštiny přeložil Karel Čapek. [2] s. - Báseň převzata z Francouzské poesie nové doby (1920).
g) VIESER Dolores: Návrat. Z němčiny přeložil Bohuslav Durych. 7 s. - Povídka.
h) FLORIAN Josef: Redakční zadina. Poznámky J. F. k Archům 45. v listopadu 1938. 8 s.
i) [FLORIAN Josef]: Prameny. [4] s.
j) [Vidění svaté Kateřiny Sienské.] - Dřevořez asi ze 16. století od neznámého autora. [Svatý Ondřej na kříži.] - Dřevořez asi ze 16. století od neznámého autora. - Oba dřevořezy reprodukovány hnědým tiskem na vnitřních stranách archu z tuhého kartonu.
k) Reklamní prospekt s anoncemi jiných nakladatelství. [4] s.
Obálka: dvoudílná, špinavě bílý papír s tmavě šedým tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „45. ARCHY", pod ním ročník a číslo sbírky. U spodního okraje uveden kurzivou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží. Vnitřní strany obálky obsahují administrační pokyny s výzvou, aby odběratelé uhradili předplatné aj., dále nabídkový seznam J. Pojera, edice Atlantis.
pdf-ocr

1939

46. archy v lednu léta Páně 1939
Ročník 1939, sbírka I., Praha, Vilém Opatrný 1939. 7 archů, 2 obrázky, 7 příloh. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích a Václav Horák v Prostějově. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) PIUS XI., papež: Okružní list Rerum omnium perturbationem. Z latiny přeložil [Ludvík Vrána]. 19 s. - O sv. Františku Saleském.
b) VOKOLEK Vladimír: Džbán a hlína; Na zpuchřelé housle; Kámen v řece. 7 s. - Tři básně.
c) PONCHON Raoul: Civilisace. Předmluva k „Múze v hospodě". Z francouzštiny přeložil František Hrubín. 4 s. - Prolog ke sbírce ve formě básně.
d) LAFUE Pierre: Jaký býval kdysi den novoroční. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 8 s. - Vzpomínková próza.
e) CHAMSON André: Tabussovi psi. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 12 s. - Povídka.
f) UEXKÜLL Jakob: Kouzlo gotického okolního světa. Z němčiny přeložil Zdeněk Řezníček. 24 s. - Vzpomínky na básnířku Louisu von Schwerin.
g) Kalendář čili pořad měsíců, dní a svátků na rok 1939. [1] s. - Červený a černý tisk na bílém kartonu.] h) [SRNKY U KRMÍTKA] - Linoryt. Autorem patrně Jiří Šindler.
i) [FLORIAN Michael: Hejlové] - Barevný linoryt.
j) [FLORIAN Josef]: Prameny. [4] s.
k) OPATRNÝ Vilém: Zadina redakční. Poznámky Viléma Opatrného do Archů lednových 1939. 4 s.
l) Našim milým odběratelům! [2] s. na červeném kuléru. - Upomínka na nedoplatky z minulého ročníku.
m) Reklamní prospekty jiných nakladatelství. [12] s.
Obálka: dvoudílná, špinavě bílý papír s černým tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „46. ARCHY", pod ním ročník, číslo sbírky a kurzivou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží, dále administrativní upozornění, že od 15. března bude sníženo předplatné.
pdf-ocr

47. archy v březnu léta Páně 1939
Ročník 1939, sbírka II., Praha, Vilém Opatrný 1939. 10 archů, 2 obrázky, 4 přílohy. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) PFLEGER Karel: Před oltářem svatého Josefa. Z němčiny přeložil František Odvalil. 7 s. - Esej.
b) DROSTE-HÜLSHOFF Anette von: Velký Pátek. Z němčiny přeložil Bohuslav Reynek. 4 s. - Báseň.
c) PRZYBYSZEWSKI St.: Vzrcadle. Překladatel z polštiny neuveden. 11 s. - Vzpomínky na mládí.
d) BLONDEL Maurice: 46. intelektuállní původ krisí sociálních a internacionálních; nedostatečnost nebo nebezpečí prostých palliativních léků. Z. francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian], 4 s. - Úryvek z La Pensée II (1934).
e) KOCH Oskar: Rudolf Alexander Schröder. Cesta básníkova. Z němčiny přeložil Zdeněk Řezníček. 8 s. - Monografická studie.
f) ESTRAC Douglas ď: Tajemná řeč ptáků. Legenda o kulíkovi... melancholickém symbolu minulosti. Z angličtiny přeložil F. P. [= František Pastor], 7 s. - Próza.
g) MILLE Petr: Mluvící pes; Deník odsouzené k smrti. Z francouzštiny přeložil J. Starý, 11 s.- Dvě povídky.
h) BLEI Franz: Milostná píseň sardinského mořského loupežníka. Z němčiny přeložil Bohuslav Reynek. [1] s. - Báseň.
i) FLORIAN Josef: Dílo a exegese. Z „Agendy" J. F. k březnu léta Páně 1939. 12 s.
j) OPATRNÝ Vilém: Zadina redakční. Zachycená Vilémem Opatrným do března 1939. 8 s.
k) [FLORIAN Josef]: Prameny. [3] s.
l) [EDUARD BENEŠ.] - Karikatura. Lavírovaná kresba reprodukovaná ofsetem. Podepsáno Gramtest [= ?].
m) [SLAVÍČEK Antonín Václav: Průvod v Telči.] - Satirická kresba tuší.
n) Reklamní prospekt jiných nakladatelství. [4] s. - Nakladatelství Vesmír, Atlantis. Na s. [4] připojen redakční text Našim milým odběratelům!
Obálka: dvoudílná, našedlý papír s fialovým tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „47. ARCHY", pod ním ročník, číslo sbírky a kurzivou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení.
pdf-ocr

48. a 49. archy v červnu l. Páně 1939
Ročník 1939, sbírka III./IV., Praha, Vilém Opatrný 1939. 19 archů, 2 obrázky, 5 příloh. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) PFLEGER Karl: Lidstvo na cestě křížové. Z němčiny přeložil a upravil František Odvalil. 11 s. - Úvaha.
b) EMONDS Josef: Ecce homo!; Humanita a láska. Z němčiny přeložila Otílie Pastorová. 8 s. - Dvě eseje.
c) RILKE Rainer Maria: Svatí. Překladatel neuveden. S. 1. - Báseň. Národní píseň. Z němčiny přeložil František Tichý. S. 2. - Báseň. Večeře. Z francouzštiny přeložila Jiřina Fischerová. S. 3. - Báseň. Z jistého dětství. Překladatel neuveden. S. 4. - Báseň z francouzštiny přeložil patrně Josef Florian.
d) MOY Jan: Tisíc let je jako jediný den. Z francouzštiny přeložil Václav Štěpánovský. 4 s. - Cestopisná kauserie o Sicílii.
e) [FLORIAN Josef]: Havlíčkův epigram svatojanský. Česká Včela a náboženství katolické. S. 1-7. - Literárněhistorická polemika. ŠORM A.: Glosa k svatojanskému epigramu K. Havlíčka Borovského. S. 7-8.
f) WAGGERL Karel Heinrich: Louka. Z němčiny přeložila Otilie Pastorová. 11 s. - Próza z knihy Das Wiesenbuch (1932).
g) [FLORIAN Josef]: Tut-Anch-Amon. Z různých pramenů vybral, z francouzštiny přeložil, sestavil a komentoval Josef Florian. 8 s. - Kritický odsudek vykopávání těl mrtvých egyptských králů „ve jménu vědy".
h) VOKOLEK Vladimír: Kámen viděný škvírou ve zdi; Bezbožný žebrák; Píseň chudiny. 4 s. - Básně.
i) SCHNACK Friedrich: Doba žní. Z němčiny přeložil Zdeněk Řezníček. 4 s. - Úryvek ze stejnojmenné kapitoly z knihy Das neue Land (1932).
j) VLADYKA Lev: Prázdno. 8 s. - Podivný příběh ze soudobého Řecka.
k) BERVAL René de: „Monsieur de la Mangeoire" zemřel. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 4 s. - O posledních dnech básníka Oscara Wladyslawa de Łubicze Milosze.
l) KOSSAKOVÁ Zofja: Korály Matky Boží Piękošovské... Z polštiny přeložil Jaroslav Janouch. 12 s. - Povídka.
m) VELIKONOČNÍ OSTROV. - Kolorovaný linoryt. Autorem někdo z Florianovy rodiny. S. 1. - Linoryt otištěn na titulní straně archu. ("angl. Easter Island, franc. Ile de Paques/"). S. 3. - Slovníkové heslo. ZÁNIK OSTROVA VELIKONOČNÍHO. S. 3-4. - Agenturní zpráva z 19. května 1923 z Paříže. Novinářská kachna.
n) A. P. [= ?]: Výstava církevních výšivek v Čechách. 3 s. - Referát o výstavě.
o) -rva [= ?]: Marginalia. Albert Vyskočil, Pourova edice v Praze 1935. 2 s. - Pozitivní recenze.
p) MUMIOVÉ SKLEPY. Z němčiny přeložil Jan Pojer. 2 s. - Úryvek z knihy Das Buch der 1000 Wunder o mumiích v Brémách.
q) FLORIAN Josef: Dílo a exegese. Z „Agendy" J. F. k červnu léta Páně 1939. 8 s.
r) OPATRNÝ Vilém: Zadina redakční. Poznámky Viléma Opatrného do 48. Archů (letních) 1939. 8 s.
s) [FLORIAN Josef]: Prameny. [4] s.
t) CRANACH: Sv. Markéta. - Mědiryt.
u) BALMES Jayme: Umění jak dojíti pravdy. Část prvá. [4] s. - Titulní list ke knize, červený tisk.
v) Reklamní prospekt jiných nakladatelství. [4] s.
Obálka: dvoudílná, šedá s červeným tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „48. a 49. ARCHY", pod ním ročník, číslo sborníku a kurzivou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní oznámení. Vnitřní strana a zadní vnější strana potištěna reklamou na Atlantis a Melantrich.

50. archy v říjnu léta Páně 1939
Ročník 1939, sbírka V., Praha, Vilém Opatrný 1939. 8 archů, 1 obrázek, 13 příloh. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) PFLEGER Karel:: Království Kristovo. Z němčiny přeložil František Odvalil. lis.- Úvaha.
b) PETERS Friedrich Ernst: Dni plnosti. Z němčiny přeložila Pavla Tobrmanová. 15 s. - Vzpomínky na dětství.
c) HUGIN Ludvík: Poslední svíčka. Z němčiny přeložila Otilie Pastorová, 11 s.- Vzpomínková próza.
d) CAHUET Alberic: Stínové Fontainebleau-ští. Noční obchůzka. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 23 s. - Popis noční procházky palácem.
e) C. P. [= ?]: Původ Napoleonův. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian], [2] s. - Historická poznámka.
f) BEDNÁŘ Kamil: Vladimír Holan: Sen. Nakl. Borový, Praha 1939. 2 s. - Pozitivní recenze:; patrně převzato z některého literárního časopisu.
g) FLORIAN Josef - OPATRNÝ Vilém: Dílo a exegetická redakční zadina, shrnutá J. F. a V. O. do Archů říjnových l. P. 1939. 16 s.
h) [FLORIAN Josef]: Prameny. [8] s.
i) [FLORIAN Josef Václav: Na čekané.] - Linoryt.
j) Reklamní prospekty a letáky. [19] s.
Obálka: dvoudíln á, našedlý papír s tmavomodrým tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „50. ARCHY", pod ním ročník, číslo sborníku a kurzivou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem, tiráží a administrativním oznámením.
pdf-ocr

51. archy v prosinci léta Páně 1939
Ročník 1939, sbírka VI., Praha, Vilém Opatrný 1939. 12 archů, 1 obrázek, 2 přílohy. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) GUARDINI Romano: Víra. Z němčiny přeložila Otilie Pastorová. 24 s. - Exegese.
b) DROZD Josef: Jakob Balmes. 15 s. - Přetištěno z Časopisu pro katolické duchovenstvo, 1861.
c) GUTBERLET Maria: Advent. Z němčiny přeložila Otilie Pastorová. 4 s. - Meditace.
d) ROHRBACH Martha: Večer milosti; Znovu nabytý život. Z němčiny přeložila Otilie Pastorová. 2 s. - Dvě básně.
e) BAYER Fine: Čemá hodinka. Z němčiny přeložila Otilie Pastorová. [1] s. - Báseň.
f) HOPPENOT Henri: Návrat. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 4 s. - Filosofická reflexe.
g) SCHÄFER Jiří: Regina Ullmannová. Z němčiny přeložila Pavla Tobrmanová. 8 s. - Studie.
h) BULLETT Gerald: Catherine Mansfieldová. Z angličtiny přeložil [Bohuslav Durych], 2 s. - Krátká recenze na povídky Domek s loutkami od Katherine Mansfieldové (1934).
i) CAHUET Albéric: Madame André Corthis. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 2 s. - Původní francouzská recenze románové novinky od A. Corthis.
j) HOPKINS Gerard Manley: Mršina útěchy. Z angličtiny přeložil Vavřinec Vodička. [1] s. - Báseň v próze.
k) SCHNACK Anton: Lodník na Jeniseji. Z němčiny přeložila Ida Hostovská. 8 s. - Povídka.
l) ORTLOFF Alexander: Andělské poselství. Z němčiny přeložil [František Pastor]. 1 s. - Báseň.
m) [FLORIAN Josef Václav: Jeleni v zimě.] - Linoryt.
n) Milým odběratelům! [1] s. - Leták o změně periodicity (deset, nikoli šest čísel ročně) a zvýšení ceny Archů.
o) Reklamní prospekt jiných nakladatelství. [4] s.
Obálka: dvoudílná, zažloutlá papír s hnědým tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „51. ARCHY", pod ním ročník, číslo sbírky a kurzivou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem, tiráží a dále administrativní oznámení. Na vnitřní straně obálky v černém orámování reklama na Pourovu edici.
pdf-ocr

1940

52. Archy v lednu léta Páně 1940
Ročník 1940, sbírka I., Praha, Vilém Opatrný 1940. 9 archů, 3 přílohy. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích, Karel Kryl v Kroměříži a Jaroslav Goldman v Praze-Břevnově. Formát 16 x 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) NEWMAN John Henry: Dílo křesťanovo. Septuagesima. Z angličtiny přeložil Otto František Babler. 15 s. - Úryvek ze Sermons Bearing on Subjects of the Day (1844).
b) NOËL Marie: Hromnice. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. [3] s. - Delší báseň.
c) STIFTER Adalbert: Zimní příhoda. Z němčiny vybrala a přeložila Otílie Pastorová. 8 s. - Úryvek z knihy Aus der Mappe meines Urgrossva- ters (1920).
d) HOPKINS Gerard Manley: Zima s Golfským proudem. Z angličtiny přeložil Vavřinec Vodička. [2] s. - Báseň.
e) SCHWARZ Rudolf: Martin Buber: Rozhovor. Z němčiny přeložil patrně František Pastor. 8 s. - Recenze na knihu M. Bubera.
f) KELLER Paul: Jak jsem jel s milým Pánem Bohem na saních. Z němčiny přeložil Václav Štěpánovský. 8 s. - Povídka.
g) PASTOR František: Jakub Deml a umění (též o Akordu a Obnově). 8 s. - Polemika s Demlovou statí Umění, otištěnou v Akordu, 1940 č. 1.
h) J. F. [= Josef Florian]: Protokol Deml. 4 s. - Pojednání o Jakubu Demlovi.
i) Kalendář čili pořad měsíců, dní a svátků na rok 1940. [1] s. - Červený a černý tisk na bílém kartonu. j) [OPATRNÝ Vilém]: Knihy, pořadatelům Archů dodané. Do konce prosince 1939. 7 s. na růžovém kuléru. - Bez anotací, pouze u cyklu básní Suzanne Renaudové Vánoce, ilustrované Bohuslavem Reynkem, poznámka: „Skvělá báseň, skvělé rytiny."
k) Reklamní prospekty a letáky jiných nakladatelství. [5] s.
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír s červeným tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „52. ARCHY", pod ním ročník, číslo a kurzivou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží čísla. V obsahu uveden článek V bráně Nového roku, podle sdělení tiskaře Vlastimila Vokolka však příspěvek nevyšel (viz též popis obálky Archy č. 53/1940).
pdf-ocr

53. Archy v únoru léta Páně 1940
Ročník 1940, sbírka II., Praha, Vilém Opatrný 1940. 8 archů, 1 obrázek, 6 příloh. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích, Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích a Jaroslav Goldman na Břevnově. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) M. F. [= Michael Florian]: Sv. Bernard. - Linoryt.
b) [BERNARD DE CLAIRVAUX, svatý]: Svatého Bernarda opata Kázání na den Očišťování Panny Marie. O trojím milosrdenství. Z latiny přeložil František Pastor. 7 s.
c) PFLEGER Karl: V sousedství Matky Boží. Z němčiny přeložil František Odvalil. 7 s. - Úvaha.
d) NEUMEYER Fred: Litanie; Pramen. Z němčiny přeložil F. P. [= František Pastor]. 3 s. - Básně.
e) ROZANOV V. V.: Osamocení II. Z ruštiny preložil Josef Vašica. 27 s. - Pokračování z Archů, č. 36.
f) JONE Hildegarda: Radost; Milenci. Z němčiny přeložil František Pastor. [4] s. - Dvě básně.
g) LAMB Harold: Džengiz-Chan. Z angličtiny přeložila M. F. [= Marie Fastrová], 11 s. - Vyňato ze stejnojmenné knihy; na konci dvě poznámky od Josefa Floriana.
h) MARCEL Gabriel: Katherine Mansfield. Předmluva k francouzskému vydání jejích listů. Z francouzštiny přeložil Josef Florian. 12 s.
i) VOKOLEK Vladimír: Žalmy. [2] s. - Básně.
j) [FLORIAN Josef]: Prameny. [5] s.
k) Reklamní leták s anoncemi knih jiných nakladatelství. [2] s.
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír s fialovým tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „53. ARCHY", pod ním ročník, číslo sborníku a kurzivou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží; dále oznámení, že příspěvek V bráně Nového Roku, který měl být součástí Archů č. 52, nebyl vytištěn.
pdf-ocr

54. Archy v březnu léta Páně 1940
Ročník 1940, sbírka III., Praha, Vilém Opatrný 1940. 12 archů, 1 obrázek, 3 přílohy. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích, Karel Kryl v Kroměříži a Jaroslav Goldman v Praze-Břevnově. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) JACOB Max: Křížová cesta; Vzkříšení. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 4 s. - Dvě prózy z knihy Obrana Tartuffova.
b) ABRAHAM A SANCTA CLARA: Jidáš jest jedním z prvních kněží Nového zákona. Z němčiny přeložil Josef Valach. 39 s., 2 archy. - Úryvek ze spisu Judas der Ertz-schelm, 2. díl (17. století).
c) MICHAUX Henri: Píši vám z daleké země. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 7 s. - Báseň v próze.
d) KAEGI Paul: V babylonském (chaldejském) područí. Z němčiny přeložil Vilém Opatrný. 8 s. - Prozaický přepis starozákonních textů o babylonském zajetí.
e) KAEGI Paul: Ruka králova. Z němčiny přeložil Vilém Opatrný. 12 s. - Prozaický přepis starozákonních textů o králi Davidovi.
f) THARAUD Jérôme - THARAUD Jean: Kejklíř Naší Paní. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 4 s. - Povídka.
g) MACH Josef: Hudba. 2 s. - Báseň; patrně převzato ze staršího literárního časopisu.
h) OLLÉ-LAPRUNE Léon: Náboženství. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 7 s.
i) LIST Rudolf: Pavla Groggerová. Básnířka alpských zemí. Z němčiny přeložila Otilie Pastorová. 2 s. - Poznámka o autorce publikací vydaných současně v edici Dobré Dílo 142, 143.
j) BENDA Julien: Zneužívání jistého slova. Z francouzštiny přeložil a upravil J. E [= Josef Florian], 4 s.
k) PASTOR František: Nová „česká bible". 8 s. - Negativní recenze na Durychovu knihu Z růže kvítek vykvet nám (1939) a pozitivní recenze na Olbrachtovy Biblické příběhy (1939).
l) STRITZKOVÁ-FLORIANOVÁ Marie: Ukřižování. - Ofsetová reprodukce reliéfu. ORIENTAČNÍ LÍSTEK. [2] s.
m) Reklamní leták s anoncemi knih jiných nakladatelství ap. 4 s.
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír s rumělkové červeným tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „54. ARCHY", pod ním ročník, číslo sbírky a kurzivou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží čísla.
pdf-ocr

55. Archy v dubnu léta Páně 1940
Ročník 1940, sbírka IV., Praha, Vilém Opatrný 1940. 12 archů, 1 obrázek, 8 příloh. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích, Karel Kryl v Kroměříži a Jaroslav Goldman v Praze-Břevnově. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) Konkordance ke cti svatého Josefa. Vybráno z různých pramenů. 16 s. - Výběr úryvků, mj. z Evangelií, z „Orace" ze mše o sv. Josefu, ze sv. Františka Saleského, sv. Bernardina ze Sieny, sv. Leonar- da z Porto Maurizio, z řecké liturgie, z J. M. Bossueta, sv. Jana a sv. Terezie Avilské, sv. Alfonse z Liguori, sv. Bernarda ap. Titulní list vyzdoben vinětou zobrazující sv. Josefa (středověký dřevořez od neznámého autora).
b) Pojednání o svědomí. Řeholníkovi z řádu cisterciáků. Z latiny přeložil P. J. P. [= Josef Polák], 20 s. - Od neznámého autora ze 13. století. Připojeny dvě poznámky o původu textu.
c) EMONDS Josef: Křesťanská totalita. Z němčiny přeložil František Pastor. 11 s.- Teologická úvaha.
d) HENGSTENBERG Hans Eduard: O pokrmu a nápoji. Z němčiny přeložil František Pastor. 12 s. - Teologická meditace.
e) LAPHIN André: Co mi sestra Angela vypravovala o svaté Bernadetě. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 4 s. - Z „výstřižku francouzských novin".
f) JONE Hildegard: Básně. Z němčiny přeložil [František Pastor]. 7 s. - čtyři básně: (Jak něžně a plaše začít se chystá stvoření); (Kos když zpívá); Jarní vítr nad stromy.
g) KIRSCHWENG Johannes: Domov. Z němčiny přeložil Bohuslav Durych. 4 s. - Reflexe.
h) LILIENCRON Detlev von: Hlásný. Z němčiny přeložil Bedřich Pfleger. 2 s. - Báseň.
i) MANSFIELDOVÁ Katherine: Dům loutek. Z angličtiny přeložil Bohuslav Durych. 12 s. - Povídka.
j) HEISELER Bernt von: Hlas Finska. Z němčiny přeložil Vilém Opatrný. 4 s. - Recenze na německý překlad knihy od Alexise Kiviho Sedm bratří.
k) HEISELER Bernt von: Dopis o platnosti slova. Z němčiny přeložil Václav Štěpánovský. 4 s. - Úvaha nad citátem ze Stefana Georga.
l) FLORIAN Josef - OPATRNÝ Vilém: Redakční zadina. Shrnutá J. F. a V. O. do Archů dubnových 1940. 7 s.
m) [FLORIAN Josef]: Prameny. [5] s.
n) S. GEORCIUS. - Středověký dřevořez od neznámého autora.
o) Reklamní letáky s anoncemi knih jiných nakladatelství. [6] s.
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír se zeleným tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „55. ARCHY", pod ním ročník a číslo sborníku. U spodního okraje uveden kurzivou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží.
pdf-ocr

56. Archy v květnu léta Páně 1940
Ročník 1940, sbírka V., Praha, Vilém Opatrný 1940. 9 archů, 7 příloh. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích, Karel Kryl v Kroměříži a Jaroslav Goldman v Praze-Břevnově. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) PFLEGER Karel: Požehnání Mariino. Z němčiny přeložil František Odvalil. 8 s. - Reflexe.
b) EMONDS Josef: O zpovědi. Z němčiny přeložila Otilie Pastorová. 8 s. - S Poznámkou překladatele pod čarou.
c) FUSTEL DE COULANGES: Dějiny politických zřízení staré Francie. Z francouzštiny přeložil Jan Hertl. 16 s. - Úryvek z 1. dílu stejnojmenné knihy (1875). Poznámky autora pod čarou.
d) HOOKER Brian: Šeříky v hlavním městě. Z angličtiny přeložil patrně Timotheus Vodička. 3 s. - Báseň.
e) HOUSMAN A. E.: Kvetoucí třesně; Když k Ludlow naposled jsem šel. Z angličtiny přeložil [Vilém Opatrný]. 2 s. - Dvě básně.
f) HAECKER Theodor: Pojem pravdy u Sörena Kierkegaarda. Z němčiny přeložil Zdeněk Řezníček. 32 s., 2 archy. - Filosofická studie.
g) THÉRIVE André: Alfonse de Cháteaubriant. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 12 s. - Pojednání o díle A. de Châteaubrianta a okolnostech jeho vzniku.
h) [FLORIAN Josef]: Jan Dokulil, také kněz. Redakční zadina Archů v květnu 1940. 4 s. - Polemika s Dokulilovou studií Kněz Jakub Deml publikovanou v Akordu (roč. 7, 1939/40, č. 7).
i) [FLORIAN Josef]: Prameny. [5] s.
j) Reklamní letáky s anoncemi knih jiných nakladatelství. [6] s.
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír s tmavomodrým tiskem, záložka u zadní strany. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „56. ARCHY", pod ním ročník a číslo sborníku. U spodního okraje uveden kurzivou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží a dále administrativní údaje.
pdf-ocr

57. Archy v červnu léta Páně 1940
Ročník 1940, sbírka VI., Praha, Vilém Opatrný 1940. 10 archů, 1 obrázek, 4 přílohy. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích a Jaroslav Goldman v Praze- Břevnově. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) PFLEGER Karel: Revolta proti Duchu Svatému. Z němčiny přeložil František Odvalil. 7 s. - Úvaha nad soudobým rozvržením sil v duchovním životě.
b) GUARDINI Romano: O radosti v srdci. Z němčiny přeložila Otílie Pastorová. 12 s. - Exegese.
c) SCHAUKAL Richard von: Slunce mého dětství; Jednou. Z němčiny přeložil František Klein. [2] s. - Dvě básně ze sbírky Neue Verse (1908-1912).
d) JANOWITZ Franz: Večer v polích; U řeky. Z němčiny přeložil -ž [= ?]. [2] s. - Dvě básně.
e) MOORE Thomas: Světlo minulých dnů; Píseň. Z angličtiny přeložil F. D. [= ?]. [2] s.--- U obou básní uvedeny též anglické názvy.
f) SCHNACK Ant.: Včely. Z němčiny přeložila Pavla Tobrmanová. 4 s. - črta z Orientu.
g) ESTAUNIÉ Edouard: Stránky rumunské. Překladatel z francouzštiny neuveden. 20 s. - Povídka.
h) RHEINHARDT E. A.: Ben Asbal neboli Pozbývání. Z němčiny přeložil Bohuslav Reynek. 4 s. - Dialog Ben Asbala s Poustevníkem.
i) SCHULZ Karel: Litanie k Světicím Zapomínaným. 4 s.
j) [FLORIAN Josef]: Redakční zadina. Shrnutá do Archů červnových r. 1940. 4 s.
k) [FLORIAN Michael: V. V. Rozanov.] - Portrét. Kresba tuší.
l) [FLORIAN Josef]: Prameny. [4] s.
m) Reklamní leták Cyrilomethodějského knihkupectví Gustava Francla v Praze.
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír s olivově zeleným tiskem, záložka u zadní strany. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „57. ARCHY", pod ním ročník a číslo sborníku. U spodního okraje uveden kurzívou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží.
pdf-ocr

58. a 59. archy v říjnu 1. Páně 1940
Ročník 1940, sbírka VII./VIII., Praha, Vilém Opatrný 1940. 21 archů, 3 obrázky, 4 přílohy. Vytiskl V. Vokolek a syn v Praze a Jaroslav Goldman v Praze- Břevnově. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) GUARDINI Romano: Svátek Dušiček. Poučné. Z němčiny přeložil František Pastor. 16 s.
b) BIHLMEYER Hildebrand: O svatém mučedníku Fokasovi; O svatém Gerhardu Majellovi, bratru laikovi z Kongregace Nejsv. Vykupitele; O blaženém Antonínu Baldinuccim z Tovaryšstva Ježíšova, italském lidovém kazateli. Vybral, z němčiny přeložil a upravil [František Pastor], 7 s.
c) BEDŘICH OZANAM. Autor neuveden. Z německého pramene zpracoval František Richter. 7 s. - Biografie význačného laického katolíka z 19. století.
d) VOKOLEK Vladimír: Básník. 4 s. - Báseň.
e) REYNKOVÁ Suzana: Listopad; Socha horníka v chrámě. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 2 s. - Dvě básně.
f) JESENIN Sergej: Ta noc, ta noc...; Bez lásky a bez lítosti...; Dolinou si kráčím...; V mé paměti, drahá...; Javore můj pustý. Z ruštiny přeložil Jiří Víška. 8 s. - Pět básní.
g) CARDUCCI Giosue: Touha po domovu. Z italštiny přeložil Jaroslav Vrchlický. [2] s.
h) MÖRIKE Eduard: Nová láska; V noci; Krásný buk; Zářijové jitro. Z němčiny přeložil František Pastor. 4 s. - Čtyři básně.
i) STAHL Hermann: Vítr; Mlha na vesnici v listopadu. Z němčiny přeložila Otilie Pastorová. 2 s. - Dvě básně.
j) DACQUE Edgar: Duch národů, duch času a věda. Z němčiny přeložil Jaroslav Skalický. 35 s., 2 archy. - Historická úvaha.
k) LILIPUTÁNSKÁ HVĚZDA. Z němčiny přeložil Jan Pojer. 4 s. - Populárně vědecký text o astronomii převzatý z knihy Das Buch der 1000 Wunder.
l) SAWAGE Cécile: Noc pastýřova. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 4 s. - V obsahu vytištěn chybně název: Noc pastýřská.
m) LÖNS Hermann: Křeček. Z němčiny přeložila Barbora Kokešová. 16 s. - Přírodovědný článek.
n) RÜTTENAUER Isabella: K„zesvětštění" křesťanských pojmů. Z němčiny přeložil František Pastor. 4 s. - Recenze na knihu Herberta Schöfflera o historickém a kulturním kontextu Goethova Utrpení mladého Werthera.
o) STIFTER Adalbert: Denní období; Podzimní večer. Z němčiny přeložil František Pastor. 2 s. - Dvě básně.
p) HELMINGOVÁ Helena: Drobné zkušenosti. Z němčiny přeložil František Pastor. 8 s. - čtyři básně ze sb. Meditace: Věci blízké; Věci nezbytné; Bdíti a modliti se; Břímě.
q) MICHAUD Regis: Herman Melville. Vybral, přeložil a upravil dle francouzského originálu J. F. [= Josef Florian]. 8 s. - Úryvky ze studie.
r) ORTLOF Alexander: Stifter, hlasatel skrytého světa. Z němčiny přeložila Otilie Pastorová. 4 s.
s) OPATRNÝ Vilém - FLORIAN Josef: Redakční zadina. Shrnutá do Archů říjnových 1940 z pálání V. O. a J. F. 11 s.
t) [FLORIAN Josef]: Prameny. [4] s.
u) SLAVÍK Lev: [Motiv z ethiopských iluminovaných rukopisů.] - Dřevoryt.
v) VOKOLEK Vojmír: K básni Království Boží od F. Thompsona. - Kresba reprodukovaná ofsetem. Hnědý tisk na křídovém papíře.
x) NEVILLE Hon.: Francis Thompson. - Portrét. Akvarel reprodukovaný ofsetem na křídovém papíře.
y) HEISELER Bernt von: Dopis o platnosti slova. Z němčiny přeložil Václav Štěpánovský. 4 s. - Neuvedeno v obsahu, pravděpodobně nezařazeno do všech exemplářů.
Obálka: dvoudílná, světle okrový papír s olivově zeleným tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „58. a 59. ARCHY", pod ním ročník a číslo sborníku. U spodního okraje uveden kurzívou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží.
pdf-ocr

60. a 61. archy v prosinci 1. Páně 1940
Ročník 1940, sbírka IX./X., Praha, Vilém Opatrný 1940. 16 archů, 1 obrázek, 3 přílohy. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích a Jaroslav Goldman v Praze-Břevnově. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) z FRITZLARU Heřman: Tuto se čte o narození Páně. Proroctví k první Mši. Překladatel z němčiny neuveden. 15 s. - Středověké kázání.
b) EMONDS Heinrich: Křesťanské slavení svátků vánočních. Z němčiny přeložil František Pastor. 8 s. - Meditace.
c) THOMPSON Francis: The Kingdom of God. Království Boží Obsahuje: The Kingdom of God. S. 2-3. - Originální znění básně. Království Boží. Z angličtiny přeložil Vavřinec Vodička. S. 4-5. Království Boží. Z angličtiny přeložil Otto František Babler. S. 6-7. Ne v cizí zemi. Z angličtiny přeložil František Lazecký. S. 8-9.\ Království Boží. Z angličtiny přeložil Jaroslav Skalický. S. 10-11.\ - Pod básněni jsou koncové viněty (dřevoryty) od Vojmíra Vokolka.
d) DROSTE-HÜLSHOFF Anette von: V den všech věrných zemřelých. Z němčiny přeložil Bohuslav Reynek. 2 s. - Báseň.
e) MAISTRE Josef de: Listy o španělské inkvisici. Překladatel neuveden. 8 s.
f) JÁNSKÝ František: O zachovávání církevních obřadů. 20 s. - Pojednání o liturgii. „Podává František Jánský, praeces. v bisk. kněž. semináři v Budějovicích z r. 1861."
g) [MARIE TEREZIE]: Marie Terezie Marii Antoinettě Pravidla, jež si má měsíčně čísti. Z němčiny přeložil a poznámkami opatřil asi František Pastor. 7 s. - Datováno „21. 4. 1770, v den odjezdu".
h) CLAUDIUS Hermann: Píseň k adventu. Z němčiny přeložila Otilie Pastorová. 2 s. - Báseň.
i) STAHL Hermann: Hvězda v noci; K Novému roku. Z němčiny přeložila Otilie Pastorová. 2 s. - Dvě básně.
j) [ANTON, metropolita petrohradský]: Dopis metropolity petrohradského Antonína hraběnce Tolsté. Z ruštiny přeložil František Skácelík. 4 s. - U příležitosti Tolstého exkomunikace v roce 1901.
k) RENAUD Suzanne: Zimní zahrada; Noc listopadová. Z francouzštiny přeložil . 2 s. - Dvě básně v próze.
l) VASSALLO L. A.: Taškáři. Z italštiny přeložila Nina Tučková. 2 s. - Povídka.
m) HERMANN Z FRITZLARU. Podle německého pramene Schrödlova zpracoval [František Pastor]. 3 s. - Biografická poznámka.
n) HUDSON W.-H.: Strach u ptáků. Z angličtiny přeložila M. D. [= Marie Durychová]. 20 s. - Ornitologické pojednání.
o) [FLORIAN Josef]: Redakční zadina. Archů z listopadu a prosince léta Páně 1940. 11 s.
p) J. F. [= Josef Florian]: Beseda čtenářů. 4 s. q) [BETLÉMSKÝ PASTÝŘ.] - Dřevoryt od soudobého neuvedeného autora.
r) Reklamní letáky s anoncemi knih jiných nakladatelství. [46] s. - Anonce nakladatelství Orbis a Literárního a uměleckého klubu.
Obálka: dvoudílná, svetle okrový papír s tmavomodrým tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn cicerem titul „60. a 61. ARCHY", pod ním ročník a číslo sborníku. U spodního okraje uveden kurzivou údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží.
pdf-ocr

1941

62. a 63. archy v lednu l. Páně 1941
Ročník 1941, sbírka I./II., Praha, Vilém Opatrný 1941. 23 archů, 3 obrázky, 4 přílohy. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích. Formát 16 x 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) ODVALIL František: Příklad svatého Silvestra. 4 s. - Alegorická báseň se satirickým odstínem.
b) Kalendář čili pořad měsíců, dní a svátků na rok 1941. [1] s. - červený a černý tisk na bílém kartonu. c) DROSTE-HÜLSHOFF Anette von: Na Nový rok. Z němčiny přeložil Bohuslav Reynek. 4 s. - Báseň.
d) RÁJ. Starobretaňská kostelní píseň. Přeložil Vilém Opatrný. 4 s.
e) O Ježíšku rozmilý! 4 s. - Písnička o Pražském Jezulátku převzata z letáku z poloviny 18. století. Připojena Poznámka od [Josefa Floriana].
f) LAHR Ch.: Metafysický výklad úkonů duše. S poznámkou autora. Překladatel z němčiny neuveden. 11 s. - Úvaha.
g) O SVATÝCH TŘECH KRÁLECH. Z němčiny přeložil V. O. [= Vilém Opatrný]. 16 s. - Převzato z Die Heiligen Leben und Leiden anders genannt das Passional.
h) [BERNARD DE CLAIRVAUX, svatý]: Svatý Bernard Čechům. Z latiny přeložil Karel Doskočil. 4 s. - Dopis knížeti Vladislavovi z počátku roku 1147.
i) PONS DE CAPDUEIL: Křižácká píseň. Z francouzštiny přeložil Vilém Opatrný. 3 s.
j) GABELENTZ Georg von der: Dobyvatel. Z němčiny přeložil V. Š. [= Václav Štěpánovský]. 8 s. - Povídka o Džingischánově smrti.
k) EMONDS Josef: O zlé moci. Z němčiny přeložila Otilie Pastorová. 7 s.- Meditace.
l) DOREN Mark van: Vypravěč; Dedukce; Svatba; Dobrou noc. Z němčiny přeložil V. O. [= Vilém Opatrný]. 4 s. - Čtyři básně.
m) O SANKT HILARIOVI. Z němčiny přeložil [Jiří Víšek]. 4 s. - Legenda převzata z Die Heiligen Leben und Leiden anders genannt das Passional. Na titulním listu je dřevoryt od neznámého autora, patrně vyňatý z téže knihy, kde sloužil rovněž jako ilustrace.
n) CO JEST KNĚZ. Z němčiny přeložil patrně Vilém Opatrný. 2 s. - „Ze starého německého památníku."
o) GEZELLE Quido: Havran; Tichá zima; Ukolébavka. Z [němčiny] přeložil Z. Ř. [= Zdeněk Řezníček]. 4 s. - Tři básně. Pod textem ornamentální výplň.
p) ULLMANNOVA Regina: Sen o andělovi. Z němčiny přeložil František Pastor. 15 s. - Povídka.
q) JOHNSONOVA Josephine: Vzývání; K horám. Z angličtiny přeložil V. O. [= Vilém Opatrný], 2 s. - Dvě básně.
r) DROSTE-HÜLSHOFF S.: Pálenkový oheň. Pravdivý příběh ze Starého Gdanska. Z němčiny přeložil Jaroslav Jun. 4 s. - Historická povídka.
s) HELMINGOVA Helena: Adalbert Stifter. Z němčiny přeložila Otilie Pastorová. 3 s. - Monografická úvaha.
t) STOLBERG Friedrich Leopoed Graf zu: Zimní píseň. Z němčiny přeložil V. O. [= Vilém Opatrný]. 3 s. - Báseň.
u) PROVAZ Z POPELE. Japonská pověst. Přeložil Václav Štěpanovský. 8 s.
v) O SANKT ANEŽCE. Z němčiny přeložil J. V. [= Jiří Víšek]. 8 s. - Převzato z Die heiligen Leben und Leiden anders genannt das Passional. Arch má na titulním listu dřevoryt od neznámého autora, patrně vyňatý z téže knihy, kde sloužil rovněž jako ilustrace.
w) MOREAU Hégésippe: Bílá myška. Z francouzštiny přeložil Václav Štěpánovský. 20 s. - Historická povídka z doby Ludvíka XI.
x) AUGUSTIN, svatý: Dominus noster Jesus Christus, fratres caríssimi, qui in ætérnum est cunctórum Creátor. Z latiny přeložil patrně [Ludvík Vrána]. [2] s. - Liturgický lístek, formát 15 × 9 cm.
y) HEISENBERG Werner: Princ Louis de Broglie. Z němčiny přeložil V. Š. [= Václav Štěpánovský], 2 s. - Krátký úvod do problematiky stěžejního díla L. de Broglie O světle a hmotě.
z) [TŘI KRÁLOVÉ U JEŽÍŠKA.] - Středověký dřevořez od neznámého autora.
aa) GRIEN Hans Baldung: Hlava anděla. - Kresba tužkou reprodukovaná ofsetem na křídovém papíře.
bb) TICHÝ František: Rocinantes. - Lavírovaná kresba reprodukovaná ofsetem na křídovém papíře.
cc) Reklamní letáky s anoncemi knih jiných nakladatelství a přihláška do Katolického literárního klubu. [18] s.
Obálka: dvoudílná, světle okrový papír s červeným a černým tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn u horního okraje červeně velkými typy název, uprostřed čtvercová viněta zobrazující andělíčka s lucernou a větvičkou (kresba od neznámého soudobého autora), pod ní červeně pořadové číslo sborníku. Na spodním okraji uvedeno černě vročení, číslo sbírky v ročníku a údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží (červené záhlaví). Na rubu obálky reklama na elektrické výrobky (bez udání firmy).
pdf-ocr
příloha - nabídka Katolického literárního klubu nakl. Vyšehrad - pdf-ocr

64. a 65. archy v dubnu l. Páně 1941
Ročník 1941, sbírka III./IV., Praha, Vilém Opatrný 1941. 17 archů, 5 obrázků. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích. Formát 16 × 12 cm. 2000 výtisků. Obsah:
a) ŽEHNÁNÍ DOMU. Z němčiny přeložila Otílie Pastorová. [1] s. - Báseň.
b) JAN KŘTITEL MARIA VIANNEY, svatý: Eucharistie. Z francouzštiny přeložila Anna Chaloupková. 20 s. - Kázání.
c) GIEBISCH Hans: Kříže v polích; Březnový večer. Z němčiny přeložil H. B. [= ?]. 2 s. - Dvě básně.
d) KNEIP Jakob: Starý kostel. Z němčiny přeložil V. O. [= Vilém Opatrný], 2 s. - Báseň.
e) RADECKI Sigismund von: Opilci. Z nemčiny přeložil O. D. [= ?]. 12 s. - Povídka podle skutečné události.
f) CH. F. [= ?]: Rozptyl světla. Překladatel neuveden. 20 s. - Populárně vědecký článek, datováno 1. 3. 1929.
g) NOVÁK Arne: Stefan George. S. 1-3., poznámka. - Biografická poznámka o S. Georgeovi a bibliografie jeho prací. Použitá literatura. GEORGE Stefan: Básník v časech zmatků; Vábení vod; Pobřeží; (Já před davem vždy prchal ke snu svému); Poslední věrný; Výroční den. Z němčiny přeložil Václav Renč. S. 4-12. - Šest básní.
h) VOKOLEK Vladimír: Otroctví mysliti. Via cogitandi. 8 s. - Esej inspirovaná dopisem od Josefa Floriana.
i) CLAUDIUS Matthias: Bože, ty dejž nám...; Matka nad kolébkou; Nad hrobem. Z němčiny přeložil Otto František Babler. S. 1-3. - Tři básně. Sedlák po skončeném soudním sporu. Z němčiny přeložila Otilie Pastorová. S. 4. - Báseň.
j) CLAUDIUS Hermann: Básně. Z němčiny přeložil H. B. [= ?]. 12 s. - Deset básní: Předjaří; Dva žalmy; Fuga; Báseň; Bardský zpěv; Válečná píseň; Má ruka; Stín; Noční píseň Notturno; Memento!. Arch má titulní list s vinětou (mísa s ovocem, soudobý linoryt, autorem patrně někdo z Florianovy rodiny).
k) VERWEY Albert: Vzniky; Tys trnovou korunou... Z němčiny přeložil O. D. [= ?]. 2 s. - Dvě básně.
l) SPEE Fridrich von: Žalozpěv Kristovy úzkosti v zahradě na hoře Olivetské. Z němčiny přeložil H. B. [= ?]. 4 s. - Báseň.
m) BIHLMEYER Hildebrand: Oblahoslaveném Jiljím z Assisi, druhu svatého Františka. Z němčiny přeložil František Pastor. 2 s. - Úryvek z knihy Wahre Gottsucher.
n) VOSSLER Karel: Španělský tanec smrti zpočátku sedmnáctého století. Z němčiny přeložil Zdeněk Lukeš. 7 s. - O „studně smrti" z divadelní hry připisované Tirsovi de Molina.
o) STEPHENSON C.: Leiningenův boj s mravenci. Z němčiny přeložil Václav Štěpánovský. 32 s. - Povídka.
p) WEINHEBER Josef: Bezčasí; Na rozbitou číši; Na milenku; Konvalinka. Z němčiny přeložil Jan Pilař a Otilie Pastorová. 8 s. - Čtyři básně.
q) JA SOM VZKRIESENIE A ŽIVOT. - Ofsetová reprodukce lidového ručního vzoru na látku ze Spišska. Modrý tisk.
r) LEPSIUS R.: Stefan George. - Portrét. Kresba tuší.
s) GRÜNBECK: Opilci. - Starý dřevořez.
t) WAGNER Josef: Studie k „Hoři". - Perokresba.
u) VOKOLEK Vojmír: Dva lotři. - Kresba tuší.
v) Reklamní letáky.
Obálka: dvoudílná, světle okrový papír s černým a hnědým tiskem, záložka připojena k zadní straně obálky. Přes šíři přední strany vytištěn u horního okraje hnědě velkými typy název, uprostřed čtvercová mědirytina s nápisem „Sic nisi quod diligo" jako viněta; pod ní hnědě pořadové číslo. Na spodním okraji uvedeno černě vročení, číslo sbírky v ročníku a údaj o administraci. Na záložce lístek s obsahem a tiráží (hnědé záhlaví).
pdf-ocr

II. řada

1945

1. Archy k Posvícení l. Páně 1945
Stará Říše, Josef Václav Florian 1945, 9 archů, 1 obrázek. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích. Formát 16 × 12 cm. Obsah:
a) [KRÁLOVNA SVATÉHO RŮŽENCE.] S. [1]. - Autor neuveden. Linoryt, modrý tisk.\ CYRILL ALEXANDRIJSKÝ, svatý: Královně svatého Růžence. Z řečtiny přeložil [František Pastor]. S. [3-4]. - Homilie sv. Cyrilla Alexandrijského.
b) [DAWSON Christopher]: Úvod knihy The Making of Europe. An introduction to the history of European unity, 1932, od Christophera Dawsona. Překladatel neuveden. Text upravil, poznámkami a ediční poznámkou na konci opatřil Josef Florian. 15 s.
c) GILBERT Stuart: Umění a intuice. Z angličtiny přeložil Václav Navrátil. 8 s. - Interpretace pojmů v aktuálních souvislostech.
d) PFLEGER K.: Nevyhladitelný zázrak. Z němčiny přeložil František Odvalil. 12 s. - Úvaha.
e) REYNEK Bohuslav: Stíny; Listopad; Měsíc v oblacích. [4] s. - Tři básně.
f) FET A. A.: Múze; Nelze. Z ruštiny přeložil Miloš Matula. [3] s. - Dvě básně.
g) MARCHON Albert: Echarenny. Z francouzštiny přeložila E. F. [= Eva Florianová], 11 s.- Lyrická próza.
h) † FLORIAN Josef: Okolo našich. 4 s. - Úryvky ze vzpomínkové prózy (viz I/D144, s. 336).
i) FLORIAN Josef Václav: Poznámky. Do Archů k Posvícení l. P. 1945 shrnul J. V. F. 8 s. - Viz 3. díl, s. 809.
Obálka: třídílná, světle béžový papír s černým tiskem. Přes šířku přední strany vytištěna u horního okraje třídílná viněta v ornamentálních čtvercových rámečcích sestávající ze symbolických vyobrazení zvěrokruhu připadajících na dobu vydání čísla (Štír, Střelec a Kozoroh). Pod vinětou titul (viněta i typy písma jsou dřevoryty, zřejmě od Michaela Floriana) a pod ním pořadové číslo. Nad spodním okrajem přes celou šíři strany uveden údaj o době a místu vydání. Na třetím dílu obálky, který je zvětšenou záložkou, je vytištěn obsah, tiráž a pokyny administrace (na vnitřní straně text K novému vydání Archů). Formát obálky (12 × 16 cm) je tu zachován naposledy; příspěvky e), f), g), h) a i) už mají menší formát (15,5 × 11,5 cm).
pdf-ocr

1946

2. Archy v lednu l. P. 1946
Stará Říše, Josef Václav Florian 1946. 8 archů, 2 obrázky, 3 přílohy. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí. Formát 15,5 × 11,5 cm. Obsah:
a) Kalendář čili pořad měsíců, dní a svátků na rok 1946. [1] s. - Červený a černý tisk na měkčím žlutém kartonu. b) PFLIEGLER Michael: Mlčení Svaté Noci. Z němčiny přeložil František Pastor. 12 s. - Podobenství.
c) LAHR Christian: O historii. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. 35 s., 2 archy. - Předmluva k Histoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres Médiques (1868).
d) ŘEZNÍČEK Zdeněk: Adventní; Zasněžená pole. 2 s. - Dvě básně.
e) BLANC DE SAINT BONNET A.: Základy politiky. Z francouzštiny přeložil P. J. P. [= Josef Polák]. 8 s. - Esej.
f) LE BRAZ Anatole: Půlnoční mše duchů. Z francouzštiny přeložila E. F. [= Eva Florianová]. 4 s. - Povídka.
g) O ZPĚVU KOSTELNÍM. 4 s. - Rekapitulován vývoj a úloha kostelního zpěvu v minulosti; konstatován přítomný úpadek kostelního zpěvu; autorem možná Václav nebo Metoděj Florian.
h) FLORIAN Josef Václav: Poznámky. Do Archů v lednu 1946 shromáždil J. V. F. 12 s.
i) FLORIAN Jan: Svatí tří králové. - Kolorovaný linoryt. V obsahu uvedeno jako Tří králové.
j) STRITZKO Otto: Nová Říše. - Linoryt. Modrý tisk.
k) PRAMENY [2] s.
Obálka: dvoudílná, nazelenalý papír s černým tiskem, záložka u zadní strany. Přes šířku přední strany vytištěna u horního okraje třídílná viněta v ornamentálních čtvercových rámečcích sestávající ze symbolických vyobrazení zvěrokruhu připadajících na dobu vydání čísla (Vodnář, Ryby a Skopec). Pod vinětou titul (viněta i typy písma jsou dřevoryty, zřejmě od Michaela Floriana) a pod ním pořadové číslo sborníku. Nad spodním okrajem přes celou šíři uveden údaj o době a místu vydání. Na záložce obsah a tiráž. Archy zachovávají od tohoto čísla formát 15,5 × 11,5 cm.
pdf-ocr

3. Archy k Velikonocům 1946
Stará Říše, Josef Václav Florian 1946. 8 archů, 4 obrázky, 1 příloha. Vytiskl Josef Filip v Třebíči. Formát 15,5 × 11,5 cm. Obsah:
a) BERTRAM A.: Duše mládeže drahocenná v očích Božích. Z němčiny přeložil F. V. [= ?]. 16 s. - Text, v němž se kardinál Adolf Bertram obrací k mládeži.
b) BLANC DE SAINT-BONNET A.: Církev jest pravda. Z francouzštiny přeložil G. F. [= Gabriel Florian]. 6 s. - Filosofická reflexe.
c) ROUGEMONT Denis de: Intelektuálové a „lid". Z francouzštiny přeložil a vybral J. F. [= Josef Florian]. 8 s. - Úryvek z Deníku intelektuála ve stávce (1937). Otištěno v souvislosti s aktuálními politickými problémy, obecněji o kulturní situaci.
d) GEZELLE Quido: Navečer; Naslouchám zvukům lesních rohů; Starý breviář. Z francouzštiny přeložil Zdeněk Řezníček. 4 s. - Tři básně.
e) LAMARZELLE Gustave de: Anarchie v moderním světě. Od anarchie náboženské k despotismu politickému ve státě. Z francouzštiny přeložil G. F. [= Gabriel Florian], 11 s.
f) CAZIN Paul: Próza pro čas Velikonoční. Z francouzštiny přeložila Eva Florianová. 12 s. - Apokryf.
g) MAISTRE Joseph de: Papežové a občanská svoboda lidí. Překladatel z francouzštiny neuveden. 7 s. - Úryvek z knihy Les Papes et la Papauté (1902).
h) FLORIAN Josef Václav: Zadina redakční. Poznámky J. V. F. do 3. Archů velikonočních 1946. 16 s.
i) M. F. [= Michael Florian]: [Dvě kočky.] - Linoryt.
j) M. F. [= Michael Florian]: [Ježíš s učedníky v Emauzích.] - Kolorovaný linoryt.
k) O. S. [= Otto Stritzko]: [Loupežník.] - Linoryt.
l) GARAN [= ?]: Pourquoi ľ on a fait 1789. - Dvě perokresby. Karikatura.
m) Paprsek. [2] s. - Reklamní leták na sborník Dobrého Díla.
Obálka: dvoudílná, bílý papír s černým tiskem, záložka u zadní strany. Přes šířku přední strany vytištěna u horního okraje třídílná viněta v ornamentálních čtvercových rámečcích sestávající ze symbolických vyobrazení zverokruhu připadajících na dobu vydání čísla (Býk, Blíženci a Rak), zeleně kolorováno (varianta: nekolorováno). Pod vinětou titul (viněta a typy písma jsou dřevoryty, zřejmě od Michaela Floriana). Název s květinovým motivem v písmu. Pod titulem umístěno pořadové číslo sborníku. U spodního okraje uveden přes celou šíři strany údaj o době a místu vydání. Na záložce obsah a tiráž.
pdf-ocr

4. Archy k stému výročí Zjevení la Salettského, L. P. 1946
Stará Říše, Josef Václav Florian 1946. 8 archů, 2 obrázky. Vytiskl Josef Filip v Třebíči. Formát 15,5 × 11,5 cm. Obsah:
a) KALVATOVA Melanie: Zjevení přesvaté Panny na hoře La Salettské 19. září 1846. Podle sepsání Melanie Kalvatové, pasačky La Salettské. Upravený překlad z francouzštiny . 32 s. - Podle knižního vydání ve Studiu 17, 53).
b) ROUZET G.: Obrana Leona Bloy. Z francouzštiny přeložila E. F. [= Eva Florianová]. 8 s.
c) BEDDOES Thomas Lowell: Půlnoční hymnus; Život - skleněné okno; Metafora přeháňky; Nejkrajnější stoupání; Déšť; Sen o umírání; Wolframův žalozpěv; Pokoutní obchod se sny; Píseň. Z angličtiny přeložil H. B. [= ?] 7 s. - Devět básní.
d) ŘEZNÍČEK Zdeněk: Podzimní motiv; Javor v podzimu; Za jitra v seči; Vítr v haluzích. 4 s. - Čtyři básně.
e) BORELY J.: Feminismus. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 12 s. - O příčinách vzniku „hospodářského feminismu".
f) DESROSEAUX Magdalena: Krásné svatyně na horách. Z francouzštiny přeložila Eva Florianová. 7 s. - O krajině a památkách v Bretani.
g) O. P-ová [= Otilie Pastorová]: Veřejnost, dětský svět a víra. Úvahy nad články v pobožném tisku. 8 s. - Odsudek přílišného exhibicionismu v projevech náboženského přesvědčení, jak to bylo zvykem v soudobém katolickém tisku.
h) FLORIAN Josef Václav: Odklízení zadiny v září 1946. J. V. F. 16 s.
i) M. F. [= Michael Florian]: Leon Bloy. - Linoryt. Portrét.
j) M. F. [= Michael Florian]: [Zjevení Panny Marie La Salettské.] - Linoryt žlutohnědým a bleděmodrým tiskem.
Obálka: dvoudílná, bílý papír s černým tiskem, záložka připojena k zadní straně. Přes šířku přední strany vytištěna u horního okraje třídílná viněta v ornamentálních čtvercových rámečcích sestávající ze symbolických vyobrazení zvěrokruhu připadajících na dobu vydání čísla (Lev, Panna a Váhy), zeleně kolorováno (varianta: nekolorováno). Pod vinětou vytištěn titul (viněta a typy písma jsou dřevoryty, zřejmě od Michaela Floriana). Pod titulem umístěno pořadové číslo sborníku. Nad spodním okrajem přes celou šíři strany uvedena doba a místo vydání. Na záložce obsah a tiráž.
pdf-ocr

5. Archy k Vánocům L. P. 1946
Stará Říše, Josef Václav Florian 1946. 10 archů, 2 obrázky, 1 příloha. Vytiskl Josef Filip v Třebíči. Formát 15,5 × 11,5 cm. Obsah:
a) Kalendář čili pořad měsíců, dní a svátků na rok 1947. [1] s. - Červený a černý tisk na bílém kartonu. b) [BERNARD DE CLAIRVAUX, svatý]: Řeč sv. Bernarda opata o narození Páně. Z latiny přeložil [František Pastor]. 4 s. - Kázání.
c) COLLEYE Hubert: Tajemství Vánoc. Z francouzštiny přeložila Eva Florianová. 8 s. - Exegese.
d) HENGSTENBERG H. E.: Askese nástrojem Boží Prozřetelnosti a vedení. Z němčiny přeložil František Pastor. 20 s.
e) CAYROL Jean: Srdce probodené šípem; Obličeje z návratu; Mí bratři nepřátelé. Z francouzštiny přeložil František Pastor. 4 s. - Tři básně.
f) VOKOLEK Vladimír: Čeho se dotýkám... 1 s. - Báseň.
g) BRJUSOV Valerij: Klíče tajemství. Z ruštiny přeložil L. R. [= Ladislav Ryšavý]. 27 s. - Estetická studie.
h) NA DUNAJSKÉ PLÁNI. Autor a překladatel neuvedeni. 8 s. - Povídka. Za textem údaj: „Z bulharštiny: Anonym."
i) BERNANOS Georges: Katolíci zadního voje; Je mír možný? Psáno k výročí kapitulace Německa; List řediteli týdeníku Temps Présent. 16. března 1946. Z francouzštiny přeložil Gabriel Florian. 16 s. - Tři časové úvahy.
j) [SCHWARZENBERG Karel]: Kdyby... Úvodník z Českého slova 8. listopadu 1948. 6 s. - Záměrně archaizujícím pravopisem psaná satira, vycházející z předpokladu fiktivního vítězství protestantů v bitvě na Bílé Hoře.
k) FLORIAN Josef Václav: Redakční zadina. Vánoční Archy 1946. 8 s.
l) Μ. F. [= Michael Florian]: Smečka vlků.- Linoryt. Ilustrace k Archipovu zázraku Georga von Gabelentze.
m) STRNADEL Antonín: [Koledníci o Třech králích.] - Perokresba.
Obálka: dvoudílná, zelenkavý papír s černým tiskem, záložka připojena k zadní straně. Přes šíři přední strany vytištěn u horního okraje název, pod ním rovněž přes celou šíři viněta (tři kruhová vyobrazení příslušných zvířetníkových znaků: Kozoroh, Vodnář a Ryby) - linoryt od Michaela Floriana. Pod vinětou pořadové číslo, na spodním okraji uvedeno místo vydání. Na záložce obsah, tiráž a administrativní oznámení.
pdf-ocr

1947

6. Archy k Velikonocům L. P. 1947
Stará Říše, Josef Václav Florian 1947. 13 archů, 2 obrázky, 2 přílohy. Vytiskl Josef Filip v Třebíči. Formát 15,5 × 11,5 cm. Obsah:
a) [ŘEHOŘ, svatý]: Homilie sv. Řehoře papeže. Neděle smrtná. Překladatel z latiny neuveden. 2 s.
b) BASIL, svatý: Nemějme podílu v neužitečných skutcích temnosti. Překladatel z latiny neuveden. 4 s.
c) GUARDINI Romano: O podstatě andělů. Z němčiny přeložil Vojtěch Sádlo. 8 s. - Exegese.
d) STABAT MATER. Z latiny přeložil Bohuslav Reynek. 4 s.
e) MASSIN Jean: Paul Claudel. Z francouzštiny přeložil J. K. [= Jiří Konůpek?]. 11 s.- Studie.
f) REYNEK Bohuslav: Hakeldama. [2] s. - Báseň.
g) CAZIN Paul: Velikonoční skřivánek. Z francouzštiny přeložila Eva Florianová. 4 s. - Lyrická próza.
h) BLANC DE SAINT-BONNET A.: Revoluce. Z francouzštiny přeložil [Gabriel Florian], 12 s. - Filosofická studie.
i) LAHR Ch.: O povinnosti. Z němčiny přeložil [František Pastor]. 7 s. - Úvaha.
j) CATHREIN V.: Státní moc. Překladatel neuveden. 4 s. - Legislativní úvaha.
k) BEAUNIER A.: Lidé pokrokoví. Z francouzštiny přeložil a upravil G. F. [= Gabriel Florian]. 2 s. - Polemická úvaha o pokroku.
l) RAMPULA Josef: O farních matrikách. Doklad k redakční zadině z 3. Archů 1946. 4 s. - O matrikách v Telči.
m) FLORIAN Josef Václav: Redakční zadina. Do velikonočních Archů 1947 shrnul J. V. F. 8 s.
n) VZKŘÍŠENÍ. - Pozdně gotický dřevořez od neznámého autora.
o) J. V. F. [= Josef Václav Florian]: Telč. - Kolorovaný linoryt.
p) Z HODU VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ... [1] s. - Vydavatelé Dobrého Díla blahopřejí svým příznivcům k Velikonocům 1947. V záhlaví ručně kolorovaný dřevoryt [Koroptve] od Michaela Floriana. Na bílém tužším papíře. Neuvedeno v obsahu.
q) PŘÍZNIVCŮM! [2] s. - Vydavatelský prospekt. Pokyny administrace pro odběratele Archů a zájemce o neprodané publikace Kursů a Dobrého Díla. Neuvedeno v obsahu.
Obálka: dvoudílná, nazelenalý papír s červeným tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn u horního okraje název, pod ním rovněž přes celou šíři viněta (tři kruhová vyobrazení příslušných zvířetníkových znaků: Skopec, Býk a Blíženci) - linoryt od Michaela Floriana. Pod vinětou uvedeno pořadové číslo sborníku, na spodním okraji místo vydání. Na záložce obsah a tiráž.
pdf-ocr

7. Archy ke žním L P. 1947
Stará Říše, Josef Václav Florian 1947. 13 archů, 3 obrázky. Vytiskl Josef Filip v Třebíči. Formát 15,5 × 11,5 cm. Obsah:
a) SVATÍ MUČEDNÍCI. Sestavil patrně Josef V. Florian. 8 s. - Kompendium z citátů z děl sv. Cypriana, Aurelia Augustina, Tomáše Akvinského, Alfonse Liguori, Petra Chrysostoma, Jana Zlatoústého, sv. Efréma, sv. Bernarda, bl. Diviše Karth., sv. Ignáce Ant., sv. Polykarpa, sv. Řehoře a sv. Pavla.
b) HELLO Arnošt: O smyslu slova svoboda. Z francouzštiny přeložil B. R. [= Bohuslav Reynek]. 6 s.
c) POUTNÍ BAROKNÍ PÍSEŇ NA ROZLOUČENOU S P. MARIÍ. 4 s.
d) RAMPULA Josef: Svatý Vojtěch ve Studnicích u Telče. 12 s. - Historie kostela s regionálními zprávami o životě katolické obce.
e) FET A. A.: Ve snu. Z ruštiny přeložil Miloš Matula. 4 s. - Báseň.
f) BĚLYJ Andrej: Volání; Pomatenec. Z ruštiny přeložil [Miloš Matula]. 4 s. - Dvě básně.
g) MERCIER L.: Když dozrává...; Po žních. Z francouzštiny přeložila [Eva Florianová]. 4 s. - Dvě prózy.
h) [JAN SOBIESKI, král polský]: List krále Jana Sobieského královně Marii Kazimíře z boje s Turky před Vídní roku 1683. Z francouzštiny přeložila E. F. [= Eva Florianová]. 8 s. - V dopise ze 13. září 1683 popis průběhu bitvy.
i) ZWEIG Stefan: RainerMaria Rilke. Z angličtiny přeložila Barbora Kokešová. 12 s. - Úvod od Williama Rose a G. Craiga (editoři) ke knize Rainer Maria Rilke. Aspects of his Mind and Poetry (1938).
j) BERNANOS G.: Komplex viny a méněcennosti. Z francouzštiny přeložil G. F. [= Gabriel Florian]. 11 s. - Analýza politických postojů současníků a o vlastním uchopení pravdy.
k) K ČTYŘICÁTÉMU VÝROČÍ SMRTI P. JOSEFA POLÁKA. * 3. srpna 1880 v Telči, † 11. května 1907.
[POLÁK Josef]: Z psaní P. Josefa Poláka J. F. S. 1-5. - Úryvky dopisů z let 1903 až 1907 s krátkou ediční poznámkou na konci.
[FLORIAN Josef]: Z Poznámek J. F. S. 5. - Úryvky z deníku o nemoci a smrti J. Poláka.
BLOY Leon: Z „Neprodajného". Z francouzštiny přeložil [Josef Florian], S. 6-7. - Výňatky o pobytu J. Floriana a J. Poláka ve Francii.
[BLOY Léon]: Z psaní Leona Bloy J. F. Z francouzštiny přeložila patrně Eva Florianová. S. 7-8. - Úryvky dopisů z 30. 5. 1907 a 12. 3. 1908.
l) PASTOR František: Georges Rouault a „Katolík". 7 s. - Polemika o Rouaultův obraz Útěk do Egypta, mj. recenzovaný ve 4. čísle týdeníku Katolík; dále o interpretaci encykliky Benedikta XV. Ad beatissimi od Adolfa Kajpra v témže čísle.
m) FLORIAN Josef Václav: Redakční zadina. Do 7. Archů ke žním 1947 shrnul J. V. F. 8 s.
n) ŠINDLER Jiří: [La Saletta.] - Dřevoryt.
o) M. F. [= Michael Florian]: [Kaple.] - Linoryt.
p) VOKOLEK V. [= Vojmír Vokolek]: Svatý Vojtěch. - Dřevoryt převzat z Pěti Svatých patronů českých (přetištěn zmenšený).
Obálka: dvoudílná, bílý papír se žlutým tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn u horního okraje název, pod ním rovněž přes celou šíři viněta (tři kruhová vyobrazení příslušných zvířetníkových znaků: Rak, Lev a Panna) - linoryt od Michaela Floriana. Pod vinětou uvedeno pořadové číslo sborníku, na spodním okraji místo vydání. Vnitřní strany nepotištěny. Na záložce obsah a tiráž.
pdf-ocr

8. Archy v listopadu l. P. 1947
Stará Říše, Josef Václav Florian 1947. 10 archů, 1 obrázek, 2 přílohy. Vytiskl Josef Filip vTřebíči. Formát 15,5 × 11,5 cm. Obsah: 
a) GUARDINI Romano: Odpouštění. Z němčiny přeložil František Pastor. 16 s.
b) COLLEYE Hubert: Meditace o svíčkách. Z francouzštiny přeložila E. F. [= Eva Florianová]. 7 s.
c) SVATÁ HARFA IRSKÁ. Autor neuveden. Z angličtiny přeložil K. [= ?]. 4 s. - Stručně o historii irské hudby, zejména církevní.
d) CAYROL Jean: Zítra; ...Ignem urentem. Z francouzštiny přeložil František Pastor. 2 s. - Dvě básně.
e) EMMANUEL Pierre: Den hněvu. Z francouzštiny přeložil F. P. [= František Pastor]. 2 s. - Báseň.
f) HODIN J. P.: August Forel. Ze švýcarských vzpomínek Oskara Kokoschky. Z francouzštiny přeložila patrně Eva Florianová. 4 s.
g) ROUGEMONT Denis de: Z listů o atomové pumě. Vybral, přeložil a Poznámkou opatřil František Pastor. 44 s., 3 archy. - Časové úvahy formou deníkové prózy z knihy Lettres sur la Bombe atomique (1946). S autorovými Dodatky.
h) [FLORIAN Josef Václav]: Redakční zadina. 8. Archy v listopadu 1947. 6 s.
i) Michael F. [= Michael Florian]: [Dítě píšící při petrolejce.] - Linoryt modrým a červeným tiskem.
j) [FLORIAN Josef V.]: Prameny. [2] s. - V obsahu uvedeno Orientační lístky
Obálka: dvoudílná, bílý papír s černým tiskem, záložka připojena k zadní straně obálky. Přes šíři přední strany vytištěn u horního okraje název, pod ním rovněž přes celou šíři viněta (tři kruhová vyobrazení příslušných zvířetníkových znaků: Váhy, Štír a Střelec) - linoryt od Michaela Floriana. Pod vinětou uvedeno pořadové číslo sborníku, na spodním okraji místo vydání. Na záložce obsah a tiráž.
pdf-ocr

9. Archy k Vánocům l. P. 1947
Stará Říše, Josef Václav Florian 1947. 8 archů, 1 obrázek, 3 přílohy. Vytiskl Josef Filip v Třebíči. Formát 15,5 × 11,5 cm. Obsah:
a) Kalendář čili pořad měsíců, dní a svátků na rok 1948. [1] s. - Červený a černý tisk na bílém kartonu. b) GUARDINI Romano: Duše. Z němčiny přeložil František Pastor. 28 s. - Z Dopisu o sebevzdělání.
c) COLLEYE Hubert: Noc, ticho, samota. Z francouzštiny přeložila E. F. [= Eva Florianová]. 24 s. - Meditace ze sbírky Elevations.
d) PIE Louis: Ti, kteří nenávidí Krista, nemilují svou vlast... Z francouzštiny přeložila a upravila E. F. [= Eva Florianová]. 4 s. - časová úvaha.
e) LE CARDONNEL Louis: Pěvec; Zimní píseň; Mrtvé město; Triptych. Překladatel z francouzštiny neuveden. 6 s. - Čtyři básně.
f) ŘEZNÍČEK Z.: Radostmi úsměvů; Co platno člověku...; Čas; Opěšalec zpívá letci. 6 s. - Čtyři básně.
g) BLOY Leon: Literární zpravodajství. Z francouzštiny přeložila E. F. [= Eva Florianová]. 11 s. - O vzniku literárního žánru.
h) FLORIAN Josef: Nevydané poznámky J. F. 6 s. - Zápisky z deníku z let 1901-1915.
i) [FLORIAN Josef Václav]: Redakční zadina. 9. Archy k Vánocům l. P. 1947. 8 s. - Viz 3. díl, s. 814.
j) LANGE O.: Narození. - Linoryt.
k) [FLORIAN Josef Václav]: Prameny. [1] s.
l) K+M + B. Pozdrav k Vánocům l. P. 1947 s přáním do Nového roku 1948 posílají vydavatelé Dobrého Díla ve Staré Říši. [1] s. - Červený a černý tisk na bílém kartonu.
Obálka: dvoudílná, bílý papír s modrým tiskem, záložka připojena k zadní straně obálky. Přes šíři přední strany vytištěn u horního okraje název, pod ním rovněž přes celou šíři viněta (tři kruhová vyobrazení příslušných zvířetníkových znaků: Kozoroh, Vodnář a Ryby) - linoryt od Michaela Floriana. Pod vinětou uvedeno pořadové číslo sborníku, na spodním okraji místo vydání. Na záložce obsah a tiráž.
pdf-ocr

1948

10. Archy o Velikonocích l. P. 1948
Stará Říše, Josef Václav Florian 1948. 10 archů, 1 obrázek. Vytiskl Josef Filip v Třebíči. Formát 15,5 × 11,5 cm. Obsah:
a) [PETR CHRYSOLOG, svatý]: Sv. Petra Chrysologa, arcibiskupa revenského, Řeč o postu a almužně. Z řečtiny přeložil F. V. Č. [= F. V. Čapek], 6 s.
b) PIUS X., papež: O posvátném kazatelství. Z Motu proprio „Sacrorum antistitum". Z latiny přeložil [Antonín Ludvík Stříž]. 16 s. - Vyňato patrně z vydání v Studium 39 (1911).
c) [PACHTA Josef]: Víra a liturgie. Z proslovu Msgr. Dr. Josefa Pachty r. 1893. 11 s. - S autorskými Poznámkami.
d) DACQUÉ Edgar: Smysl a bytí. Z francouzštiny přeložil Zdeněk Řezníček. 8 s. - Z cyklu dvojverší Boží tvář, inzerováno jako ukázka z příštího svazku Dobrého Díla nebo Kursů (nerealizováno).
e) MESSIAEN Alain: Bědování; Ratolesti; Milosrdný Samaritán; Chtěl bych vám Zpívat...; Hromnice. Z francouzštiny přeložil Zdeněk Řezníček. 8 s. - Verše z koncentračního tábora (sb. La Petite lampe).
f) FEDERER Jindřich: Jak bratr Mikuláš učil číst. Z němčiny přeložil František Pastor. 16 s. - Povídka.
g) THIBAUD Jacques: Hudebník u Lyauteye. Z francouzštiny přeložila E. F. [= Eva Florianová]. 24 s. - Vzpomínka slavného houslisty na maršála Lyauteye.
h) SYNTHESA. Z Caludova filosofického slovníku vybral, přeložil a sestavil patrně Gabriel Florian. 15 s. - Kompendium. Citáty vybrány z Leibnize, Duhamela, Fustel de Coulangese, Berra, Hamelina, Kanta, Paulhana, Janeta, Jagnauxe, Mentré, Dwelshauverse, Condillaca, Lalanda Berthelota, Hémona, Descartesa, Tanneryho, Ampéra a Robina aj.
i) VEUILLOT Louis: Vítězosláva. Z francouzštiny přeložil a aktualizující poznámkou opatřil J. S. [= Jindřich Středa, vlastním jménem Karel Schwarzenberg], 6 s. - Cestopisné zápisky z knihy Vůně Říma (1860).
j) FLORIAN Josef Václav: Redakční zadina. Do 10. Archů velikonočních 1948 shrnul J. V. F. 4 s.
k) MRÁZKOVÁ D.: Svatá Veronika. - Linoryt.
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír s rumělkové červeným tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn u horního okraje název, pod ním rovněž přes celou šíři viněta (tři kruhová vyobrazení příslušných zvířetníkových znaků: Skopec, Býk a Blíženci) - linoryt od Michaela Floriana. Pod vinětou uvedeno pořadové číslo sborníku, na spodním okraji místo vydání. Na záložce obsah a tiráž.
pdf-ocr

11. Archy ke žním l. P. 1948
Stará Říše, Josef Václav Florian 1948. 10 archů, 1 obrázek. Vytiskl Josef Filip v Třebíči. Formát 15,5 × 11,5 cm. Obsah:
a) [PROSPER, biskup]: Prosper, biskup riezský, o lásce. Překladatel z latiny neuveden. 7 s. - Homilie.
b) MERCIER Louis: Narození Mariino. Z francouzštiny přeložil [František Pastor]. 2 s. - Báseň.
c) COLLEYE Hubert: „Propast světla" - La Saletta. Z francouzštiny přeložila a zkrátila Eva Florianová. 16 s.
d) BLANC DE SAINT-BONNET A.: O nerovnosti mezi lidmi. Z francouzštiny přeložil František Pastor. 16 s. - Na závěr autorské Poznámky (s. 13-16).
e) CLAUDEL Paul: O básnické inspiraci. List Abbému Bremondovi. Z francouzštiny přeložil J. Krupica. 8 s. - O smyslu poezie.
f) [BLOY Leon - GROUX Henri de]: Nevydaná korespondence Leona Bloy a Jindřicha de Groux. Z francouzštiny přeložil Zdeněk Režný. 20 s. - Dopisy z 15. 8. až 9. 9. 1896.
g) STIFTER Adalbert: O podstatě umění. Z němčiny přeložil Z. R. [= Zdeněk Řezníček]. 4 s.
h) PESQUIDOUX Joseph de: Pastýři z hor. Z francouzštiny přeložila E. F. [= Eva Florianová]. 12 s. - Přírodní líčení z knihy Chez nous (1921-1923).
i) z TERAMA Jakub: Z Posledního soudu. Vyňal a pravopis upravil K. D. [= Karel Doskočil]. 2 s. - Úryvek z kapitulního rukopisu staročeského překladu Belialu.
j) VEUILLOT Louis: O papežském Římu. Z francouzštiny přeložil a poznámkami opatřil Jindřich Středa [= Karel Schwarzenberg]. 6 s. - Úryvek z Les Odeurs de Paris (1891).
k) M. F. [= Michael Florian]: Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím. 1948 - Dřevoryt. „Primiční obrázek pro P. Václava Štěpána."
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír se žlutým tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn u horního okraje název, pod ním rovněž přes celou šíři viněta (tři kruhová vyobrazení příslušných zvířetníkových znaků: Rak, Lev a Panna) - linoryt od Michaela Floriana. Pod vinětou uvedeno pořadové číslo sborníku, na spodním okraji místo vydání. Na záložce obsah a tiráž.
pdf-ocr

12. Archy v listopadu l. P. 1948
Stará Říše, Josef Václav Florian 1948. 12 archů, 1 obrázek, 2 přílohy. Vytiskl Josef Filip v Třebíči. Formát 15,5 × 11,5 cm. Obsah:
a) COLLEYE Hubert: Všech svatých. Z francouzštiny přeložila E. F. [= Eva Florianová]. 6 s.
b) PFLEGER Karel: Až budu umírat... Z němčiny přeložil Bohuslav Durych. 4 s.
c) [CELANO Tommaso da]: Dies irae. Přeložil Bohuslav Reynek. 4 s. - Báseň.
d) REYNEK Bohuslav: Měsíc a jiní; Dřeváky; Doma; Josef Florian umírá. 4 s. - Čtyři básně.
e) NOEL Marie: Kozí list. Z francouzštiny přeložil B. R. [= Bohuslav Reynek]. 2 s. - Báseň.
f) KIRSCHWENG J.: Domov. Přeložil Bohuslav Durych. 6 s. - Reflexe.
g) RUY Louis: O úloze intelligence v poznání Boha. Z francouzštiny přeložil a Poznámkami na konci opatřil J. F. [= Josef Florian]. 51 s., 3 archy.
h) GUÉRIN Evženie de: List slečně Louise de Bayne na Rayssacu. Z francouzštiny přeložila Eva Florianová. 16 s. - Dopis z října 1832.
i) BERNANOS G.: Civilisace strojů. Z francouzštiny přeložila Pavla Tobrmanová. 4 s. - Úryvek z knihy La France contre les robots (1947).
j) [FLORIAN Josef Václav]: Redakční zadina. 12. Archy v listopadu 1948. 8 s.
k) F. F. [= Františka Florianová]: [U hrobu.] - Kolorovaný linoryt.
l) [FLORIAN Josef Václav]: Prameny. [1] s.
m) DOPISY † JOSEFA FLORIANA. [1] s. - Anonce na první svazek dopisů Josefa Floriana z pozůstalosti Jaroslava Frankeho [= Jaroslav Skalický] a prosba, aby čtenáři zapůjčili nebo věnovali svoji korespondenci s J. F. Formát 7,5 × 11 cm.
Obálka: dvoudílná, nažloutlý papír s černým tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn u horního okraje název, pod ním rovněž přes celou šíři viněta (tři kruhová vyobrazení příslušných zvířetníkových znaků: Váhy, Štír a Střelec) - linoryt od Michaela Floriana. Pod vinětou uvedeno pořadové číslo sborníku, na spodním okraji místo vydání. Na záložce obsah a tiráž.
pdf-ocr

13. Archy k Vánocům l. P. 1948
Stará Říše, Josef Václav Florian 1948. 10 archů, 2 obrázky, 2 přílohy. Vytiskl Josef Filip v Třebíči. Formát 15,5 × 11,5 cm. Obsah:
a) Kalendář čili pořad měsíců, dní a svátků na rok 1949. [1] s. - červený a černý tisk na bílém kartonu.
b) GUÉRANGER: Vigilie Božího Hodu vánočního. Překladatel neuveden. 6 s. - Úvahy o náboženském smyslu tohoto dne.
c) [MAXIM, svatý]: Sv. Maxima biskupa turinského Homilie na slavnost Zjevení Páně. Z latiny přeložil patrně František Pastor. 6 s.
d) KŘESŤAN. Vybral, sestavil a přeložil patrně Josef Václav Florian. 11 s. - Kompendium. Citáty k uvedenému tématu vybrány z děl sv. Cypriana, Aurelia Augustina, sv. Ignáce Antiochijského, sv. Jeronýma, sv. Františka Saleského, sv. Justina, Tertuliana, sv. Teofila, sv. Jana Zlatoústého, sv. Klimenta Římského, Lva, bl. Tomáše Kempenského, sv. Řehoře a sv. Bernarda de Clairvaux.
e) LIPPERT Peter: Dopis z Engadinu. Z němčiny přeložil František Pastor. 6 s. - Úvaha o sportu a jeho diváckém ohlasu.
f) MAUPASSANT Guy de: Strach. Z francouzštiny přeložil Oskar Reindl. 15 s. - Povídka.
g) ŘEZNÍČEK Zdeněk: Sestup k nám; Setmělo se; Večerní meditace. 4 s. - Tři básně.
h) BERNARD Emile: Za uměním. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 24 s. - Úvahy o dobových směrech a o klasickém umění.
i) BROGLIE Maurice de: Atomická neznámá. Z francouzštiny přeložil G. F. [= Gabriel Florian]. 8 s. - Úvaha.
j) STARÉ PŘÍBĚHY TŘEBOŇSKÉ. 6 s. - Osm pověstí, zapsaných od syna Jana Mayera, městského rychtáře v Třeboni, a roku 1850 nalezených P. Karlem Müllerem.
k) [FLORIAN Josef Václav]: Redakční zadina. 13. Archy o Vánocích 1948. 7 s.
l) FLORIAN Michael: Narození Páně. - Kolorovaný linoryt.
m) SVATÝ FLORIAN. - Dřevořez ze sbírky Dřevoryty z poutních písní; od neznámého autora z 18. století. Hnědý tisk. Pod ním reklamní text prospektu této knihy, která vyšla jako publikace Lisu tří bratří. Upozornění na slevu knihy pro čtenáře Archů. Neuvedeno v obsahu.
n) Pozdrav k Vánocům L. P. 1948 s přáním Božího požehnání do roku příštího posílají přátelům Dobrého díla jeho vydavatelé.
[FLORIAN Michael: Ježíšek s betlémskými zvířaty.] S. [2]. - Linoryt. Pod obrázkem citát ze sv. Bernarda.
POZDRAV K VÁNOCŮM... S. [3], - Text přání.
Obálka: dvoudílná, bílý papír s inkoustově modrým tiskem, záložka u zadní strany obálky. Přes šíři přední strany vytištěn u horního okraje název, pod ním rovněž přes celou šíři viněta (tři kruhová vyobrazení příslušných zvířetníkových znaků: Kozoroh, Vodnář, Ryby) - linoryt od Michaela Floriana. Pod vinětou uvedeno pořadové číslo sborníku, na spodním okraji místo vydání. Na záložce obsah a tiráž.
pdf-ocr