Řád - 1932-44

revue pro kulturu a život


*     Praha     *     1932 – 1944     *     8 – 10 × ročně     *


Ř. založili 1932 mladí katolicky orientovaní autoři Stanislav Berounský, Jan Franz, Jan Hertl, Josef Kostohryz, František Lazecký, Václav Renč, Timotheus Vodička a Rudolf Voříšek.

Majitelem a vydavatelem byl Rudolf Voříšek. V první polovině prvního ročníku Řád redakčně vedli Jan Franz a Stanislav  Berounský, druhé pololetí redigovali Timotheus Vodička a Rudolf Voříšek; 2.-4. ročník redigoval František Lazecký s redakčním kruhem; 5. ročník Jan Hertl a František Lazecký s redakčním kruhem; a 6.-10. ročník opět Fr. Lazecký s redakčním kruhem.

Vedle literatury a umění se Ř. věnoval společenské a filozofické problematice.

Autoři se netajili myšlenkovou a literární inspirací literaturou vydávanou Josefem Florianem, ani souhlasem se soudobým politickým konzervatismem. Nejbližší jim bylo tradiční učení katolické církve coby možnost obnovy řádu v hodnotově pošramocené společnosti.

S použitím diplomové práce Jitky Esserové Řád - Revue pro kulturu a život (1932-1944). Praha, 2010.

Ta je celá zde - pdf-txt. Obsahuje i kompletní bibliografii časopisu, která je samostatně zde - pdf-txt.*


Obsah: Na úvod    Dobové ovzduší    Katolicismus, demokracie a nedemokratické režimy 20. století    Dvacátá léta    Třicátá léta    Revue Řád    Jak vznikl jeden časopis    Redaktor Jan Franz    Dobový tisk o Řádu    Profil Řádu – tzv. první období (1932–1939)    Tomismus jako jeden z určujících principů    Krize demokracie a její reflexe v Řádu    Stavovská myšlenka    Katolíci a liberální demokracie    Řád a tzv. česká otázka    Španělská občanská válka    Československo v obklíčení nedemokratickými režimy    Česko-německá (a židovská) otázka    Mnichov    Profil Řádu – tzv. druhé období (1940–1944)    Na závěr    Bibliografie Řádu – ediční komentář    Bibliografie Řádu    Jmenný rejstřík    Rejstřík šifer    Seznam pramenů    Seznam použité literatury


1. ročník 1932-34

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04-05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09-10 - pdf-ocr

2. ročník 1935

01-02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06-07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09-10 - pdf-ocr

3. ročník 1936

obsah ročníku - pdf-ocr    01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr

4. ročník 1937-38

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr

5. ročník 1939

obsah ročníku - pdf-ocr    01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr

6. ročník 1940

obsah ročníku - pdf-ocr    01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

7. ročník 1941

obsah ročníku - pdf-ocr    01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

8. ročník 1942

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

9. ročník 1943

obsah ročníku - pdf-ocr    01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

10. ročník 1944

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr