Československé noviny

Měsíčník Pracovního sboru Rady svobodného Československa

List Čechů a Slováků ve svobodném světě

od č. 2/1956   List Čechů, Slováků a Podkarpatských Rusínů


*     New York     *     1955 - 1957     *     měsíčně     *


Politický měsíčník, vydávaný Pracovním sborem Rady svobodného Československa, redigoval František Klátil (v posledním dvojčísle 8-9/1957 uveden již také jako vydavatel). Přinášel zejména politologické studie, zabývající se situací v Československu, rolí exilu i otázkami mezinárodní politiky, v menší míře i básně a fejetony. V rubrice Projevy domovu citoval z jinde uveřejněných článků a studií zejména exilových autorů, rubrika Kdo a co informovala o činnosti významných krajanů a exulantů, drobnější zprávy z Československa byly soustředěny do kontrapunkticky laděné rubriky Oni Lid (později Vláda - Člověk), zprávy ze světa a exilu a další různorodé glosy do rubriky Informace - Poznámky - Kritika, ohlasy na články uveřejněné v listu přinášela rubrika Rozpravy. V časopisu nechyběla ani redakční doporučení zajímavých knih a článků. V Č. 2/1955 zvláštní literární rubrika Vánoční čtení. Číslo 8/1956 věnováno osobností Karla Havlíčka Borovského. V č. 2/1957 zvláštní literární rubrika Doba a poesie. Číslo 6/1957 věnováno činnosti Československé národní rady americké. V roce 1957 redakce zesílila apely na neplatící čtenáře a hledání nových abonentů. V srpnu 1957 Čs. noviny nevyšly a některé agentury informovaly o jejich zániku. Skutečně poslední je ale až dvojčíslo 8-9 ze září 1957.

Do časopisu přispívali Pavol Beckovský, Vilém Bernard, Pavel Blaho, Lev Braun, Bohumír Bunža, Vratislav Bušek, Zdeněk Černý, Antonín Dolan, Vladimír Dostál, Ivo Ducháček, L. J. Dvorský, Josef Falta, Vasily Fedinec, Arnošt Heidrich, Hanuš Hejný, Ivan Herben, Václav Hlavatý, Fedor Hodža, Václav Holub, Ladislav Horniš, Egon Hostovský, Roman Hruška, Ladislav Hynko, Pavel Javor, Blanka Jičínská, B. Jílek, Jaroslav Jíra, Vladimír Kladenský, František Klátil (též pod pseud. Tomáš Marný), Jan M. Kolár, František Liberecký, Matúš Lom, Robert Loukota, Josef Macek, Ladislav Matějka, Felix Mikula, František Němec, Zdeněk Němeček, Štefan Osuský, Ferdinand Peroutka, Přemysl Pitter, Jiří Ples, František Polák, Alois Rozehnal, Jindřich Sedláček, Ludvík Sláma, Zdeněk Slouka, Jaroslav Stránský, Josef Triner, P. Turan, F. Pavel Uhlíř, Jarmila Uhlířová, Vlasta Vrázová a Emil Walter.

Vydavatel a redaktor F. Klátil po zániku listu obnovil svůj původní časopis Čas viz (Velká Británie) a do jeho ročníkování započítal i Československé noviny.

Československé noviny: List Čechů, Slováků a Podkarpatských Rusinů / František Klátil. - New York: Pracovní sbor Rady svobodného Českosknenska. 28,5-27,5 × 22-21 cm (postupné zmenšování), 16-20 s. - Do č. 1/56 podnázev List Čechů a Slováků ve svobodném světě. - V tiráži podnázev Měsíčník Pracovního sboru Rady svobodného Československa. - V č. 8-9/57 jako vydavatel uveden František Klátil s red. radou.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


 

1955

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

1956

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1957

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr