Český časopis historický


Vycházel v Historickém klubu v Praze v nakladatelství Bursík a Kohout, 1895-1949, s přestávkou 1941-45 (dodatečně přidělené ISSN 0862-4356).

1953-89 vychází Československý časopis historický (ISSN 0045-6187).

Od r. 1990 pokračuje pod obnoveným názvem Český časopis historický (nové ISSN 0862-6111), který se číslováním ročníku 38[88] hlásí k původnímu Českému časopisu historickému i Československému časopisu historickému.

Vydával Jaroslav Goll (1895-1918), Antonín Rezek (1895-97), Josef Pekař (1898-1934).

Redigovali Josef Pekař (1934-36), Josef Šusta (1935-40), František Hrubý (1935-40), Josef Klik (1935-40); s redakčním kruhem Václav Chaloupecký (1946-49), Karel Stloukal (1946-49), Jaroslav Werstadt (1946).

Periodicita do roč. 1899 šest čísel, od roč. 1900 čtyři čísla ročně. Přílohou posledního čísla v roce obvykle byla Výroční zpráva Historického klubu.


V ročníku jsou obsažena všechna čísla, vyšlá v daném roce.

1895pdf-ocr, obsah
1896pdf-ocrobsah
1897pdf-ocrobsah
1898pdf-ocrobsah
1899pdf-ocrobsah
1900pdf-ocrobsah
1902pdf-ocrobsah
1903pdf-ocrobsah
1904pdf-ocrobsah
1908pdf-ocrobsah
1909pdf-ocrobsah
1910pdf-ocrobsah
1911pdf-ocrobsah