Český časopis historický

 

 

Vycházel v Historickém klubu v Praze v nakladatelství Bursík a Kohout, 1895–1949, s přestávkou 1941–45 (dodatečně přidělené ISSN 0862-4356).

1953–89 vychází Československý časopis historický (ISSN 0045-6187).

Od r. 1990 pokračuje pod obnoveným názvem Český časopis historický (nové ISSN 0862-6111), který se číslováním ročníku 38[88] hlásí k původnímu Českému časopisu historickému i Československému časopisu historickému

 

Vydával Jaroslav Goll (1895-1918), Antonín Rezek (1895-97), Josef Pekař (1898-1934).

Redigovali Josef Pekař (1934-36), Josef Šusta (1935-40), František Hrubý (1935-40), Josef Klik (1935-40); s redakčním kruhem Václav Chaloupecký (1946-49), Karel Stloukal (1946-49), Jaroslav Werstadt (1946).

Periodicita do roč. 1899 šest čísel, od roč. 1900 čtyři čísla ročně. Přílohou posledního čísla v roce obvykle byla Výroční zpráva Historického klubu.

 

V ročníku jsou obsažena všechna čísla, vyšlá v daném roce.

1895 - pdf-ocr, obsah

1896 - pdf-ocrobsah

1897 - pdf-ocrobsah

1898 - pdf-ocrobsah

1899 - pdf-ocrobsah

1900 - pdf-ocrobsah

1902 - pdf-ocrobsah

1903 - pdf-ocrobsah

1904 - pdf-ocrobsah

1908 - pdf-ocrobsah

1909 - pdf-ocrobsah

1910 - pdf-ocrobsah

1911 - pdf-ocrobsah