Informační služba svobodného Československa

Zvláštní zpravodajství pro československý tisk a rozhlas v zahraničí


*    Londýn    *    1949-1951    *    týdně


následník je Čechoslovák v zahraničí, resp. Čechoslovák (Londýn)

Českou verzi anglického zpravodajského listu Information Service of Free Czechoslovakia vydával a redigoval Josef Josten v agentuře FCI. Tento titul bezprostředně předcházel týdeníku Čechoslovák v zahraničí: pod tímto názvem je doložena příloha Informační služby č. 23/1950. Informační služba zanikla číslem 6/1951, následující číslo 7/1951 již vyšlo pod názvem Čechoslovák v zahraničí. Viz též Československé noviny (Německo).

Information Service of Free Czechoslovakia : Zvláštní zpravodajství pro československý tisk a rozhlas v zahraničí / Josef Josten. - London: FCI. - 33 × 21 cm, 1-2 s. - U č. 6/51 souběžně český název Informační služba svobodného Československa, podnázev Česká příloha pro čs. tisk a rozhlas v zahraničí. - Asi od č. 23/50 změna podnázvu na Reports from Behind the Iron Curtain, č. 5/51 má podnázev Features and News from Behind the Iron Curtain. - Od č. 2/51 je v záhlaví uvedeno, že titul je českou přílohou (u č. 5/51 českým vydáním) angl. řady Information Service of Free Czechoslovakia (viz Jinojazyčná periodika). - Titul též spjat s Informační službou svobodných československých novinářů v Německu. - Č. 23/50 má přílohu Čechoslovák v zahraničí. - Č. 6/51 je poslední, od č. 7/51 vychází jako Čechoslovák. Č. 1/51 omylem označeno jako č. 1/50. - Per. příl.: Ferdinand Peroutka: Světem obchází stín muže a hledá spravedlnost... (č. 6; k č. 15/49); Miroslav Rašín: Před novým útokem bolševismu, Silou proti násilí (č. 15-16, leden 1950): Vojta Beneš: Cesta záchrany: Návrat k T. G. Masarykovi (k 100. výročí nar. TGM).

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1949

15 - ocr-pdf

1950

14 - ocr-pdf   15 - ocr-pdf   16 - ocr-pdf   15-16 zvláštní příloha - ocr-pdf   17 - ocr-pdf   18 - ocr-pdf   19 - ocr-pdf   20 - ocr-pdf   23 - ocr-pdf

1951

1 - pdf-ocr