Tramp 1929-31


*     Praha     *     1929 – 1931     *     týdně, obtýdně     *


15.3. 1929 vyšlo první číslo Trampa a do konce roku jich vyšlo jako čtrnáctideník 19. V redakci byli - Karel Melíšek, Géza Včelička, Milan Jariš - dramatik, malíři - Lada, Rada, Pelc. Spisovatelé - Jan Mareš (Číňan), Norbert Frýd (Nora), Adolf Brandl, S.K.Neumann, Václav David - čs. zástupce v OSN, Polda Hofmann - šéf ochranky vlády atd.

V roce 1930 čtrnáctideník T. vydávalo Vydavatelské družstvo. Vyšlo 38 čísel, redakce měla pobočky v Brně, Ostravě a Bratislavě. V roce 1930 se stal tramping módou, Bob Hurikán začal vydávat ‚truc časák' Naše osady a razilo se heslo ‚politika do trampingu nepatří'. T. začal mít přílohu Táborák. Od čísla 17 vycházel jako týdeník, celkem vyšlo 42 čísel.

1931 - III. ročník - od č. 28 šéfredaktora Karla Melíška vystřídal Géza Včelička. T. se postupně stával marxistický a levicový, sympatie ke komunismu byly stále zřetelnější. Začala vycházet příloha pro dívky Squaw. Nákladem T. vyšla i kniha Gézy Včeličky Pěšinou snů, kniha Lovci a stíny a vycházela i Knižnice Trampa. Vyšlo 44 čísel.

*„Mezi dvacátým a třicátým rokem poslal bych každého člověka na pět let do přírody místo na vojnu, střílet by se tu také naučil, aby mohl hájit zájmy své třídy, stal by se pružným, otužilým, křepkým, široce by dýchal, široce myslil. - Ale politiku nechat doma a knihy s sebou. A nikoliv beletrii, estetiku, filosofii, ale Marxe, etnologii, biologii, kulturní historii, Sexualwissenschaft. Kolik marných oklik ducha byl bych si uspořil tehdy, kdybych byl místo anarchistických traktát četl v lavicích Marxe místo Strindberga, ba i místo Nietzschea a Bucharda… Kolik filosofů a proroků domnívá se míti právo řešiti nejvyšší otázky člověka, aniž zná jeho skutečnosti, abecedy osvícené antropologie a etnologie…"                       S. K. Neumann (Naše cesta, č. 1, III. roč.) - in Tramp 40/1931, s. 9

1932 - IV. ročník - vyšlo několik čísel a to již značně komunistických, psalo o cestě redaktorů na Sjezd spisovatelů v Moskvě a obecně agitovalo pro KSČ. Z ekonomických důvodů zanikl T. i Naše osady Boba Hurikána. Začal vycházet zábavný týdeník Ahoj na neděli, jenž dával prostor i trampům.

1935 - vydaly Strakonické osady 2 čísla časopisu Tramp.

1938 - vydalo nakladatelství Cimburk & Stein 5 čísel Trampa.

1939 - nakladatelství Karel Jelínek vydalo 3 čísla časopisu Český Tramp.

1942 - vyšlo údajně jedno číslo Trampa.

1964 - Unie Trampských osad Bratislava, jmenovitě Kassidy, vydala dvě čísla (duben, květen) po 7 kusech samizdatu Tramp.

s použitím https://sites.google.com/site/nastramp/historie/historiecasopisutrampatd


1929

01 - pdf-ocr
02 - pdf-ocr
03 - pdf-ocr
04 - pdf-ocr
05 - pdf-ocr
06 - pdf-ocr
07 - pdf-ocr
08 - pdf-ocr
09 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr

1930

19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25 - pdf-ocr
26 - pdf-ocr
27 - pdf-ocr
28 - pdf-ocr
29 - pdf-ocr
30 - pdf-ocr
31 - pdf-ocr
32 - pdf-ocr
33 - pdf-ocr
34 - pdf-ocr
35 - pdf-ocr
36 - pdf-ocr
37 - pdf-ocr
38 - pdf-ocr
39 - pdf-ocr
40 - pdf-ocr
41 - pdf-ocr
42 - pdf-ocr
43 - pdf-ocr
44 - pdf-ocr
45 - pdf-ocr

1931

01 - pdf-ocr
02 - pdf-ocr
03 - pdf-ocr
04 - pdf-ocr
05 - pdf-ocr
06 - pdf-ocr
07 - pdf-ocr
08 - pdf-ocr
09 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25 - pdf-ocr
26 - pdf-ocr
27 - pdf-ocr
28 - pdf-ocr
29 - pdf-ocr
30 - pdf-ocr
31 - pdf-ocr
32 - pdf-ocr
33 - pdf-ocr
34 - pdf-ocr
35 - pdf-ocr
36 - pdf-ocr
37 - pdf-ocr
38 - pdf-ocr
39 - pdf-ocr
40 - pdf-ocr